Thứ Hai tuần 26 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Dcr 8, 1-8

"Ta sẽ cứu dn Ta khỏi đất pha mặt trời mọc v pha mặt trời lặn".

Trch sch Tin tri Dacaria.

C lời Cha cc đạo binh phn rằng: "Ðy Cha cc đạo binh phn: Ta đ ghen tức Sion với lng ghen tức cực độ; Ta đ ghen tức n với cơn phẫn nộ qu sức".

Cha cc đạo binh cn phn như thế ny: "Ta trở về Sion, v sẽ ngự giữa Girusalem; Girusalem sẽ được gọi l Thnh chn lý, v ni Cha cc đạo binh sẽ được gọi l Ni thnh".

Cha cc đạo binh lại phn như thế ny: "Sẽ cn c lo ng lo b cư ngụ trn phố phường Girusalem, mỗi người cầm gậy trong tay, v họ đ cao nin. Cc ngả đường thnh phố đầy những trẻ nam trẻ nữ chơi trn đường phố".

Cha cc đạo binh phn thm rằng: "Trong những ngy ấy, nếu điều đ lm chướng mắt những kẻ cn st lại trong dn, chớ th n sẽ lm chướng mắt Ta sao?" Cha cc đạo binh phn như vậy. Cha cc đạo binh cn phn rằng: "Ny đy Ta sẽ cứu dn Ta thot khỏi đất pha mặt trời mọc v pha mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chng về cư ngụ giữa Girusalem: Chng sẽ l dn Ta v Ta sẽ l Thin Cha của chng, trong chn lý v cng chnh".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 101, 16-18. 19-21. 29 v 22-23

Ðp: Cha sẽ ti lập Sion, v xuất hiện trong vinh quang sng lạng (c. 17).

Xướng: 1) Lạy Cha, mun dn sẽ knh tn danh thnh Cha, v mọi vua trn địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngi; khi Cha sẽ ti lập Sion, Cha xuất hiện trong vinh quang sng lạng; Cha sẽ đoi nghe lời nguyện kẻ tng ngho, v khng ch lời họ ku van. - Ðp.

2) Những điều ny được ghi lại cho thế hệ mai sau, v dn tộc được tc tạo sẽ ca tụng Thin Cha. Từ thnh điện cao sang Cha đ đoi nhn, từ trời cao Cha đ nhn xuống trần thế, để nghe tiếng than khc của t nhn, để giải thot kẻ bị ln n tử. - Ðp.

3) Con chu của bầy ti Cha sẽ được an cư, v miu duệ chng sẽ tồn tại trước thin nhan, để người ta truyền b danh Cha tại Sion, v lời khen ngợi Ngi ở Girusalem, khi chư dn cng nhau quy tụ, v cc vua nhm họp để phụng thờ Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) G 1, 6-22

"Cha ban cho, rồi Cha lấy lại: nguyện danh Cha được chc tụng".

Trch sch ng Gip.

Một ngy nọ, con ci Thin Cha đến chầu truớc mặt Cha, Satan cũng c mặt ở đ. Cha hỏi Satan rằng: "Ngươi từ đu đến?" N thưa lại rằng: "Ti chạy vng quanh tri đất v đi khắp mọi nơi". Cha hỏi n rằng: "Chớ th ngươi c lưu ý đến Gip, ti tớ Ta chăng? Trn trần gian, khng một ai giống như y l con người ngay thật, cng chnh, knh sợ Thin Cha v xa lnh sự dữ". Satan thưa lại cng Cha rằng: "Ðu c phải Gip knh sợ Thin Cha cch luống cng? Chớ th Cha chẳng che chở quanh n, nh cửa n v tất cả những g thuộc về n đ sao? Chớ th Cha chẳng chc phc cc việc tay n lm, v sản nghiệp n gia tăng rợp đất đ sao? Nhưng Cha hy giơ tay Cha ln một cht v chạm đến tất cả những g n đang c, ắt n sẽ phỉ bng Cha nhn tiền". Vậy Cha bảo Satan rằng: "Ðy, tất cả những g n đang c đều nằm trong tay ngươi: chỉ trừ một điều l ngươi chớ chạm tay đến thn n". Satan liền lui ra khỏi mặt Cha.

Một ngy nọ, khi cc con trai, con gi của ng Gip đang dng bữa uống rượu tại nh anh cả, th c kẻ đến bo tin cho ng Gip rằng: "Cc con b đang ko cy v cc con lừa đang ăn cỏ bn cạnh, bỗng cc người Sab xng đến cướp lấy hết, v dng gươm giết cc đầy tớ, chỉ một mnh ti chạy thot về bo tin cho ng". Khi n cn đang ni, th một người khc đến thưa rằng: "Lửa Thin Cha từ trời xuống thiu huỷ hết bầy chin v cc đầy tớ, chỉ một mnh ti thot được về bo tin cho ng". Khi n cn đang ni, th một người khc đến thưa rằng: "Cc người Calđ chia lm ba ton xng vo cướp đoạt cc con lạc đ, v cn dng gươm giết cc đầy tớ, chỉ một mnh ti trốn được chạy về bo tin cho ng". N cn đang ni, th đy một người khc bước vo thưa rằng: "Lc cc con trai, con gi của ng đang dng bữa v uống rượu tại nh anh cả, bỗng c gi mạnh từ hoang địa thổi đến, hắt vo bốn gc nh, khiến nh sụp đổ đ chết cc con ng, chỉ một mnh ti thot được về bo tin cho ng". Bấy giờ ng Gip chỗi dậy, x o mnh ra, cạo trọc đầu, sấp mnh xuống đất thờ lạy v thưa rằng: "Từ lng mẹ, ti sinh ra trần truồng, th ti cũng sẽ trở về đ trần truồng. Cha ban cho, rồi Cha lấy lại: như đẹp lng Cha thế no, th xin xảy đến như vậy: nguyện danh Cha được chc tụng!"

Trước mọi thảm cảnh đ, ng Gip khng h mi xc phạm v khng thốt lời ngu dại phạm đến Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 16, 1. 2-3. 6-7

Ðp: Xin Cha gh tai về bn con, v xin nghe r tiếng con (c. 6ab).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin nghe điều chnh nghĩa của con, xin để ý đến lời con ku cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp mi chn thnh! - Ðp.

2) Từ ci nhn của Cha hy diễn ra sự phn quyết về con: v mắt Ngi thấy r điều chn chnh. Nếu Ngi lục sot lng con, nếu ban đm Ngi thăm viếng, nếu Ngi thử con trong lửa, Ngi sẽ khng gặp điều gian c ở nơi con. - Ðp.

3) Con ku van Ngi, bởi Ngi nhậm lời con, lạy Cha, xin gh tai về bn con, xin nghe r tiếng con. Xin tỏ ra đức từ bi lạ lng của Cha, l Ðấng giải thot khỏi bọn đối phương, những ai tm nương tựa tay hữu của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vo Cha, linh hồn con trng cậy ở lời Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 9, 46-50

"Kẻ no b nhỏ nhất trong tất cả cc con, đ l người cao trọng nhất".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, cc mộn đệ nghĩ ngợi trong lng rằng ai trong cc ng sẽ l người cao trọng nhất. Cha Gisu thấu biết tư tưởng trong lng cc ng, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bn cạnh Người, v bảo cc ng rằng: "Hễ ai đn nhận trẻ nhỏ ny v danh Thầy, tức l đn nhận Thầy: m hễ ai đn nhận Thầy, tức l đn nhận Ðấng đ sai Thầy. V kẻ no b nhỏ nhất trong tất cả cc con, đ l người cao trọng nhất".

Gioan ln tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chng con thấy một người kia lấy danh Thầy m trừ quỷ, v chng con đ ngăn cản n, v n khng theo Thầy cng với chng con". Cha Gisu bảo ng rằng: "Cc con chớ ngăn cản, v ai khng chống nghịch cc con, tức l thuận với cc con".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch