Cha Nhật 30 Thường Nin Năm B

 

 

Bi Ðọc I: Gr 31, 7-9

"Ta sẽ lấy lng từ bi dẫn dắt kẻ đui m v qu quặt".

Trch sch Tin tri Girmia.

Ðy Cha phn: Hỡi Giacp, hy hn hoan vui mừng! Hy h ht vo đầu cc Dn ngoại, hy cất tiếng vang ln, ca ht rằng: "Lạy Cha, xin hy cứu dn Cha l những kẻ sống st trong Israel".

Ðy, Ta sẽ dẫn dắt chng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chng lại từ bờ ci tri đất: trong bọn chng sẽ c kẻ đui m, qu quặt, mang thai v sinh con đi chung với nhau, hợp thnh một cộng đon thật đng quy tụ về đy.

Chng vừa đi vừa khc, Ta sẽ lấy lng từ bi v dẫn dắt chng trở về. Ta sẽ đưa chng đi trn con đường thẳng, băng qua cc suối nước; chng khng phải vấp ng trn đường đi: v Ta đ trở nn thn phụ dn Israel, v Ephraim l trưởng tử của Ta.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðp: Cha đ đối xử đại lượng với chng ti, nn chng ti mừng rỡ hn hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Cha đem những người từ Sion bị bắt trở về, chng ti dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chng ti vui cười, lưỡi chng ti thốt ln những tiếng hn hoan. - Ðp.

2) Bấy giờ dn thin hạ ni với nhau rằng: "Cha đ đối xử với họ cch đại lượng." Cha đ đối xử đại lượng với chng ti, nn chng ti mừng rỡ hn hoan. - Ðp.

3) Lạy Cha, hy đổi số phận của con, như những dng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hn hoan. - Ðp.

4) Thin hạ vừa đi vừa khc, tay mang thc đi gieo; họ trở về trong hn hoan, vai mang những b la. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Dt 5, 1-6

"Con l tư tế đến mun đời theo phẩm hm Menkixđ".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Tất cả cc vị thượng tế được chọn giữa loi người, nn được đặt ln thay cho loi người m lo việc Cha, để hiến dng lễ vật v hy lễ đền tội. Người c thể thng cảm với những kẻ m muội v lầm lạc, v chnh người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. V thế, cũng như người phải dng lễ đền tội thay cho dn thế no, th người dng lễ đền tội cho chnh mnh như vậy. Khng ai được chiếm vinh dự đ, nhưng phải l người được Thin Cha ku gọi như Aaron.

Cũng thế, Ðức Kit khng tự dnh lấy quyền lm thượng tế, nhưng l Ðấng đ ni với Người rằng: "Con l Con Cha, hm nay Cha sinh ra Con". Cũng c nơi khc Ngi phn: "Con l tư tế đến mun đời theo phẩm hm Menkixđ".

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðức Vua, Ðấng nhn danh Cha m đến; bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 10, 46-52

"Lạy Thầy, xin cho ti được thấy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu ra khỏi thnh Giric cng với cc mn đệ v một đm đng, th con ng Tim tn l Bartim, một người m đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đ l Cha Gisu Nadart, liền ku ln rằng: "Hỡi ng Gisu con vua Ðavt, xin thương xt ti". V nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh cng ku to hơn: "Hỡi con vua Ðavt, xin thương xt ti".

Cha Gisu dừng lại v truyền gọi anh đến. Người ta gọi người m v bảo anh: "Hy vững tm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng o chong, đứng dậy, đến cng Cha Gisu. Bấy giờ Cha Gisu bảo rằng: "Anh muốn Ta lm g cho anh?" Người m thưa: "Lạy Thầy, xin cho ti được thấy". Cha Gisu đp: "Ðược, đức tin của anh đ chữa anh". Tức th anh ta thấy được v đi theo Người.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch