Thứ Ba tuần 25 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Esd 6, 7-8. 12b. 14-20

"Họ hon tất việc xy cất nh Cha v mừng lễ Vượt Qua".

Bi tch sch Esdra.

Trong những ngy ấy, (Vua Ðari viết thư cho cc vị tư lệnh vng ở bn kia sng Euphrate m ni rằng:) "Hy để cho vị thủ lnh người Do-thi v cc kỳ lo của họ xy cất đền thờ của Thin Cha, để đền thờ của Thin Cha được xy cất chnh nơi cũ. Ta cũng ra lệnh về việc cc ngươi phải lm với cc bậc Kỳ cựu Do-thi, để ti thiết nh Thin Cha: l phải lấy của trong kho nh vua, nghĩa l tiền nộp thuế của miền bn kia sng Euphrate, v cẩn thận phn pht cho những người ấy, để cng việc khng bị tr hon. Ta l Ðari ra sắc chỉ ny, ta muốn mọi người n cần tun giữ".

Cc kỳ lo người Do-thi xy cất đền thờ v cng việc tiến hnh nhanh chng, nhờ lời sấm của tin tri Khc-gai v tin tri Dacaria, con ng Ađđ: họ xy cất v hon thnh theo lệnh Cha Israel truyền dạy, v theo lệnh cc vua nước Ba-tư l Kyr, Ðari v Artaxerx. Họ hon tất việc xy cất nh Thin Cha ngy mồng ba thng Ađar, năm thứ su triều vua Ðari. Vậy con chu Israel, cc tư tế, cc thầy Lvi, v những người lưu đy cn sống st, đều vui mừng hiến thnh nh Thin Cha. Trong lễ cung hiến nh Thin Cha, họ dng một trăm con b, hai trăm con cừu, bốn trăm con chin, v để lm lễ đền tội cho cả dn Israel, họ cũng dng mười hai con d theo số cc chi tộc Israel. Rồi họ cắt đặt cc thầy tư tế theo phẩm trật v cc thầy Lvi theo cấp bậc, để gip việc đền thờ Thin Cha ở Girusalem, như đ chp trong sch của Ms.

Những con ci Israel lưu đy về mừng lễ Vượt Qua ngy mười bốn thng thứ nhất. Cc thầy tư tế v Lvi, tất cả như một, đều được thanh tẩy, tất cả đều trong sạch, để st tế mừng lễ Vượt Qua cho ton thể dn lưu đy v cho anh em tư tế của họ v chnh mnh họ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Ðp: Ti vui mừng khi người ta ni với ti: "Chng ta sẽ tiến vo nh Cha" (c. 1).

Xướng: 1) Ti vui mừng khi người ta ni với ti: "Chng ta sẽ tiến vo nh Cha". Hỡi Girusalem, chn chng ti đang đứng nơi cửa thnh rồi. - Ðp.

2) Girusalem được kiến thiết như thnh tr, được cấu tạo kin cố trong ton thể. Nơi đy cc bộ lạc của Cha tiến ln. - Ðp.

3) Theo luật php của Israel, để ngợi khen danh Cha. Tại đy đ đặt ngai to thẩm phn, ngai to của nh Ðavit. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Cn 21, 1-6. 10-13

"Những cu Cch Ngn khc nhau".

Trch sch Chm Ngn.

Lng vua ở trong tay Cha, như những dng nước chảy, Người muốn hướng n về đu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ l ngay thẳng, nhưng Cha cn nhắc tm can. Thực hnh cng bnh v bc i, th đẹp lng Cha hơn l hy lễ. Mắt tự cao l lng kiu ngạo: đn kẻ gian c l tội lỗi. Toan tnh người cần mẫn lun dẫn tới sự dồi do, cn mọi kẻ biếng nhc lun gặp ngho kh. Ai dng lưỡi gian dối thu tch kho tng, l người hư hốt v tm, n sẽ rơi vo lưới sự chết.

Tm hồn người tội c mơ ước sự dữ, n khng thương xt người ln cận. Khi kẻ hung bạo bị sửa phạt th người b nhỏ sẽ khn ngoan hơn, v nếu n theo người khn ngoan, n sẽ được thng minh. Người cng chnh nhn xem lng kẻ tội c, để cứu n thot khỏi tai hoạ. Ai bịt tai khng nghe tiếng người ngho kh, th lc chnh n ku cầu, cũng chẳng ai nghe.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44

Ðp: Lạy Cha, xin hướng dẫn con vo đường lối chỉ thị Ngi (c. 35a).

Xướng: 1) Phc đức những ai theo đường lối tinh tuyền, họ tiến thn trong luật php của Cha. - Ðp.

2) Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Cha, để con suy gẫm cc điều kỳ diệu của Ngi. - Ðp.

3) Con đ chọn con đường chn lý, con quyết tm theo cc thnh chỉ của Ngi. - Ðp.

4) Xin dạy con, để con vng theo luật php Ngi, v để con hết lng vng theo luật đ. - Ðp.

5) Xin hướng dẫn con vo đường lối chỉ thị Ngi, v chnh trong đường lối ny con sung sướng. - Ðp.

6) Con sẽ tun giữ luật Php Cha lun lun, cho tới mun ngn đời v mi mi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 18

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin gio huấn con, để con tun cứ luật php của Cha v để con hết lng vng theo luật đ. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 8, 19-21

"Mẹ v anh em Ta l những người nghe lời Thin Cha v đem ra thực hnh".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, mẹ v anh em Cha Gisu đến tm Người, nhưng v đm đng, nn khng thể đến gần Người được. Người ta bo tin cho Người rằng: "C mẹ v anh em Thầy đứng ở ngoi muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ v anh em Ta l những người nghe lời Thin Cha v đem ra thực hnh".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch