Thứ Năm tuần 23 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Cl 3, 12-17

"Anh em hy c đức yu thương, đ l dy rng buộc điều ton thiện".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clx.

Anh em thn mến, như những người được chọn của Thin Cha, những người thnh thiện v được yu thương, anh em hy mặc lấy những tm tnh từ bi, nhn hậu, khim cung, n ho, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, v hy tha thứ cho nhau, nếu người ny c chuyện phải on trch người kia. Như Cha đ tha thứ cho anh em, anh em cũng hy tha thứ cho nhau. V trn hết mọi sự, anh em hy c đức yu thương, đ l dy rng buộc điều ton thiện.

Nguyện cho bnh an của Cha Kit lm chủ trong lng anh em, sự bnh an m anh em đ được ku gọi tới để lm nn một thn thể. Anh em hy cảm tạ Thin Cha. Nguyện cho lời Cha Kit cư ngụ dồi do trong anh em.

Với tất cả sự khn ngoan, anh em hy học hỏi v nhủ bảo lẫn nhau. Hy dng những bi thnh vịnh, thnh thi v thnh ca của Thần kh, cng với lng tri n, để ht mừng Thin Cha trong lng anh em. V tất cả những g anh em lm, trong lời ni cũng như trong hnh động, tất cả mọi chuyện, anh em hy lm v danh Cha Gisu Kit, nhờ Người m tạ ơn Thin Cha Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 150, 1-2. 3-4. 5-6

Ðp: Phm vật chi c hơi thở, hy ngợi khen Thin Cha (c. 6).

Xướng: 1) Hy ngợi khen Cha trong thnh đi của Cha, ngợi khen Cha nơi thanh khng cao cả của Người. Hy ngợi khen Người v những kỳ cng vĩ đại, ngợi khen Người bởi sự Người tuyệt đối oai nghim. - Ðp.

2) Hy ngợi khen Cha với tiếng kn rầm rộ, ngợi khen Người với cy đn sắt, đn cầm, hy ngợi khen Người với trống rung v ca vũ, ngợi khen Người với tơ đn, với ống tiu. - Ðp.

3) Hy ngợi khen Người với m vang no bạt, ngợi khen Người với tiếng rền rĩ m-la. Phm vật chi c hơi thở, hy ngợi khen Thin Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 8, 1b-7, 11-13

"Anh em lm tổn thương lương tm yếu đuối của họ, l anh em phạm đến Ðức Kit".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, sự thng thi lm cho người ta ra kiu căng, cn lng yu thương th xy dựng. Nếu ai tưởng mnh biết điều g, th kẻ ấy chưa biết mnh phải biết đng cch. Nhưng nếu ai yu mến Thin Cha, th kẻ ấy được Thin Cha nhận biết. Cn về đồ ăn đ cng tế cho cc ngẫu tượng, chng ta biết ngẫu tượng ở thế ny l hư v, v chẳng c Cha no khc ngoi một Thin Cha. V chưng, d trn trời dưới đất, c những vị được người ta gọi l thần, (thật ra người ta cho rằng c nhiều thần nhiều cha), nhưng đối với chng ti, chỉ c một Thin Cha l Cha, bởi Người m mọi sự đều c v chng ta phải quy về Người. V c một Cha l Ðức Gisu Kit, nhờ Người m c mọi sự, v cũng nhờ chnh Người m c chng ta. Nhưng khng phải mọi người đều c sự thng biết, v cho đến nay, cn c t kẻ giữ thi quen thờ ngẫu thần, nn họ ăn của cng tế cho ngẫu tượng, v lương tm họ vốn yếu đuối, nn ra nhơ nhớp.

V tại sự thng biết của ngươi, m người anh em yếu đuối phải hư đi, người anh em m Ðức Kit đ chết cho. V lm tổn thương lương tm yếu đuối của họ, l anh em phạm đến Ðức Kit. V thế, nếu thức ăn lm cho người anh em ti vấp phạm, th ti sẽ khng ăn thịt cho tới mun đời, kẻo lm cho người anh em ti vấp phạm.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 138, 1-3. 13-14ab. 23-24

Ðp: Lạy Cha, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời (c. 24b).

Xướng: 1) Lạy Cha, Ngi thăm d v biết r con, Ngi biết con lc con ngồi, khi con đứng. Ngi hiểu thấu tư tưởng con từ đng xa. Khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngi thấy hết; Ngi để ý tới mọi đường lối của con. - Ðp.

2) Chnh Ngi đ nặn ra thận tạng con, đ dệt ra con trong lng thn mẫu. Con ngợi khen Ngi đ tạo nn con lạ lng như thế, v cng cuộc của Ngi thực diệu huyền. - Ðp.

3) Lạy Cha, xin d xt con v nhận biết lng con; xin thử thch con v biết tỏ tư tưởng con. Xin Cha nhn coi hoặc giả con đi đường bất chnh, v xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 2 Cr 5, 19

Alleluia, alleluia! - Thin Cha ở trong Ðức Kit đ giải ho thế gian với Người, v đ đặt lời giải ho trn mi miệng chng ti. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 6, 27-38

"Cc con hy tỏ lng thương xt như Cha cc con hay thương xt".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Thầy bảo cc con đang nghe Thầy đy: Cc con hy yu kẻ th, hy lm ơn cho những kẻ ght mnh, hy chc phc cho những kẻ nguyền rủa mnh, hy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mnh. Ai vả con m bn ny, th đưa cả m bn kia; ai lột o ngoi của con, th con cũng đừng cản n lấy o trong. Ai xin, th con hy cho, v ai lấy g của con, th đừng đi lại.

Cc con muốn người ta lm điều g cho cc con, th hy lm cho người ta như vậy. Nếu cc con yu những kẻ yu cc con, th cn n nghĩa g nữa? V cả những người tội lỗi cũng yu những ai yu họ. V nếu cc con lm ơn cho những kẻ lm ơn cho cc con, th cn n nghĩa g? Cả những người tội lỗi cũng lm như vậy. V nếu cc con cho ai vay mượn m trng người ta trả lại, th cn n nghĩa g? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sng phẳng.

Vậy cc con hy yu kẻ th, hy lm ơn v cho vay mượn m khng trng bo đền. Phần thưởng của cc con bấy giờ sẽ lớn lao, v cc con sẽ l con ci Ðấng Tối Cao, v Người nhn hậu với những kẻ bội bạc v những kẻ gian c.

Vậy cc con hy ở nhn từ như Cha cc con l Ðấng nhn từ. Ðừng xt đon, th cc con sẽ khỏi bị xt đon; đừng kết n, th cc con khỏi bị kết n. Hy tha thứ, th cc con sẽ được thứ tha. Hy cho, th sẽ cho lại cc con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đ dằn, đ lắc v đầy trn m đổ vo vạt o cc con. V cc con đong đấu no, th cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch