Thứ Ba tuần 29 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

"Nếu bởi tội của một người m sự chết đ thống trị, th cng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, cũng như do một người m tội lỗi đ nhập vo thế gian, v do tội lỗi c sự chết, v thế l sự chết đ truyền đến mọi người, v lẽ rằng mọi người đ phạm tội. V nếu bởi tội của một người m nhiều người phải chết, th n sủng của Thin Cha v ơn huệ km trong n sủng của một người, l Ðức Gisu Kit, cng trn ngập chan chứa hơn nữa tới nhiều người. V nếu bởi tội của một người m sự chết đ thống trị do một người đ, th những người lnh được n sủng v ơn huệ dồi do bởi đức cng chnh, cng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người l Ðức Gisu Kit.

Do đ, tội của một người truyền đến mọi người, đưa tới n phạt như thế no, th đức cng chnh của một người truyền sang mọi người, đưa tới bậc cng chnh ban sự sống cũng như thế. V như bởi tội khng vng lời của một người m mun người trở thnh những tội nhn thế no, th do đức vng lời của một người m mun người trở thnh kẻ cng chnh cũng như thế.

Nhưng ở đu cng đầy trn tội lỗi, th ở đ cng trn đầy dư dật n sủng: để như tội lỗi đ thống trị lm cho người ta chết thế no, th nhờ đức cng chnh, n sủng sẽ thống trị lm cho người ta sống đời đời do Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, cũng như vậy.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Ðp: Lạy Cha, ny con xin đến để thực thi ý Cha (c. 8a & 9a).

Xướng: 1) Hy sinh v lễ vật th Cha chẳng ưng, nhưng Ngi đ mở tai con. Cha khng đi hỏi lễ ton thiu v lễ đền tội, bấy giờ con đ thưa: "Ny con xin đến". - Ðp.

2) Như trong Quyển Vng đ chp về con: lạy Cha, con sung sướng thực thi ý Cha, v php luật của Cha ghi tận đy lng con. - Ðp.

3) Con đ loan truyền đức cng minh Cha trong đại hội, thực con đ chẳng ngậm mi, lạy Cha, Cha biết rồi. - Ðp.

4) Hy mừng vui hoan hỉ trong Cha, bao nhiu kẻ tm Cha, v lun lun ni: Cha thực l cao cả! Bao nhiu kẻ mong ơn ph trợ của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ep 2, 12-22

"Chnh Người l sự bnh an của chng ta, Người đ lm cho đi bn nn một".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu phx.

Anh em thn mến, khi ấy anh em khng c Ðức Kit, anh em bị đặt ra ngoi cộng đồng Israel, anh em l những người xa lạ đối với những giao ước, khng được cậy trng lời hứa v cũng khng được biết Thin Cha ở ci đời ny. Xưa kia anh em l những kẻ ở xa, th nay trong Ðức Gisu Kit, anh em đ nn gần nhờ bửu huyết của Người. Chnh Người l sự bnh an của chng ta, Người đ lm cho đi bn nn một, đ ph đổ bức tường ngăn cch, tiu diệt sự hận th trong thn xc của Người, tức l bi bỏ lề luật cũ với những thể lệ, để kiến tạo cả hai nn một người mới, đem lại bnh an, dng thập gi giải ho hai dn tộc trong một thn thể với Thin Cha. Nơi Người, mối th nghịch đ bị tiu diệt, v Người đ đến loan bo Tin Mừng bnh an cho anh em l những kẻ ở xa, v bnh an cho những kẻ ở gần. V chnh nhờ Người m chng ta đi bn được đến gần Cha trong cng một Thần Tr.

V vậy, anh em khng cn l khch trọ v khch qua đường nữa, nhưng l người đồng hương với cc Thnh v l người nh của Thin Cha: anh em đ được xy dựng trn nền tảng cc Tng đồ v cc Tin tri, c chnh Ðức Gisu Kit lm đ gc tường. Trong Người, tất cả to nh được xy dựng cao ln thnh đền thnh trong Cha; trong Người, cả anh em cũng được xy dựng lm một với nhau, để trở thnh nơi Thin Cha ngự trong Thnh Thần.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðp: Cha phn bảo về sự bnh an cho dn tộc Người (c. 9).

Xướng: 1) Ti sẽ nghe Cha l Thin Cha của ti phn bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phn bảo về sự bnh an. Vng, ơn cứu độ Cha gần đến cho những ai tn sợ Cha, để vinh quang Cha ngự trị trong đất nước chng ti. - Ðp.

2) Lng nhn hậu v trung thnh gặp gỡ nhau, đức cng minh v sự bnh an hn nhau u yếm. Từ mặt đất, đức trung thnh sẽ nở ra, v đức cng minh tự trời nhn xuống. - Ðp.

3) Vng, Cha sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, v đất nước chng ti sẽ sinh bng tri. Ðức cng minh sẽ đi trước thin nhan Cha, v ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 17, 17b v a

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Lời Cha l chn lý; xin hy thnh ho chng trong sự thật". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 12, 35-38

"Phc cho đầy tớ no khi chủ về cn thấy tỉnh thức".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con hy thắt lưng, hy cầm đn chy sng trong tay, v hy lm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về g cửa, th mở ngay cho chủ. Phc cho những đầy tớ no khi chủ về cn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật cc con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chng vo bn ăn, v đi lại hầu hạ chng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về m gặp thấy như vậy, th phc cho cc đầy tớ ấy".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch