Cha Nhật 25 Thường Nin Năm C

 

 

Bi Ðọc I: Am 8, 4-7

"Chống lại những kẻ lấy tiền mua người ngho".

Trch sch Tin tri Amos.

Hy nghe đy, hỡi những ai đn p kẻ ngho kh, v muốn tiu diệt hết những kẻ bần cng trong cả nước. Cc ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chng ti bn hng? Khi no hết ngy Sabbat để chng ti bn la mạch. Chng ti sẽ giảm lường đong, tăng gi v lm cn giả. Chng ti sẽ lấy tiền mua người ngho, lấy đi dp đổi lấy người tng thiếu. Chng ti sẽ bn la mục nt". V Giacp kiu căng, Cha đ thề rằng: "Ta sẽ khng bao giờ lng qun tất cả cc việc chng lm cho đến cng".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8

Ðp: Hy ngợi khen Cha, Ðấng nng cao kẻ tng thiếu (c. 1a & 7b).

Xướng: 1) Hy ngợi khen, hỡi những người ti tớ Cha, chư vị hy ngợi khen danh Cha. Nguyện danh Cha được chc tụng từ by giờ v cho đến mun đời. - Ðp.

2) Cha siu việt trn hết thảy chư dn, trn mun ci trời l vinh quang của Cha... v Người để mắt nhn coi khắp cả trn trời dưới đất. - Ðp.

3) Người nng cao kẻ tng thiếu từ chỗ bụi tro, v cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc qun vương, với những bậc qun vương của dn Người. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Tm 2, 1-8

"Cầu nguyện cng Thin Cha cho mọi người. Ngi muốn cho mọi người được cứu độ".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gởi Timthu.

Trước tin, cha khuyn hy cầu xin, khẩn nguyện, ku van v tạ ơn cho mọi người: cho vua cha, v tất cả những bậc vị vọng, để chng ta được sống bằng yn v sự, trong tinh thần đạo đức v thanh sạch. Ð l điều tốt lnh v đẹp lng Ðấng Cứu Ðộ chng ta l Thin Cha. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi v đến nhận biết chn lý.

V chỉ c một Thin Cha, v một Ðấng Trung Gian giữa Thin Cha v loi người, l Ðức Gisu Kit, cũng l con người. Người đ ph mnh lm gi cứu chuộc thay cho mọi người, để nn chứng t trong thời của Người, m v chứng t đ, cha đ được đặt ln lm kẻ rao giảng, lm Tng đồ (cha ni thật chứ khng ni dối), v lm Thầy dạy dn ngoại trong đức tin v chn lý. Vậy cha muốn rằng những người đn ng cầu nguyện trong mọi nơi, hy giơ ln hai tay thanh sạch, khng on hờn v cạnh tranh.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 17, 17b v a

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Lời Cha l chn lý; xin hy thnh ho chng trong sự thật". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}

"Cc con khng thể lm ti Thin Cha m lại lm ti tiền của được".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: {"Một người ph hộ kia c một người quản lý, v người ny bị tố co đ phung ph của chủ. ng chủ gọi người quản lý đến v bảo rằng: 'Ti nghe ni anh sao đ? Anh hy tnh sổ cng việc quản lý của anh, v từ nay, anh khng thể lm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Ti phải lm thế no, v chủ ti cất chức quản lý của ti? Cuốc đất th khng nổi, ăn my th hổ ngươi. Ti biết phải liệu thế no, để khi mất chức quản lý, th sẽ c người đn tiếp ti về nh họ'.

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến v hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ ti bao nhiu?' Người ấy đp: 'Một trăm thng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hy lấy văn tự, ngồi xuống mau m viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khc rằng: 'Cn anh, anh mắc nợ bao nhiu?' Người ấy đp: 'Một trăm giạ la miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hy lấy văn tự m viết lại: tm mươi'. V chủ khen người quản lý bất lương đ đ hnh động cch khn kho: v con ci đời ny khi đối xử với đồng loại th khn kho hơn con ci sự sng.

"Phần Thầy, Thầy bảo cc con: Hy dng tiền của gian dối m mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, th họ sẽ đn tiếp cc con vo chốn an nghỉ đời đời.}

"Ai trung tn trong việc nhỏ, th cũng trung tn trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, th cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu cc con khng trung thnh trong việc tiền của gian dối, th ai sẽ giao ph của chn thật cho cc con?

"Khng đầy tớ no c thể lm ti hai chủ: v hoặc n ght chủ ny v mến chủ kia; hoặc phục chủ ny v khinh chủ nọ. Cc con khng thể lm ti Thin Cha m lại lm ti tiền của được".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch