Cha Nhật 26 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Ed 18, 25-28

"Nếu kẻ gian c bỏ đng gian c n đ đi, n sẽ được sống".

Trch sch Tin tri dkiel.

Ðy Cha phn: "Cc ngươi đ ni rằng: "Ðường lối của Cha khng chnh trực". Vậy hỡi nh Israel, hy nghe đy: C phải đường lối của Ta khng chnh trực ư? Hay tri lại đường lối của cc ngươi khng chnh trực? Khi người cng chnh từ bỏ lẽ cng chnh v phạm tội c, n phải chết, chnh v tội c n phạm m n phải chết. Nếu kẻ gian c bỏ đng gian c n đ đi, v thực thi cng bnh chnh trực, n sẽ được sống. Nếu n suy nghĩ v từ bỏ mọi tội c n đ phạm, n sẽ sống chớ khng phải chết".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9

Ðp: Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Cha (c. 6a).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha; xin dạy bảo con về lối bước của Ngi. Xin hướng dẫn con trong chn lý v dạy bảo con, v Cha l Thin Cha cứu độ con, v con lun lun cậy trng vo Cha. - Ðp.

2) Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngi, lng thương xt tự mun đời vẫn c. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con cn trẻ v tội c, nhưng hy nhớ con theo lng thương xt của Ngi, v lng nhn hậu của Ngi, thn lạy Cha. - Ðp.

3) Cha nhn hậu v cng minh, v thế Ngi sẽ dạy cho con nhận biết đường lối. Ngi hướng dẫn kẻ khim cung trong đức cng minh, dạy bảo người khim cung đường lối của Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11}

"Anh em hy cảm nghĩ trong anh em điều đ c trong Ðức Gisu Kit".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philipph.

Anh em thn mến, nếu c sự an ủi no trong Ðức Kit, nếu c sự khch lệ no trong đức mến, nếu c sự hiệp nhất no trong Thnh Thần, nếu c lng thương xt no, th anh em hy lm cho ti được trọn niềm hn hoan, để anh em hưởng cng một niềm vui, được cng chung một lng mến, được đồng tm nhất tr với nhau, chớ lm điều g bởi ý cạnh tranh hay bởi tm hư danh, nhưng hy lấy lng khim nhường m coi kẻ khc vượt trổi hơn mnh, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mnh, nhưng hy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khc. Anh em hy cảm nghĩ trong anh em điều đ c trong Ðức Gisu Kit.

{Người tuy l thn phận Thin Cha, đ khng nghĩ phải dnh cho được ngang hng với Thin Cha; tri lại, Người huỷ bỏ chnh mnh m nhận lấy thn phận ti đi, đ trở nn giống như loi người với cch thức bề ngoi như một người phm. Người đ tự hạ mnh m vng lời cho đến chết, v chết trn thập gi. V thế, Thin Cha đ tn vinh Người, v ban cho Người một danh hiệu vượt trn mọi danh hiệu, để khi nghe tn Gisu, mọi loi trn trời dưới đất v trong hoả ngục phải quỳ gối xuống, v mọi miệng lưỡi phải tuyn xưng Ðức Gisu Kit l Cha, để Thin Cha Cha được vinh quang.}

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 21, 28-32

"N hối hận v đi lm. Những người thu thuế v gi điếm sẽ vo nước Thin Cha trước cc ng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc thượng tế v cc kỳ lo trong dn rằng: "Cc ng nghĩ sao? Người kia c hai người con. ng đến với đứa con thứ nhất v bảo: "Ny con, hm nay con hy đi lm vườn nho cho cha!" N thưa lại rằng: "Con khng đi". Nhưng sau n hối hận v đi lm. ng đến gặp đứa con thứ hai v cũng ni như vậy. N thưa lại rằng: "Thưa cha, vng, con đi". Nhưng n lại khng đi. Ai trong hai người con đ lm theo ý cha mnh?" Họ đp: "Người con thứ nhất". Cha Gisu bảo họ: "Ti bảo thật cc ng, những người thu thuế v gi điếm sẽ vo nước Thin Cha trước cc ng. V Gioan đ đến với cc ng trong đường cng chnh, v cc ng khng tin ngi; nhưng những người thu thuế v gi điếm đ tin ngi. Cn cc ng, sau khi xem thấy điều đ, cc ng cũng khng hối hận m tin ngi".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch