Cha Nhật 30 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Xh 22, 21-27

"Nếu cc ngươi h hiếp cc c nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận cc ngươi".

Trch sch Xuất Hnh.

Ðy Cha phn: "Ngươi chớ lm phiền lng v ức hiếp khch ngoại kiều: v cc ngươi cũng l khch ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Cc ngươi đừng lm hại c nhi quả phụ. Nếu cc ngươi h hiếp những kẻ ấy, họ sẽ ku thấu đến Ta, v chnh Ta đ nghe tiếng họ ku van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dng gươm giết cc ngươi, vợ cc ngươi sẽ phải go bụa, v con ci cc ngươi sẽ phải mồ ci.

"Nếu ngươi cho người ngho kh no trong dn cng định cư với ngươi mượn tiền, th ngươi chớ hối thc n như kẻ đặt nợ ăn li quen lm, v chớ bắt n chịu li nặng. Nếu ngươi nhận o sống của người lng giềng cầm cố, ngươi hy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn: v n chỉ c một o ấy che thn, v khng cn chiếc no khc mặc để ngủ; nếu kẻ ấy ku van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời n, v Ta l Ðấng thương xt".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 v 51ab

Ðp: Lạy Cha l dũng lực con, con yu mến Cha (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Cha l dũng lực con, con yu mến Cha, lạy Cha l Ð Tảng, chiến luỹ, cứu tinh. - Ðp.

2) Lạy Cha l Thin Cha, l sơn động chỗ con nương mnh, l khin thuẫn, l uy quyền cứu độ, l sức hộ ph con. Con xướng ca ngợi khen cầu cứu Cha, v con sẽ được cứu thot khỏi tay qun th. - Ðp.

3) Cha hằng sống, chc tụng Ð Tảng của con, tn tụng Thin Cha l Ðấng cứu độ con. Ngi đ ban cho vương nhi Ngi đại thắng, đ tỏ lng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Tx 1, 5c-10

"Anh em đ bỏ t thần trở về với Thin Cha để phụng sự Người v để trng đợi Con của Người".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Thxalnica.

Anh em thn mến, khi chng ti cn ở giữa anh em, anh em biết chng ti sống thế no v anh em. V anh em đ noi gương chng ti v noi gương Cha, đ nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian trun, với lng hn hoan trong Thnh Thần, đến nỗi anh em đ nn mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macđnia v Akaia.

V từ nơi anh em, lời Cha vang dội khng những trong xứ Macđnia v Akaia, m cn trong mọi nơi; lng tin của anh em vo Thin Cha đ qu r rồi, đến nỗi chng ti khng cn ni thm lm g nữa. V người ta thuật lại việc chng ti đ đến với anh em thế no, v anh em đ bỏ t thần trở về với Thin Cha lm sao để phụng thờ Thin Cha hằng sống v chn thật, để trng đợi Con của Người từ trời m đến, "Ðấng m Người đ lm cho từ ci chết sống lại", l Ðức Gisu, Ðấng đ giải thot chng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu thương người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 22, 34-40

"Ngươi hy yu mến Cha l Thin Cha ngươi, v yu thương kẻ khc như chnh mnh ngươi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, những người biệt phi nghe tiếng Cha Gisu đ lm cho những người Sađốc cm miệng, th họp nhau lại, đoạn một người thng luật trong nhm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn no trọng nhất?"

Cha Gisu phn cng người ấy rằng: "Ngươi hy yu mến Cha l Thin Cha ngươi hết lng, hết linh hồn v hết tr khn ngươi. Ð l giới răn thứ nhất v trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy l: Ngươi hy yu thương kẻ khc như chnh mnh ngươi. Ton thể Lề luật v sch cc Tin tri đều tm lại trong hai giới răn đ".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch