Thứ Su tuần 27 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ge 1, 13-15; 2, 1-2

"Ngy của Cha, ngy của u tối m mịt".

Trch sch Tin tri Giel.

Hỡi cc tư tế, hy thắt lưng v ku khc! Hỡi cc thừa tc vin bn thờ, hy la ln! Hỡi cc thừa tc vin của Thin Cha ti, hy tiến vo, hy mặc o vải gai m thức suốt đm, v lễ chay, lễ qun bị cất khỏi đền thờ Thin Cha cc ngươi.

Hy cng bố cuộc chay thnh. Hy triệu tập đại hội. Hy tụ họp cc b lo, tất cả những dn cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thin Cha cc ngươi v hy ku cầu Cha: i, i, i! ngy v phc, v ngy của Cha gần đến rồi, n đến như cuộc tn ph do Ðấng Quyền Năng thực hiện.

Hy thổi kn tại Sion! Hy la lối trn ni thnh của Ta! Tất cả dn cư trong nước hy run sợ, v ngy Cha đ gần đến rồi, ngy u tối m mịt, ngy my đen bo tp: một dn tộc đng đảo v hng mạnh như rạng đng gii trn cc ni đồi, từ cổ ch kim v bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 9, 2-3. 6 v 16. 8-9

Ðp: Cha cng minh thống trị địa cầu (c. 9a).

Xướng: 1) Lạy Cha, con sẽ ca tụng Cha hết lng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lng của Cha. Con sẽ mừng rỡ hn hoan trong Cha, con sẽ đn ca danh Ngi, lạy Ðấng Tối Cao. - Ðp.

2) Cha trch phạt chư dn, diệt vong đứa c, bi nho tn tuổi chng tới mun đời. Người chư dn rơi chm xuống hố m họ đ đo, chn họ mắc vo ci bẫy m họ đ che. - Ðp.

3) Nhưng Cha ngự trị tới mun đời, Ngi dựng vững ngai vng ng hầu cai trị. Ngi cng minh thống trị địa cầu, Ngi chnh trực xt xử chư dn. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Gl 3, 7-14

"Những ai cậy dựa vo đức tin, sẽ được chc phc với Abraham, con người tin tưởng".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Galata.

Anh em thn mến, anh em hy nhận biết rằng: những ai cậy dựa vo đức tin, th họ l con ci của Abraham. Thực Kinh Thnh thấy trước rằng Thin Cha sẽ dng đức tin lm cho cc dn ngoại được cng chnh, nn đ tin bo cho Abraham rằng: "Nơi ngươi tất cả dn ngoại sẽ được chc phc". Vậy những ai cậy dựa vo đức tin sẽ được chc phc với Abraham, con người tin tưởng.

Thực ra, những người cậy dựa vo lề luật, họ mắc phải điều v phc, v c lời chp rằng: "V phc những ai khng trung thnh với những điều ghi trong Sch Luật, để thi hnh những điều đ". Ðng khc, khng ai được cng chnh ho trước mặt Cha bởi lề luật, đ l điều hiển nhin, v lẽ rằng: "Người cng chnh sẽ sống bởi đức tin". Lề luật khng căn cứ ở đức tin, nhưng l "Ai thực hnh những khoản ấy, sẽ nhờ đ m được sống".

Ðức Kit đ cứu chuộc chng ta khỏi điều v phc của lề luật, bởi Người đ v chng ta, biến thnh điều v phc, như lời chp rằng: "Hễ ai bị treo trn cy gỗ, đều l v phc", để phc lnh của Abraham được chuyển tới cc dn ngoại trong Ðức Gisu Kit, hầu chng ta nhờ đức tin m lnh nhận Thnh Thần Cha đ hứa".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6

Ðp: Cho tới mun đời Cha vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b).

Xướng: 1) Ti sẽ ca tụng Cha hết lng, trong nhm hiền nhn v trong Cng hội. Vĩ đại thay cng cuộc của Cha ti, thực đng cho những người mến yu quan tm học hỏi! - Ðp.

2) Cng cuộc của Cha l sự hng vĩ oai nghim, v đức cng minh của Người mun đời tồn tại. Cha đ lm những điều lạ lng đng nhớ, Người thực l Ðấng nhn hậu từ bi. - Ðp.

3) Cha đ ban lương thực cho những ai tn sợ Người, cho tới mun đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Cha tỏ cho dn Người thấy cng cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dn. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðức Vua, Ðấng nhn danh Cha m đến! Bnh an trn trời, v vinh quang trn cc tầng trời! - Alleluia.

 

Phc m: Lc 11, 15-26

"Nếu Ta nhờ ngn tay Thin Cha m trừ quỷ, ắt l nước Thin Cha đ đến giữa cc ngươi rồi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, (lc Cha Gisu trừ quỷ), th c mấy người trong dn chng ni rằng: "ng ta nhờ tướng quỷ Belgibt m trừ quỷ". Mấy kẻ khc muốn thử Người, nn xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phn: "Nước no tự chia rẽ, sẽ diệt vong, v nh cửa sẽ sụp đổ chồng chất ln nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, th nước n lm sao đứng vững được? Bởi cc ngươi bảo Ta nhờ Belgibt m trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Belgibt m trừ quỷ, th con ci cc ngươi nhờ ai m trừ? Bởi đ chnh con ci cc ngươi sẽ xt xử cc ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngn tay Thin Cha m trừ quỷ, ắt l nước Thin Cha đ đến giữa cc ngươi rồi.

"Khi c người khoẻ mạnh v v trang đầy đủ canh giữ nh mnh, th của cải người đ được an ton. Nhưng nếu c người mạnh hơn xng đến đnh bại hắn, th sẽ tước hết kh giới hắn tin tưởng, v lm tiu tn hết những g đ tước đoạt. Ai khng thuận với Ta l nghịch cng Ta, v ai khng thu gp với Ta l phn tn.

"Khi thần uế ra khỏi người no, th n đi dng di những nơi kh ro, tm chỗ nghỉ ngơi, nhưng khng tm được, nn n ni rằng: "Ta sẽ trở lại nh ta, nơi ta đ ra đi". Khi đến nơi, n thấy nh đ đ được qut sạch v sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ n đi rủ bảy t thần khc hung c hơn n, chng vo cư ngụ ở đ. V tnh trạng sau cng của người ấy trở nn tệ hại hơn trước".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch