Thứ Bảy tuần 22 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 21-23

"Người đ giao ho anh em, để lm cho anh em nn thnh thiện v tinh tuyền".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clx.

Anh em thn mến, xưa kia anh em l những kẻ xa lạ v th nghịch trong tư tưởng v trong hnh động xấu xa. Nhưng hiện nay, Thin Cha đ giao ho anh em trong xc thịt của Ðức Kit, nhờ ci chết của Người, lm cho anh em nn thnh thiện, tinh tuyền, khng c g đng trch trước mặt Người, miễn l anh em được xy dựng, kin tr trong đức tin, bền vững v khng lay chuyển khỏi lng trng cậy vo Tin Mừng, m anh em đ được nghe biết v đ được loan bo cho mọi tạo vật dưới bầu trời, l Tin Mừng m chnh ti, Phaol, l người phục vụ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 53, 3-4. 6 v 8

Ðp: Ka, Thin Cha ph trợ ti (c. 6a).

Xướng: 1) i Thin Cha, xin cứu sống con nhn danh Ngi, v xin sử dụng uy quyền phn quyết cho con! i Thin Cha, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. - Ðp.

2) Ka, Thin Cha ph trợ ti, Cha đang nng đỡ tm hồn ti. Con sẽ tự nguyện hiến dng lễ vật ln Cha, lạy Cha, con sẽ ca tụng danh Ngi, v danh Ngi thiện hảo. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 4, 6-15 (hoặc 9-15)

"Chng ti chịu đi kht v trần trụi".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, [anh em hy học hỏi nơi ti v Apoll lời tục ngữ rằng: "Ðừng lm qu điều đ chp", để anh em đừng kiu căng m theo phe người ny chống lại phe người khc. V c ai lm cho ngươi được nổi bật đu? No ngươi c điều g m khng phải l ngươi đ nhận lnh? Nếu ngươi đ nhận lnh, lẽ no ngươi khoe mnh dường như ngươi khng nhận lnh?

Phải rồi! anh em đ được no đầy rồi đấy, đ trở nn giu c rồi đấy, anh em đ cai trị m khng cần đến chng ti. Chớ chi anh em được lm vua, để chng ti cng được cai trị với anh em. V ti nghĩ rằng] chng ti l những tng đồ rốt hết, m Thin Cha đ phơi by chng ti ra như những người bị tử hnh: v chng ti đ nn tr cười cho thế gian, cho cc Thin Thần v loi người. Chng ti l những kẻ ngu dại v Ðức Kit, cn anh em l những người khn ngoan trong Ðức Kit; chng ti l những kẻ yếu đuối, cn anh em l những người hng mạnh; anh em l những người sang trọng, cn chng ti l những kẻ hn hạ. Cho đến giờ ny, chng ti phải chịu đi kht, trần trụi, bị xỉ vả v long đong, chnh tay chng ti đ vất vả lm việc; khi bị chc dữ, chng ti chc lnh; bị bắt bớ, chng ti chịu đựng; bị tho mạ, chng ti năn nỉ. Chng ti trở nn như đồ phế thải của thế gian ny, v như cặn b của mọi loi cho đến giờ ny.

Ti viết những điều ny, khng phải để lm nhục nh anh em, nhưng ti khuyến co anh em như con ci rất yu dấu của ti. V dẫu anh em c hng vạn thầy dạy trong Ðức Kit, nhưng anh em khng c nhiều cha đu; v nhờ Tin Mừng, ti đ sinh anh em ra trong Ðức Gisu Kit.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 144, 17-18. 19-20. 21

Ðp: Cha gần gũi mọi kẻ ku cầu Người (c. 18a).

Xướng: 1) Cha cng minh trong mọi đường lối, v thnh thiện trong việc Cha lm. Cha gần gũi mọi kẻ ku cầu Người, mọi kẻ ku cầu Người cch thnh tm. - Ðp.

2) Cha thực hiện ý muốn của những ai tn sợ Người, Người nghe tiếng họ ku v Người cứu họ. Cha gn giữ tất cả những ai mến yu Người, v Người hủy diệt hết mọi kẻ bất nhn. - Ðp.

3) Miệng ti hy xướng lời ca khen ngợi Cha, mọi loi huyết nhục hy chc tụng danh Cha tới mun đời. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 110, 8ab

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, mọi giới răn Cha được lập ra cho tới mun ngn đời. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 6, 1-5

"Tại sao cc ng lm điều khng được php lm trong ngy Sabbat?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Trong một ngy Sabbat, khi Cha Gisu đi qua đồng la, th cc mn đệ bứt bng la miến, v xt trong tay, rồi ăn. C mấy người biệt phi ni với cc ng rằng: "Tại sao cc ng lm điều khng được php lm trong ngy Sabbat?" Cha Gisu trả lời họ rằng: "Cc ng chưa đọc điều Ðavit đ lm khi ng v cc người tuỳ tng bị đi sao? Ngi đ vo đền thờ Thin Cha, lấy bnh dng hiến m ăn v cho cc người bạn tuỳ tng ăn, bnh đ họ khng được php ăn, nhưng chỉ dnh cho cc trưởng tế m thi". V Người bảo họ rằng: "Con Người lm chủ cả ngy Sabbat".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch