Cha Nhật 23 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Ed 33, 7-9

"Nếu ngươi khng chịu ni cho kẻ gian c, th Ta đi mu n bởi tay ngươi".

Trch sch Tin tri dkiel.

Ðy Cha phn: "Hỡi con người, Ta đ lm cho ngươi trở nn người lnh canh nh Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta ni, ngươi hy loan bo cho chng thay Ta. Khi Ta phn cng kẻ gian c rằng: "Hỡi kẻ gian c, mi sẽ phải chết"; nếu ngươi khng chịu ni để kẻ gian c bỏ đường lối mnh, th chnh kẻ gian c sẽ chết trong sự gian c của n, nhưng Ta đi mu n bởi tay ngươi. Cn khi ngươi loan bo cho kẻ gian c bỏ đường lối n, nếu n khng chịu bỏ đường lối n, th n sẽ chết trong sự gian c của n, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðp: Ước chi hm nay cc bạn nghe tiếng Người: "Cc ngươi đừng cứng lng" (x. c. 8).

Xướng: 1) Hy tới, chng ta hy reo mừng Cha, hy hoan h Ð Tảng cứu độ của ta! Hy ra trước thin nhan với lời ca ngợi, chng ta hy xướng ca để hoan h Người! - Ðp.

2) Hy tiến lin, cc cung bi v sụp lạy, hy quỳ gối trước nhan Cha, Ðấng tạo thnh ta. V chnh Người l Thin Cha của ta, v ta l dn Người chăn dẫn, l đon chin thuộc ở tay Người. - Ðp.

3) Ước chi hm nay cc bạn nghe tiếng Người: Ðừng cứng lng như ở Mriba, như hm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi m cha ng cc ngươi đ thử thch Ta, họ đ thử Ta mặc dầu đ thấy cng cuộc của Ta. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 13, 8-10

"Yu thương l chu ton cả lề luật".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoi việc phải yu mến nhau. V ai yu người, th đ giữ trọn lề luật. Ð l: "Chớ ngoại tnh; chớ giết người; chớ trộm cắp; chớ lm chứng gian; chớ m tham", v nếu c điều luật no khc, th cũng tm lại trong lời ny l: "Ngươi hy yu mến kẻ khc như chnh mnh". Lng yu thương khng lm hại kẻ khc. Vậy yu thương l chu ton cả lề luật.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy gọi cc con l bạn hữu, v tất cả những g Thầy đ nghe biết nơi Cha Thầy, th Thầy đ cho cc con biết". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 18, 15-20

"Nếu n nghe ngươi, th ngươi đ lợi được người anh em".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hy đi sửa dạy n, ring ngươi v n thi. Nếu n nghe ngươi, th ngươi đ lợi được người anh em. Nếu n khng nghe lời ngươi, hy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhn chứng. Nếu n khng nghe họ, hy trnh với cộng đon. V nếu n cũng khng nghe cộng đon, ngươi hy kể n như người ngoại gio v như người thu thuế.

"Thầy bảo thật cc con, những g cc con cầm buộc dưới đất th trn trời cũng cầm buộc, v những g cc con tho gỡ dưới đất, th trn trời cũng tho gỡ.

"Thầy lại bảo cc con, nếu hai người trong cc con, ở dưới đất, m hiệp lời cầu xin bất cứ điều g, th Cha Thầy, Ðấng ngự trn trời, sẽ ban cho họ điều đ. V ở đu c hai hoặc ba người tụ họp nhn danh Thầy, th Thầy ở giữa những người ấy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch