Thứ Bảy tuần 28 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 13. 16-18

"Mặc dầu tuyệt vọng, ng vẫn tin".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, khng phải nhờ lề luật mới c lời hứa ban cho Abraham hay dng di của ng trở nn kẻ thừa kế thế gian, nhưng l nhờ sự cng chnh của đức tin. V thế, do đức tin, được coi như l theo n sủng, lời hứa cho mọi dng di được vững bền, khng phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, m cn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chng ta, như c lời chp rằng: "Ta đ đặt ngươi lm cha nhiều dn tộc". (ng l cha chng ta) trước mặt Thin Cha, Ðấng ng đ tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, v ku gọi ci khng c như c. Mặc dầu tuyệt vọng, ng vẫn tin rằng mnh sẽ trở thnh cha nhiều dn tộc, như c lời đ phn với ng rằng: "Dng di ngươi sẽ như thế".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43

Ðp: Tới mun đời Cha vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Xướng: 1) Hỡi miu duệ Abraham l ti tớ của Ngi, hỡi con chu Giacp, những người được Ngi kn chọn, chnh Cha l Thin Cha chng ta, quyền cai trị của Ngi bao trm khắp cả địa cầu. - Ðp.

2) Tới mun đời Ngi vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa m Ngi đ an bi tới mun thế hệ, lời minh ước Ngi đ ký cng Abraham, lời thề hứa Ngi đ thề với Isaac. - Ðp.

3) V Ngi đ nhớ lời thnh thiện của Ngi, lời Ngi đ ban bố cng Abraham l ti tớ Ngi. Ngi đ đưa dn tộc Ngi ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Ngi kn chọn ra đi trong tiếng hn hoan. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 15-23

"Thin Cha tn Ðức Kit lm đầu ton thể Hội Thnh l thn thể Ngi".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu phx.

Anh em thn mến, khi nghe biết lng tin của anh em đối với Cha Gisu, v lng mến của anh em đối với hết thảy cc thnh, ti khng ngừng tạ ơn Cha cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện. Xin Thin Cha của Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, l Cha vinh hiển, ban cho anh em thần tr khn ngoan v mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tm hồn anh em được sng suốt, để anh em biết thế no l trng cậy vo ơn Người ku gọi, thế no l sự phong ph gia nghiệp vinh quang nơi cc thnh, v thế no l quyền năng v cng lớn lao của Người đối với chng ta, l những kẻ tin, chiếu theo hnh động của sức mạnh quyền năng Người, cng việc m Cha đ thực hiện trong Ðức Kit, tức l lm cho Ngi từ ci chết sống lại, v đặt Ngi ngự bn hữu mnh trn trời, vượt trn mọi cấp trật, cc lnh thần, quyền thần, dũng thần, v quản thần, vượt trn mọi danh hiệu được xưng h cả đời ny lẫn đời sau.

Cha khiến mọi sự quy phục dưới chn Ngi, v tn Ngi lm đầu ton thể Hội Thnh l thn thể Ngi, v l sự sung mn của Ðấng chu ton mọi sự trong mọi người.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7

Ðp: Cha đ đặt Con Cha cai trị cc cng trnh tay Cha tc thnh (c. 7).

Xướng: 1) Lạy Cha, lạy Cha chng con, lạ lng thay danh Cha khắp nơi hon cầu! Cha đ nng cao oai nghim Ngi trn ci trời xanh. Từ miệng thiếu nhi v trẻ con đang b sữa. - Ðp.

2) Khi con ngắm ci trời, cng cuộc tay Cha tạo ra, vầng trăng v mun tinh t m Cha gầy dựng, th nhn loại l chi m Cha nhớ tới? Con người l chi m Cha để ý chăm nom? - Ðp.

3) Cha dựng nn con người km thin thần một cht, Cha trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Cha ban cho quyền hnh trn cng cuộc tay Ngi sng tạo. Cha đặt mun vật dưới chn con người. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thin Cha, Người đ sinh chng ta bằng lời sự thật, để chng ta nn như của đầu ma cc tạo vật. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 12, 8-12

"Trong giờ ấy, Thnh Thần sẽ dạy cc con phải ni thế no".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, th Con Người cũng sẽ xưng nhận n trước mặt cc thin thần của Thin Cha; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, th sẽ bị chối bỏ trước mặt thin thần của Thin Cha. V hễ kẻ no ni phạm đến Con Người, th n sẽ được tha. Nhưng kẻ no ni phạm thượng đến Thnh Thần, th sẽ khng được tha.

"Khi người ta điệu cc con vo cc hội đường, đến trước mặt vua quan v chnh quyền, cc con chớ lo lắng phải thưa lm sao, hay phải ni thế no, v trong giờ ấy, Thnh Thần sẽ dạy cc con phải ni thế no".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch