Thứ Su tuần 25 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Kg 2, 1b-10

"Cn một t lu nữa, Ta sẽ lm cho đền thờ ny đầy vinh quang".

Trch sch Tin tri Khc-gai.

Năm thứ hai triều đại vua Ðari, đến ngy hai mươi mốt thng bảy, c lời Cha dng tin tri Khc-gai m phn rằng: "Ngươi hy ni với Giorbabel, con trai tướng lnh Giuđa, l Saluthiel, ni với Giosua, con trai thượng tế Giosđec, v với những kẻ sống st lại trong dn rằng: "Ai trong cc ngươi l kẻ sống st lại đ nhn thấy vinh quang thuở xưa của đền thờ ny: v giờ đy cc ngươi xem thấy n thế no? Chớ th n chẳng l khng trước mắt cc ngươi sao? V Cha lại phn: Hỡi Giorbabel, giờ đy hy can đảm. Hỡi Giosua, con trai thượng tế Giosđc, hy can đảm; v ton dn trn lnh thổ, hy can đảm, đy Cha cc đạo binh phn: Cc ngươi hy khởi cng, v Ta ở cng cc ngươi, Cha cc đạo binh phn như vậy. C lời Ta đ giao ước với cc ngươi, khi cc ngươi ra khỏi đất Ai-cập, l thần linh Ta sẽ ở giữa cc ngươi, nn cc ngươi đừng sợ".

V Cha cc đạo binh phn như thế ny: "Cn t lu nữa, Ta sẽ khiến trời đất, biển khơi v đất cạn chuyển động. Ta cũng sẽ khiến mọi dn tộc chuyển động; v Ðấng mọi dn tộc trng đợi sẽ đến: Ta sẽ lm cho đền thờ đầy vinh quang, Cha cc đạo binh phn như vậy. Vng bạc đều l của Ta, Cha cc đạo binh phn như vậy. Vinh quang đền thờ sau hết ny sẽ cao trọng hơn vinh quang đền thờ trước, Cha cc đạo binh phn như vậy: trong nơi ny, Ta sẽ ban ho bnh, Cha cc đạo binh phn như vậy".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 42, 1. 2. 3. 4

Ðp: Hy cậy trng Ðức Cha Trời, v con cn ca tụng Cha, Ðấng cứu thể diện v l Thin Cha của con (c. 5bc).

Xướng: 1) Xin Cha minh xt cho con, i Thin Cha, xin bnh vực quyền lợi con đối nghịch với dn v đạo, xin cứu con khỏi tay người độc c, điu gian! - Ðp.

2) V lạy Cha, Cha l sức mạnh con, cớ chi Cha bỏ con? Cớ chi con phải sống ngậm ngi v bị qun th p bức? - Ðp.

3) Xin chiếu gii quang minh v chn thật của Cha, để những điều đ hướng dẫn con, đưa con ln ni thnh v cung lu của Ngi. - Ðp.

4) Con sẽ tiến tới bn thờ Thin Cha, đến cng Thin Cha lm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cy cầm thụ con sẽ ca ngợi Cha, i Thin Cha, Thin Cha của con. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Gv 3, 1-11

"Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chng".

Trch sch Giảng Vin.

Mọi sự đều c th giờ của chng. Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chng. C thời gian sinh, th cũng c thời gian chết. C thời gian trồng xuống, th cũng c thời gian nhổ ln ci đ trồng. C thời gian giết chết, th cũng c thời gian chữa lnh. C thời gian ph huỷ, th cũng c thời gian xy dựng. C thời gian khc lc, th cũng c thời gian cười vui. C thời gian than van, th cũng c thời gian nhảy ma. C thời gian rải đ, th c thời gian thu lượm lại. C thời gian gần gũi, th cũng c thời gian xa cch. C thời gian thu hoạch, th cũng c thời gian tiu tn đi. C thời gian gn giữ, th cũng c thời gian loại bỏ. C thời gian x rch, th cũng c thời gian v lại. C thời gian thinh lặng, th cũng c thời gian ni năng. C thời gian yu thương, th cũng c thời gian giận ght. C thời gian chinh chiến, th cũng c thời gian ho bnh.

Con người cn được g do cng lao vất vả của mnh? Ti suy nghĩ về sự khổ cực m Thin Cha đ để cho con ci loi người phải chịu đựng.

Cha tc tạo vạn vật trong thời gian Cha muốn, v trao ph thế gian cho loi người tranh ginh, nhưng con người khng hiểu được việc Thin Cha đ lm từ đầu đến cuối.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 143, 1a v 2abc. 3-4

Ðp: i Ð Tảng của con, chc tụng Cha! (c. 1a)

Xướng: 1) i Ð Tảng của con, chc tụng Cha! Cha l Tnh Thương v l chiến lũy, l Ðấng ph trợ v giải phng con. Cha l khin thuẫn, l chỗ con nương nu. - Ðp.

2) Lạy Cha, nhn loại l chi m Cha chăm nom, con người l chi m Cha thương nghĩ tới? Con người ta như hơi gi thoảng, đời người ta như bng thong qua. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hm nay cc bạn nghe tiếng Cha, v đừng cứng lng. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 9, 18-22

"Thầy l Ðấng Kit của Thin Cha. Con Người phải chịu nhiều đau khổ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Việc xảy ra l khi Cha Gisu cầu nguyện ring một nơi, v c cc mn đệ ở với Người, th Người hỏi cc ng rằng: "Những đm dn chng bảo Thầy l ai?" Cc ng thưa rằng: "Người th bảo l Gioan Tẩy giả, kẻ khc lại cho l lia, cn người khc th cho l một trong cc tin tri thời xưa, đ sống lại". Người lại hỏi cc ng rằng: "Phần cc con, cc con bảo Thầy l ai?" Simon Phr thưa rằng: "Thầy l Ðấng Kit của Thin Cha". V Người ngăn cấm cc ng khng được ni điều đ với ai m rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị cc kỳ lo, cc thượng tế, v cc luật sĩ từ bỏ v giết chết, nhưng ngy thứ ba sẽ sống lại".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch