Thứ Hai tuần 24 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 2, 1-8

"Cầu nguyện cng Thin Cha cho mọi người. Ngi muốn mọi người được cứu độ".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi Timthu.

Trước tin, cha khuyn hy cầu xin, khẩn nguyện, ku van v tạ ơn cho mọi người: cho vua cha, v tất cả những bậc vị vọng, để chng ta được sống bằng yn v sự, trong tinh thần đạo đức v thanh sạch. Ð l điều tốt lnh v đẹp lng Ðấng Cứu Ðộ chng ta l Thin Cha. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi v đến nhận biết chn lý.

V chỉ c một Thin Cha, v một Ðấng Trung Gian giữa Thin Cha v loi người, l Ðức Gisu Kit, cũng l con người. Người đ ph Mnh lm gi cứu chuộc thay cho mọi người, để nn chứng t trong thời của Người, m v chứng t đ, cha đ được đặt ln lm kẻ rao giảng, lm Tng đồ (cha ni thật chứ khng ni dối), v lm Thầy dạy dn ngoại trong đức tin v chn lý.

Vậy cha muốn rằng những người đn ng cầu nguyện trong mọi nơi, hy giơ ln hai tay thanh sạch, khng on hờn v cạnh tranh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 27, 2. 7. 8-9

Ðp: Chc tụng Cha, bởi Ngi đ nghe tiếng ti van ni (c. 6).

Xướng: 1) Xin nghe tiếng con van ni, khi con ku cầu tới Cha, khi con giang tay hướng về thnh điện của Ngi. - Ðp.

2) Cha l mnh lực v l khin thuẫn của ti, lng ti tin cậy vo Ngi v đ được Ngi cứu trợ, bởi thế tm hồn ti hoan hỉ v ti xướng ca ngợi khen Ngi. - Ðp.

3) Cha l mnh lực của dn Ngi, l chiến lũy bảo vệ mạng sống người Cha đ xức dầu. Xin cứu sống dn tộc v chc phc cho phần gia nghiệp Cha, xin hy chăn nui họ, vinh thăng họ tới mun đời. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 11, 17-26

"Anh em họp nhau lại th khng phải l để ăn bữa tối của Cha".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, ti truyền dạy điều ny: ti chẳng khen anh em, v anh em hội nhau, khng phải để được ch lợi hơn, nhưng l để ra tệ hơn. Trước tin, ti nghe đồn rằng: khi anh em họp nhau trong cộng đon, th c sự chia rẽ giữa anh em, v ti cũng tin phần no. V cần phải c phe phi, để những người đ được thử thch, được tỏ r giữa anh em. Vậy khi anh em họp nhau lại th khng phải l để ăn bữa tối của Cha, v mỗi người đều lo đem bữa ăn ring của mnh đến để ăn. V thế người th đi, người khc lại say sưa. Chớ th anh em khng c nh để ăn uống sao? Hay l anh em khinh miệt Cộng Ðon Thin Cha, v lm nhục những kẻ khng c g? Ti phải ni thế no với anh em? Khen anh em ư? Về điều ny, ti chẳng khen anh em.

V chưng, phần ti, ti đ lnh nhận nơi Cha điều m ti đ truyền lại cho anh em, l Cha Gisu trong đm bị nộp, Người cầm lấy bnh v tạ ơn, bẻ ra v phn: "Cc con hy lnh nhận m ăn, ny l Mnh Ta, sẽ bị nộp v cc con: Cc con hy lm việc ny m nhớ đến Ta". Cng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chn v phn: "Chn ny l Tn Ước trong Mu Ta; mỗi khi cc con uống, cc con hy lm việc ny m nhớ đến Ta". V mỗi khi anh em ăn bnh v uống chn ny, anh em loan truyền việc Cha chịu chết, cho tới khi Cha lại đến.

Vậy hỡi anh em, khi anh em họp nhau để dng bữa, anh em hy chờ đợi nhau.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Ðp: Anh em hy loan truyền việc Cha chịu chết cho tới khi Cha lại đến (1 Cr 11, 26b).

Xướng: 1) Hy sinh v lễ vật th Cha chẳng ưng, nhưng Ngi đ mở tai con. Cha khng đi hỏi lễ ton thiu v lễ đền tội, bấy giờ con đ thưa: "Ny con xin đến". - Ðp.

2) Như trong Quyển Vng đ chp về con: lạy Cha, con sung sướng thực thi ý Cha, v php luật của Cha ghi tận đy lng con. - Ðp.

3) Con đ loan truyền đức cng minh Cha trong đại hội, thực con đ chẳng ngậm mi, lạy Cha, Cha biết rồi. - Ðp.

4) Hy mừng vui hoan hỉ trong Cha, bao nhiu kẻ tm Cha, v lun lun ni: Cha thực l cao cả! Bao nhiu kẻ mong ơn ph trợ của Người. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thin Cha, Người đ sinh chng ta bằng lời sự thật, để chng ta nn như của đầu ma cc tạo vật. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 7, 1-10

"Cả trong dn Israel, Ta cũng chẳng thấy lng tin mạnh mẽ như vậy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, lc Cha Gisu đ ni với dn chng xong, Người vo Capharnaum. Bấy giờ một vin sĩ quan c tn đầy tớ thn tn bị bệnh gần chết. Nghe ni về Cha Gisu, ng sai vi người kỳ lo Do-thi đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ng. Họ đến gần Cha Gisu v van xin Người rằng: "ng ta đng được Thầy ban cho ơn đ, v thật ng yu mến dn ta, v chnh ng đ xy cất hội đường cho chng ta". Cha Gisu đi với họ, v khi Người cn cch nh vin sĩ quan khng bao xa, th ng ny sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, khng dm phiền Thầy hơn nữa, v ti khng xứng đng được Thầy vo nh ti, cũng như ti nghĩ ti khng xứng đng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phn một lời, th đầy tớ ti được lnh mạnh. V ti cũng chỉ l một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhin) ti c những lnh dưới quyền ti, ti bảo người ny đi, th n đi; bảo người khc lại, th n lại; v bảo đầy tớ ti lm ci ny, th n lm".

Nghe ni thế, Cha Gisu ngạc nhin v quay lại ni với đm đng theo Người rằng: "Ta ni thật với cc ngươi, cả trong dn Israel, Ta cũng chẳng thấy lng tin mạnh mẽ như vậy". V những người được sai đi, khi về tới nh, thấy tn đầy tớ lnh mạnh.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch