Lễ Ðức Mẹ Mn Ci

Bi Ðọc I: Cv 1,12-14

Họ chuyn cần cầu nguyện cng với b Ma-ri-a, thn mẫu Đức Gi-su.

Trch sch Cng Vụ Tng Đồ.

Bấy giờ cc Tng Đồ từ ni gọi l ni -liu trở về Gi-ru-sa-lem. Ni ny ở gần Gi-ru-sa-lem, cch đoạn đường được php đi trong ngy sa-bt. Vo tới trong thnh, cc ng ln lầu trn, l nơi cc ng tr ngụ. Cc ng ấy l: Ph-r, Gio-an, Gia-c-b, An-r, Phi-lp-ph, T-ma, Ba-t-l-m-, Mt-thu, Gia-c-b con ng An-ph, Si-mon thuộc nhm Qu Khch, v Giu-đa con ng Gia-c-b. Tất cả cc ng đều đồng tm nhất tr, chuyn cần cầu nguyện cng với mấy người phụ nữ, với b Ma-ri-a thn mẫu Đức Gi-su, v với anh em của Đức Gi-su.

Đ l lời Cha.

Hoặc đọc: St 3, 9-15. 20

"Ta sẽ đặt mối th nghịch giữa miu duệ mi v miu duệ người phụ nữ".

Trch sch Sng Thế.

Thin Cha đ gọi Ađam v phn bảo ng rằng: "Ngươi đang ở đu?" ng đ thưa: "Con đ nghe thấy tiếng Ngi trong vườn địa đng, nhưng con sợ hi, v con trần truồng v con đang ẩn np".

Cha phn bảo ng rằng: "Ai đ chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, h chẳng phải tại ngươi đ ăn tri cy m Ta đ cấm ngươi khng được ăn ư?" Ađam thưa lại:"Người phụ nữ Cha đ cho lm bạn với con, chnh nng đ cho con tri cy v con đ ăn". V Thin Cha phn bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đ lm điều đ?" Người phụ nữ thưa:"Con rắn đ lừa dối con v con đ ăn".

Thin Cha phn bảo con rắn rằng: "Bởi v mi đ lm điều đ, mi sẽ v phc ở giữa mọi sinh vật v mọi mung th địa cầu; mi sẽ b đi bằng bụng, v mi sẽ ăn bn đất mọi ngy trong đời mi. Ta sẽ đặt mối th nghịch giữa mi v người phụ nữ, giữa miu duệ mi v miu duệ người đ, người miu duệ đ sẽ đạp nt đầu mi, cn mi th sẽ rnh cắn gt chn người".

V Ađam đ gọi tn vợ mnh l Ev: v lẽ b l mẹ của chng sinh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8

Ðp: Tm hồn ti nhảy mừng trong Cha, Ðấng Cứu độ ti (c. 1a).

Xướng: 1) Tm hồn ti nhảy mừng trong Cha, v sức mạnh ti được gia tăng trong Thin Cha ti; miệng ti mở rộng ra trước qun th, v ti reo mừng việc Cha cứu độ ti. - Ðp.

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đ bị bẻ gy, v người yếu đuối được mạnh khoẻ thm. Những kẻ no n phải lm thu độ nhật, v những người đi kht khỏi phải lm thu; người son sẻ th sinh năm đẻ bảy, cn kẻ đng con nay phải ho tn. - Ðp.

3) Cha lm cho chết v Cha lm cho sống, Cha đy xuống m phủ v Cha dẫn ra. Cha lm cho ngho v lm cho giu c, Cha hạ xuống thấp v Cha nng ln cao. - Ðp.

4) Từ nơi ct bụi, Cha nng người yếu đuối; từ chỗ phn nhơ, Cha nhắc kẻ kh ngho, để cho họ ngồi chung với cc vương giả, v cho họ dự phần ngi bu vinh quang. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Gl 4,4-7

Thin Cha đ sai Con mnh tới, sinh lm con một người đn b.

Trch thư của thnh Phao-l tng đồ gửi tn hữu Ga-lt.

Thưa anh em, khi thời gian tới hồi vin mn, Thin Cha đ sai Con mnh tới, sinh lm con một người đn b, v sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chng ta nhận được ơn lm nghĩa tử. Để chứng thực anh em l con ci, Thin Cha đ sai Thần Kh của Con mnh đến ngự trong lng anh em m ku ln: p-ba, Cha ơi! Vậy anh em khng cn phải l n lệ nữa, nhưng l con, m đ l con th cũng l người thừa kế, nhờ Thin Cha.

Đ l lời Cha.

 

Hoặc đọc: Rm 5, 12. 17-19

"Nơi no tội lỗi đầy trn, th Người ban ơn thnh dư dật".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, cũng như do một người m tội lỗi đ nhập vo thế gian, v do tội lỗi m c sự chết, v thế l sự chết đ truyền đến mọi người, v lẽ rằng mọi người đ phạm tội. V nếu bởi tội của một người m sự chết đ thống trị do một người đ, th những người lnh được n sủng v ơn huệ dồi do bởi đức cng chnh, cng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người l Ðức Gisu Kit. Do đ, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới n phạt như thế no, th đức cng chnh của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc cng chnh ban sự sống cũng như thế. V như bởi tội khng vng lời của một người m mun người trở thnh những tội nhn thế no, th do đức vng lời của một người m mun người trở thnh kẻ cng chnh cũng như thế.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 1, 28

Alleluia, alleluia! - Knh cho Maria đầy ơn phc, Thin Cha ở cng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chc phc giữa cc người phụ nữ. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 1, 26-38

"Ny Trinh nữ sẽ thụ thai v sinh một Con trai".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Thin Thần Gabriel được Cha sai đến một thnh xứ Galila, tn l Nadart, đến với một trinh nữ đ đnh hn với một người tn l Giuse, thuộc chi họ Ðavt, trinh nữ ấy tn l Maria. Thin thần vo nh trinh nữ v cho rằng: "Knh cho Trinh Nữ đầy ơn phước, Thin Cha ở cng Trinh Nữ". Nghe lời đ, Trinh Nữ bối rối v tự hỏi lời cho đ c ý nghĩa g. Thin thần liền thưa: "Maria đừng sợ, v đ được ơn nghĩa với Cha. Ny Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai v đặt tn l Gisu. Người sẽ nn cao trọng v được gọi l Con Ðấng Tối Cao. Thin Cha sẽ ban cho Người ngi bu Ðavt tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nh Giacp, v triều đại Người sẽ v tận.

Nhưng Maria thưa với thin thần: "Việc đ xảy đến thế no được, v ti khng biết đến người nam?"

Thin thần thưa: "Cha Thnh Thần sẽ đến với trinh nữ v uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trm trinh nữ. V thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ l Ðấng Thnh v được gọi l Con Thin Cha. V ny, Isave chị họ trinh nữ cũng đ thụ thai con trai trong lc tuổi gi v nay đ mang thai được su thng, người m thin hạ gọi l son sẻ; v khng c việc g m Cha khng lm được".

Maria liền thưa: "Ny ti l ti tớ Cha, ti xin vng như lời Thin thần truyền". V thin thần co biệt trinh nữ.

Ð l lời Cha.

 

* * *

 

Cha Nhật 27 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Is 5, 1-7

"Vườn nho của Cha cc đạo binh l nh Israel".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ti sẽ ca tặng người yu bi ht của c bc ti về vườn nho.

Người ti yu c một vườn nho trn đồi xinh tươi. Người ro giậu, nhặt đ, trồng cy chọn lọc, xy thp giữa vườn, lập my p trong vườn, v trng mong n sinh quả nho, nhưng n lại sinh ton nho dại.

Vậy giờ đy, hỡi dn cư Girusalem v người Giuđa, hy luận xt giữa ta v vườn nho ta. No cn việc g phải lm cho vườn nho ta m ta đ khng lm? Sao ta trng mong n sinh quả nho, m n lại sinh quả nho dại!

Giờ đy ta tỏ by cho cc ngươi biết ta sẽ lm g đối với vườn nho ta: Ta sẽ ph hng ro, để n bị tn ph, sẽ ph tường để n phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ n hoang vu, khng cắt tỉa, khng vun xới; gai gc sẽ mọc ln, v ta sẽ khiến my khng mưa xuống trn n. Vườn nho của Cha cc đạo binh l nh Israel, v người Giuđa l chồi cy Cha vui thch. Ta trng mong n thực hnh điều chnh trực, nhưng đy ton sự gian c. Ta trng mong n thực hnh đức cng bnh, nhưng đy ton l tiếng ku oan.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 79, 9 v 12. 13-14. 15-16. 19-20

Ðp: Vườn nho của Cha l nh Israel (c. Is 5, 7a).

Xướng: 1) Từ Ai-cập Cha đ mang về một gốc nho. Cha đ đuổi chư dn đi để ương trồng n. N vươn ngnh ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang. - Ðp.

2) Tại sao Ngi ph vỡ hng ro, để bao khch qua đường đều lảy hi n, để lợn rừng xng ra tn ph, v mung th ngoi đồng dng n lm cỏ nui thn? - Ðp.

3) Lạy Cha thin binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nhn coi v thăm viếng vườn nho ny. Xin bảo vệ vườn nho m tay hữu Ngi đ cấy, bảo vệ ngnh nho m Ngi đ củng cố cho mnh. - Ðp.

4) Chng con sẽ khng cn rời xa Cha nữa. Cha cho chng con được sống, v chng con ca tụng danh Ngi. Lạy Cha thin binh, xin cho chng con được phục hồi, xin tỏ thin nhan hiền từ Cha ra, hầu cho chng con được ơn cứu sống. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Pl 4, 6-9

"Thin Cha bnh an sẽ ở cng anh em".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philipph.

Anh em thn mến, anh em đừng lo lắng g hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hy trnh by những ước vọng ln cng Cha, bằng kinh nguyện v lời cầu xin đi đi với lời cảm tạ. V bnh an của Thin Cha vượt mọi tr hiểu, sẽ giữ gn lng tr anh em trong Cha Gisu Kit.

Vả lại, hỡi anh em, những g l chn thật, trong sạch, cng chnh, l thnh thiện, đng yu chuộng, danh thơm tiếng tốt, l nhn đức, l luật php đng khen, th anh em hy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đ học biết, đ lnh nhận, đ nghe v đ thấy nơi ti, anh em hy đem những điều đ ra thực hnh, th Thin Cha bnh an sẽ ở cng anh em.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy l đường, l sự thật v l sự sống, khng ai đến được với Cha m khng qua Thầy. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 21, 33-43

"ng sẽ cho người khc thu vườn nho".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc thượng tế v cc kỳ lo trong dn rằng: "Cc ng hy nghe dụ ngn ny: C ng chủ nh kia trồng được một vườn nho. ng ro dậu chung quanh, đo hầm p rượu v xy thp canh, đoạn ng cho t điền thu, rồi đi phương xa. Ðến ma nho, ng sai đầy tớ đến nh t điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người lm vườn nho bắt cc đầy tớ ng: đnh đứa ny, giết đứa kia v nm đ đứa khc. Chủ lại sai một số đầy tớ khc đng hơn trước, nhưng họ cũng xử với chng như vậy. Sau cng chủ sai chnh con trai mnh đến với họ, v nghĩ rằng: Họ sẽ knh nể con trai mnh. Nhưng bọn lm vườn vừa thấy con trai ng chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi, no anh em! Chng ta hy giết n đi v chiếm lấy gia ti của n". Rồi họ bắt cậu, li ra khỏi vườn nho m giết. Vậy khi chủ về, ng sẽ xử tr với bọn họ thế no?" Cc ng trả lời, "ng sẽ tru diệt bọn hung c đ, v sẽ cho người khc thu vườn nho để cứ ma nộp phần hoa lợi".

Cha Gisu phn: "Cc ng chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thnh: "Chnh vin đ bọn thợ loại ra, đ trở nn vin đ gc. Ð l việc Cha lm v l việc lạ lng trước mắt chng ta!" Bởi vậy, Ti bảo cc ng: Nước Thin Cha sẽ cất khỏi cc ng để trao cho dn tộc khc biết lm cho trổ sinh hoa tri".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch