Thứ Tư tuần 25 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Esd 9, 5-9

"Thin Cha khng bỏ rơi chng ti trong cảnh n lệ".

Trch sch Esdra.

Ti l Esdra, khi dng lễ tế ban chiều, ti vng dậy khỏi cơn u sầu, o trong o ngoi đều rch hết, ti quỳ gối xuống, giơ tay ln Cha l Thin Cha ti m thưa rằng: "Lạy Cha, con hổ ngươi thẹn thuồng khng dm ngước mặt ln cng Cha: v những sự gian c của chng con chồng chất trn đầu chng con, v tội lỗi chng con cao ln tới trời. Kể từ thời cha ng chng con cho tới ngy nay, tội lỗi chng con đ qu nhiều, v v sự gian c của chng con, nn chng con, vua cha, tư tế của chng con, bị trao vo tay vua cc dn ngoại, bị gươm đao, bị lưu đy, bị cướp bc v bị thẹn mặt như ngy nay.

"V hiện giờ đy, Cha vừa tạm ban cho chng con một cht lng thương xt, l để cho chng con sống st phần no, v cho chng con một nơi ẩn nu trong chốn thnh của Cha, để soi sng mắt chng con, v ban cho chng con một cht sự sống trong cảnh n lệ của chng con, v chng con l n lệ m Thin Cha khng bỏ rơi chng con trong cảnh n lệ, nhưng Cha đ khiến cc vua Ba-tư thương xt chng con, m cho chng con cn sống để chng con xy cất nh Thin Cha chng con, tu bổ những nơi hoang tn, v cho chng con một chỗ ở trong xứ Giuđa v tại Gierusalem".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tb 13, 2. 3-4. 6. 7. 8.

Ðp: Lạy Cha, Cha cao cả mun đời (c. 1b).

Xướng: 1) Cha trừng phạt, rồi lại tha thứ. Cha đẩy xuống m phủ, rồi lại đem ra; v khng một ai thot khỏi tay Cha. - Ðp.

2) Bởi v thế, Cha đ phn tn cc ngươi giữa cc dn tộc khng nhn biết Cha, để cc ngươi tường thuật cc việc kỳ diệu của Người, để cc ngươi lm cho họ biết rằng ngoi Người ra, khng c Thin Cha ton năng no khc. - Ðp.

3) Hy ngắm nhn những việc Cha lm cho chng ta, hy tuyn xưng Người với lng cung knh v run sợ, hy suy tn vua mun đời trong những việc lm của cc ngươi. - Ðp.

4) Ti tuyn xưng Người nơi ti bị lưu đy, v Người tỏ ra uy quyền trước dn phạm tội. - Ðp.

5) Hỡi tội nhn, hy sm hối ăn năn, hy thực hiện sự cng chnh trước mặt Thin Cha, hy tin rằng Người tỏ lng từ bi với cc ngươi. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Cn 30, 5-9

"Xin chớ để con ăn my v cũng đừng để con giu c: xin chỉ ban cho con ăn dng vừa đủ".

Trch sch Chm Ngn.

Mọi lời Thin Cha như luyện trong lửa, l thuẫn che chở kẻ nương tựa vo Người. Ngươi chớ thm điều g vo lời Cha, kẻo ngươi bị trch cứ v bị coi l kẻ gian dối. Con xin Cha hai điều ny v xin đừng từ chối trước khi con chết: Xin hy loại xa con sự giả tr v lời gian dối. Xin chớ để con ăn my v cũng đừng để con giu c: xin chỉ ban cho con ăn dng vừa đủ: kẻo khi no đầy, con bị m hoặc m chối Cha rằng: Cha l ai? Hoặc v tng thiếu con đi ăn trộm v lm ố danh Thin Cha của con.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163

Ðp: Lời Cha l đn soi tỏ dưới bước chn con (c. 105a).

Xướng: 1) Xin đưa con xa cch con đường gian dối, v rộng tay ban luật php của Ngi cho con. - Ðp.

2) Ðối với con, luật php do miệng Cha đng chuộng hơn vng bạc chu bu mun ngn. - Ðp.

3) Thn lạy Cha, cho tới đời đời kiếp kiếp, lời Cha vẫn cn đ như ci trời cao. - Ðp.

4) Con kiềm hm con xa mọi điều gian c, để giữ trọn những lời răn dạy của Ngi. - Ðp.

5) Nhờ huấn lệnh Ngi con trở nn minh mẫn, bởi thế con ght mọi đường lối gian t. - Ðp.

6) Con ght v gh tởm điều gian dối, con yu chuộng luật php của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 1 Ga 2, 5

Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Cha Kit, th quả thật tnh yu của Thin Cha đ tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 9, 1-6

"Người sai cc ng đi rao giảng nước Thin Cha v chữa lnh bệnh nhn".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu gọi mười hai Tng đồ lại, ban cho cc ng sức mạnh v quyền năng trn mọi ma quỷ v được chữa lnh cc bệnh tật. Ðoạn Người sai cc ng đi rao giảng nước Thin Cha v chữa lnh bệnh nhn. Người bảo cc ng rằng: "Khi đi đng, cc con đừng mang g cả, chớ mang gậy v bị, bnh v tiền, cũng đừng mặc hai o. Cc con vo nh no, th hy ở lại đ, v đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai khng tiếp đn cc con, th khi rời bỏ thnh đ, cc con hy giũ cả bụi chn lại, để lm chứng tố co họ". Cc ng liền đi rảo khắp cc lng mạc, rao giảng Tin Mừng, v chữa lnh bệnh tật khắp nơi.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch