Thứ Su tuần 30 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Rm 9, 1-5

"Ti đ ước ao được loại khỏi Ðức Kit v phần ch anh em của ti".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, ti xin ni thật trong Ðức Kit, ti khng ni dối: lương tm ti lm chứng cho ti trong Thnh Thần, l ti buồn phiền qu đỗi, lng ti hằng đau đớn lun. Chnh ti đ ao ước được loại khỏi Ðức Kit v phần ch anh em của ti, l những thn nhn của ti về phần xc. Họ đều l người Israel, họ được quyền lm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luầt, việc phượng tự v lời hứa; cc tổ phụ cũng l của họ, v bởi cc đấng ấy m Ðức Kit sinh ra phần xc, Người l Thin Cha trn hết mọi sự, đng chc tụng mun đời. Amen.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20

Ðp: Hỡi Girusalem, hy ngợi khen Cha! (c. 12a).

Xướng: 1) Hỡi Girusalem, hy ngợi khen Cha! Hy ngợi khen Thin Cha của ngươi, hỡi Sion! v Người giữ chặt cc then cửa ngươi; Người chc phc cho con ci ngươi trong thnh nội. - Ðp.

2) Người giữ cho mọi bờ ci ngươi được bnh an, Người dưỡng nui ngươi bằng tinh hoa của la m. Người đ sai lời Người xuống ci trần ai, v lời Người lanh chai chạy rảo. - Ðp.

3) Người đ loan truyền lời Người cho Giacp, những thnh chỉ v huấn lệnh Người cho Israel. Người đ khng lm cho dn tộc no như thế, Người đ khng cng bố cho họ cc huấn lệnh của Người. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Pl 1, 1-11

"Ðấng đ khởi sự trong anh em cng việc tốt lnh, sẽ lm hon tất cho đến ngy của Ðức Kit".

Khởi đầu bức thư của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philpph.

Phaol v Timthu, ti tớ của Ðức Gisu Kit, knh gửi tất cả cc thnh trong Ðức Gisu Kit ở thnh Philpph, cng với cc chủ tịch gio đon v cc phụ t. Nguyện chc n sủng v bnh an của Thin Cha l Cha chng ta, v của Ðức Gisu Kit, ở cng anh em!

Ti lun lun cảm tạ Thin Cha của ti mỗi khi nhớ tới anh em, trong mọi kinh nguyện m ti hn hoan cầu xin cho anh em, v anh em đ gp phần rao giảng Tin Mừng ngay từ ngy đầu tin cho tới by giờ.

Ti tin tưởng điều ny l Ðấng đ khởi sự trong anh em cng việc tốt lnh đ, sẽ lm hon tất cho đến ngy của Ðức Gisu Kit. M ti tưởng nghĩ về mọi người anh em như thế th chnh đng: v ti tch để anh em trong lng ti, d khi ti mang xiềng xch, d lc ti biện hộ hay củng cố Tin Mừng, mọi người anh em đều thng phần vo sự vui mừng của ti. Thực, c Thin Cha lm chứng cho ti rằng: Ti tru mến tất cả anh em trong lng Ðức Gisu Kit l dường no. Ðiều ti khẩn nguyện l lng yu mến của anh em mỗi ngy một thm chan chứa hơn, trong sự thng biết v mọi sự suy hiểu, để anh em biết xc định những điều tốt lnh hơn, hầu giữ mnh trong sạch v khng g đng trch trong ngy của Ðức Kit, dư đầy hoa quả cng chnh, nhờ Ðức Gisu Kit, để tn vinh v ngợi khen Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6

Ðp: Vĩ đại thay cng cuộc của Cha (c. 2a).

Xướng: 1) Ti sẽ ca tụng Cha hết lng, trong nhm hiền nhn v trong Cng hội. Vĩ đại thay cng cuộc của Cha ti, thực đng cho những người mến yu quan tm học hỏi! - Ðp.

2) Cng cuộc của Cha l sự hng vĩ oai nghim, v đức cng minh của Người mun đời tồn tại. Cha đ lm những điều lạ lng đng nhớ, Người thực l Ðấng nhn hậu từ bi. - Ðp.

3) Cha đ ban lương thực cho những ai tn sợ Ngi, cho tới mun đời Ngi vẫn nhớ lời minh ước. Cha tỏ cho dn Ngi thấy cng cuộc quyền năng của Ngi, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dn. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 36a v 29b

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin nghing lng con theo lời Cha răn bảo, v xin rộng tay ban luật php của Cha cho con. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 14, 1-6

"Trong ngy Sabbat, ai trong cc ng c con lừa hay con b rơi xuống giếng m khng ko n ln sao?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, vo một ngy Sabbat, Cha Gisu vo dng bữa trong nh một thủ lnh biệt phi, th những người hiện diện ở đ dm xt Người. Bấy giờ c một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Cha Gisu ln tiếng hỏi cc Luật sĩ v biệt phi rằng: "Trong ngy Sabbat, c được php chữa bệnh khng?" Cc ng ấy lm thinh. Bấy giờ Người ko kẻ ấy lại, v chữa lnh, rồi cho về. Ðoạn Người bảo cc ng rằng: "Trong ngy Sabbat, ai trong cc ng c con lừa hay con b rơi xuống giếng m khng lập tức ko n ln sao?" Nhưng cc ng khng thể trả lời cu hỏi ấy.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch