Thứ Ba tuần 23 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Cl 2, 6-15

"Cha đ cho anh em được chung sống với Người, Người đ n x mọi tội lỗi của anh em".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clx.

Anh em thn mến, như anh em đ nhận lnh Cha Gisu Kit, anh em hy sống trong Người, hy đm rễ v xy dựng trong Người, v kin tr trong lng tin, như anh em đ học biết, hy đầy lng cảm tạ trong Người.

Anh em hy cẩn thận, đừng để ai lấy triết lý v những mnh kho gian giảo m lừa dối anh em, theo truyền thống loi người, theo những yếu tố phm trần, chứ khng theo Ðức Kit; nơi Người chứa đựng tất cả sự vin mn của bản tnh Thin Cha, v trong Người, anh em cũng được sung mn, chnh Người l Ðầu mọi thủ lnh v quyền năng. Trong Người, anh em đ chịu cắt b, một php cắt b khng do tay người phm cất khỏi xc thịt, nhưng l php cắt b của Ðức Kit. Nhờ php rửa tội, anh em đ được mai tng lm một với Ðức Kit, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đ tin vo quyền năng Thin Cha, Ðấng đ cho Người từ ci chết sống lại.

Anh em vốn đ chết v tội lỗi anh em v bởi khng cắt b tnh xc thịt của anh em, (nhưng) Thin Cha đ cho anh em được chung sống với Người. Người đ n x mọi tội lỗi chng ta, đ huỷ bỏ văn tự bất lợi cho chng ta, v (n) lm cho chng ta bị kết n; Người đ huỷ bỏ bản văn tự đ bằng cch đng đinh n vo thập gi. Người đ tước quyền những kẻ chấp chnh v những kẻ cầm quyền. Người đ mạnh bạo điệu chng ra v ton thắng chng trong bản thn Người.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ðp: Cha hảo tm với hết mọi loi (c. 9a).

Xướng: 1) Lạy Cha con, lạy Thin Cha, con sẽ ca khen Cha, v con sẽ chc tụng danh Cha tới mun đời. Hằng ngy con sẽ chc tụng Cha, v con sẽ khen ngợi danh Cha tới mun đời. - Ðp.

2) Cha nhn i v từ bi, chậm bất bnh v giu n sủng. Cha hảo tm với hết mọi loi, v từ bi với mọi cng cuộc của Cha. - Ðp.

3) Lạy Cha, mọi cng cuộc của Cha hy ca ngợi Cha, v cc thnh nhn của Ngi hy chc tụng Ngi. Thin hạ hy ni ln vinh quang nước Cha, v hy đề cao quyền năng của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 6, 1-11

"Anh em c việc kiện tụng nhau, v đem đến trước mặt người ngoại".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, lm sao trong anh em c người dm đem việc bất bnh với kẻ khc ra thưa kiện trước mặt kẻ gian c, chứ khng trước mặt cc thnh? Hay anh em lại khng biết cc thnh sẽ phn xt thế gian ny sao? V nếu anh em c quyền phn xt thế gian, th anh em khng xứng đng xt xử những việc rất nhỏ mọn như thế sao? Anh em lại khng biết chng ta sẽ phn xt cc thin thần sao, phương chi l cc việc đời ny?

Vậy nếu anh em phải kiện co nhau về những việc đời ny, anh em lại cắt đặt những người khng đng kể trong Hội thnh m xt xử sao? Thật l một điều nhục cho anh em m ti phải ni như vậy. Chớ th trong anh em khng c người no khn ngoan c thể xt xử giữa anh em sao? Nhưng khi c việc kiện co giữa anh em với nhau m lại đem đến trước mặt người ngoại ư? Nguyn việc anh em kiện tụng nhau, cũng đ l một lỗi rồi. Tại sao anh em khng đnh chịu một cht bất cng? Tại sao anh em khng đnh chịu một cht thiệt thi? Tri lại chnh anh em ăn ở bất cng v lừa đảo, m lại xử như thế với chnh anh em mnh. Hay anh em lại khng biết rằng: những kẻ gian c sẽ khng được hưởng nước Thin Cha sao? Anh em chớ lầm tưởng: những kẻ gian dm, thờ ngẫu tượng, ngoại tnh, xấu nết, loạn dm, trộm cắp, tham lam, say sưa, vu khống hay bc lột đều khng được hưởng nước Thin Cha đu.

Xưa kia trong anh em đ c t người như vậy. Nhưng anh em đ được rửa sạch, đ được thnh ho, đ được cng chnh ho, nhn danh Cha chng ta l Ðức Gisu Kit, v trong Thnh Thần của Thin Cha chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a v 9b

Ðp: Cha yu thương dn Người (c. 4a).

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới, hy vang ln lời khen ngợi trong cng hội cc tn đồ. Israel hy mừng vui v Ðấng tạo tc bản thn; con ci Sion hy hn hoan v vua của họ. - Ðp.

2) Họ hy ho nhạc để ngợi khen Người. Hy ht mừng Người với cy đn cầm, với trống con: bởi v Cha yu thương dn Người, v ban cho kẻ khim nhường chiến thắng vẻ vang. - Ðp.

3) Cc tn đồ hy mừng rỡ trong vinh quang. Hy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hy reo ln lời hoan h Thin Cha. Ð l vinh quang cho mọi tn đồ của Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Pl 2, 15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hy tch trữ lời ban sự sống. Anh em hy chiếu sng như những v sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 6, 12-19

"Suốt đm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị m Người gọi l Tng đồ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Trong những ngy ấy, Cha Gisu ln ni cầu nguyện, v suốt đm, Người cầu nguyện cng Thin Cha. Sng ngy, Người gọi cc mn đệ v chọn mười hai vị m Người gọi l Tng đồ: Ð l Simon, m Người đặt tn l Phr, v em ng l Anr, Giacb v Gioan, Philipph v Bartlm, Matthu v Tma, Giacb con ng Alph v Simon cũng gọi l Nhiệt Thnh, Giuđa con ng Giacb v Giuđa Iscariốt l kẻ phản bội.

Người đi xuống với cc ng, v dừng lại trn một khoảng đất bằng phẳng, c nhm đng mn đệ cng đon lũ dn chng đng đảo từ khắp xứ Giuđa, Girusalem v miền duyn hải Tyr v Siđn đến nghe Người giảng v để được chữa lnh mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ uế hnh hạ cũng được chữa khỏi, v tất cả đm đng tm cch chạm tới Người, v tự nơi Người pht xuất một sức mạnh chữa lnh mọi người.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch