Cha Nhật 25 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Is 55, 6-9

"Tư tưởng Ta khng phải l tư tưởng cc ngươi".

Trch sch Tin tri Isaia.

Hy tm Cha khi cn tm được, hy ku cầu Người khi Người cn ở gần. Kẻ gian c, hy bỏ đường lối mnh, v kẻ bất lương, hy bỏ những tư tưởng mnh, hy trở về với Cha, th Người sẽ thương xt; hy trở về với Thin Cha chng ta, v Cha rộng lng tha thứ.

V tư tưởng Ta khng phải l tư tưởng cc ngươi, v đường lối cc ngươi khng phải l đường lối của Ta, Cha phn như vậy. Như trời cao hơn đất thế no, th đường lối Ta vượt trn đường lối cc ngươi, v tư tưởng Ta cũng vượt trn tư tưởng cc ngươi thế ấy.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 144, 2-3. 8-9. 17-18

Ðp: Cha ở gần mọi kẻ ku cầu Người (c. 18a).

Xướng: 1) Hằng ngy ti sẽ chc tụng Cha, v ti sẽ khen ngợi danh Cha tới mun đời. Cha vĩ đại v rất đng ngợi khen, sự vĩ đại của Cha khng thể đo lường được. - Ðp.

2) Cha nhn i v từ bi, chậm bất bnh v giu n sủng. Cha hảo tm với hết mọi người, v từ bi với mọi cng cuộc của Cha. - Ðp.

3) Cha cng minh trong mọi đường lối, v thnh thiện trong việc Cha lm. Cha gần gũi mọi kẻ ku cầu Người, mọi kẻ ku cầu Người cch thnh tm. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Pl 1, 20c-24. 27a

"Ðối với ti, sống l Ðức Kit"

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philipph.

Anh em thn mến, d ti sống hay ti chết, Ðức Kit sẽ được vẻ vang trong thn xc ti. V đối với ti, sống l Ðức Kit, cn chết l một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xc thịt ny đem lại cho ti kết quả trong việc lm, th ti khng biết phải chọn đng no. Ti đang lng tng trong hai điều ny: l ước ao chết để được ở với Ðức Kit th tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xc thịt th cần thiết cho anh em. Anh em hy sống xứng đng với Tin Mừng của Ðức Kit.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðức Vua, Ðấng nhn danh Cha m đến; bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 20, 1-16a

"Hay mắt bạn ganh tị, v ti nhn lnh chăng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ dụ ngn ny rằng: "Nước trời giống như chủ nh kia sng sớm ra thu người lm vườn nho mnh. Khi đ thoả thuận với những người lm thu về tiền cng nhật l một đồng, ng sai họ đến vườn của ng. Khoảng giờ thứ ba, ng trở ra, thấy c những người khc đứng khng ngoi chợ, ng bảo họ rằng: "Cc ngươi cũng hy đi lm vườn nho ta, ta sẽ trả cng cho cc ngươi xứng đng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ su v thứ chn, ng cũng trở ra v lm như vậy.

Ðến khoảng giờ thứ mười một ng lại trở ra, v thấy c kẻ đứng đ, th bảo họ rằng: "Sao cc ngươi đứng nhưng khng ở đy suốt ngy như thế?" Họ thưa rằng: "V khng c ai thu chng ti". ng bảo họ rằng: "Cc ngươi cũng hy đi lm vườn nho ta".

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hy gọi những kẻ lm thu m trả tiền cng cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người lm từ giờ thứ mười một đến, lnh mỗi người một đồng.

Tới phin những người đến lm trước, họ tưởng sẽ lnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lnh mỗi người một đồng. Ðang khi lnh liền, họ lẩm bẩm trch chủ nh rằng: "Những người đến sau hết chỉ lm c một giờ, chng ti chịu nắng ni kh nhọc suốt ngy m ng kể họ bằng chng ti sao"? Chủ nh trả lời với một kẻ trong nhm họ rằng: "Ny bạn, ti khng lm thiệt hại bạn đu, chớ th bạn đ khng thoả thuận với ti một đồng sao?" Bạn hy lấy phần bạn m đi về, ti muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, no ti chẳng được php lm như ý ti muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, v ti nhn lnh chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nn trước hết, v kẻ trước hết sẽ nn sau hết".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch