Cha Nhật 28 Thường Nin Năm C

 

 

Bi Ðọc I: 2 V 5, 14-17

"Naaman trở lại gặp người của Thin Cha v ng tuyn xưng Cha".

Trch sch Cc Vua quyển thứ hai.

Trong những ngy ấy, Naaman, quan lnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sng Giođan như lời tin tri, người của Thin Cha dạy, da thịt ng lại trở nn tốt như da thịt của đứa trẻ, v ng được sạch.

Sau đ, ng v đon tuỳ tng trở lại gặp người của Thin Cha. Ðến nơi, ng đứng trước mặt người của Thin Cha v ni: "Thật ti biết khng c Thin Cha no khc trn hon vũ, ngoi một Thin Cha ở Israel. V thế, ti xin ng nhận lấy phần phc của ti tớ ng".

Tin tri trả lời rằng: "C Cha hằng sống, ti đang đứng trước mặt Người: Thật ti khng dm nhận đu". Naaman cố ni p, nhưng tin tri khng nghe. Naaman ni thm rằng: "Tuỳ ý ng, nhưng ti xin ng ban php cho ti, l đầy tớ của ng, được chở một t đất vừa sức hai con la chở được, v từ nay ngoi Cha, ti tớ của ng sẽ chẳng dng của lễ ton thiu hoặc hy lễ cho thần minh no khc".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðp: Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dn (c. 2b).

Xướng: 1) Hy ca tụng Cha một bi ca mới, v Người đ lm nn những điều huyền diệu. Tay hữu Người đ tạo cho Người cuộc chiến thắng, cng với cnh tay thnh thiện của Người. - Ðp.

2) Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dn Người tỏ r đức cng minh. Người đ nhớ lại lng nhn hậu v trung thnh để sủng i nh Israel. - Ðp.

3) Khắp nơi bờ ci địa cầu đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta. Ton thể địa cầu hy reo mừng Cha, hy hoan hỉ, mừng vui v đn ca! - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 2 Tm 2, 8-13

"Nếu chng ta kin tm chịu đựng, chng ta sẽ cng thống trị với Ðức Kit".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi Timthu.

Con thn mến, con hy nhớ rằng Cha Gisu Kit bởi dng di Ðavt, đ từ ci chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. V Tin Mừng đ m cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xch như một kẻ gian c, nhưng lời của Thin Cha đu c bị xiềng xch! V thế, cha cam chịu mọi sự v những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cng với vinh quang trn trời trong Ðức Gisu Kit.

Ðy cha ni thật: Nếu chng ta cng chết với Người, th chng ta cng sống với Người. Nếu chng ta kin tm chịu đựng, chng ta sẽ cng thống trị với Người. Nếu chng ta chối bỏ Người, th Người cũng sẽ chối bỏ chng ta. Nếu chng ta khng tin Người, Người vẫn trung thnh, v Người khng thể chối bỏ chnh mnh Người.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðức Vua, Ðấng nhn danh Cha m đến! Bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời! - Alleluia.

 

Phc m: Lc 17, 11-19

"Khng thấy ai trở lại tn vinh Thin Cha, m chỉ c người ngoại bang ny".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi Cha Gisu đi ln Girusalem, Người đi qua bin giới Samaria v Galila. Khi Người vo một lng kia, th gặp mười người phong ci đang đứng ở đng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Gisu, xin thương xt chng ti". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Cc ngươi hy đi trnh diện với cc tư tế". Trong lc họ đi đường, họ được lnh sạch. Một người trong bọn họ thấy mnh được lnh sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thin Cha, rồi đến sấp mnh dưới chn Cha Gisu v tạ ơn Người, m người ấy lại l người xứ Samaria.

Nhưng Cha Gisu phn rằng: "Chớ th khng phải cả mười người được lnh sạch sao? Cn chn người kia đu? Khng thấy ai trở lại tn vinh Thin Cha, m chỉ c người ngoại bang ny". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hy đứng dậy m về: v lng tin của ngươi đ cứu chữa ngươi".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch