Thứ Su tuần 22 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 15-20

"Mọi vật đ được tạo thnh nhờ Người v trong Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clx.

Ðức Gisu Kit l hnh ảnh của Thin Cha v hnh, l trưởng tử mọi tạo vật, v trong Người, mun loi trn trời dưới đất đ được tc thnh, mọi vật hữu hnh v v hnh, d l cc Bệ thần hay Quản thần, d l Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đ được tạo thnh nhờ Người v trong Người. V Người c trước mọi loi, v mọi loi tồn tại trong Người. Người l đầu thn thể, tức l Hội thnh, l nguyn thuỷ v l trưởng tử giữa kẻ chết, để Người lm b chủ mọi loi. V chưng, Thin Cha đ muốn đặt tất cả vin mn nơi Người, v Thin Cha đ giao ho vạn vật nhờ Người v v Người; nhờ mu Người đổ ra trn thập gi, Thin Cha ban ho bnh trn trời dưới đất.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Ðp: Hy vo trước thin nhan với lng hn hoan khoi tr (c. 2c).

Xướng: 1) Ton thể địa cầu, hy reo mừng Thin Cha, hy phụng sự Thin Cha với niềm vui vẻ! Hy vo trước thin nhan với lng hn hoan khoi tr. - Ðp.

2) Hy biết rằng Cha l Thin Cha, chnh Người đ tạo tc thn ta, v ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta l dn tộc, l đon chin Cha chăn nui. - Ðp.

3) Hy vo trụ quan nh Người với lời khen ngợi, vo hnh lang với khc ca vui, hy tn dương, hy chc tụng danh Người. - Ðp.

4) V Thin Cha, Người thiện hảo, lng từ bi Người tồn tại mun đời, v lng trung tn Người cn tới mun mun thế hệ. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 4, 1-5

"Cha sẽ phơi by những ý định của tm hồn".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, như vậy người ta coi chng ti như những thừa tc vin của Ðức Kit, v những người phn pht cc mầu nhiệm của Thin Cha. Do đ, người ta đi hỏi nơi những người phn pht cc mầu nhiệm l mỗi người phải trung tn. Phần ti, ti khng lấy lm quan trọng khi bị anh em hay to n nhn loại đon xt; nhưng ti cũng khng đon xt chnh mnh ti. V chưng, mặc dầu lương tm khng trch cứ ti điều g, nhưng khng phải v thế m ti đ được cng chnh ho. Ðấng đon xt ti chnh l Cha. V thế, anh em đừng đon xt trước thời gian cho đến khi Cha đến, Người sẽ đưa ra nh sng những điều giấu kn trong bng tối v phơi by những ý định của tm hồn, v bấy giờ Thin Cha sẽ ban khen tương xứng cho mỗi người.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40

Ðp: Người hiền được Cha ban ơn cứu độ (c. 39a).

Xướng: 1) Hy trng cậy vo Cha v hy lm lnh, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hy hn hoan tin tưởng vo Cha, Người sẽ ban cho sự lng bạn thỉnh cầu. - Ðp.

2) Bạn hy ph thc đường lối mnh cho Cha, hy trng cậy vo Người v để chnh Người hnh động. Người sẽ lm cho chnh nghĩa bạn sng như bnh minh, v quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ. - Ðp.

3) Hy trnh c v hy lm lnh, hầu được an cư tới ngn thu; bởi v Cha yu điều chn lý, v khng bỏ rơi những ti tớ trung thnh. - Ðp.

4) Người hiền được Cha ban ơn cứu độ, trong cơn khốn kh, Người l chỗ họ dung thn. Cha bang trợ v giải thot họ, Người giải thot v cứu họ khỏi lũ c nhn, v họ đ nương tựa vo Người. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Cl 3, 16a v 17c

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho lời Cha Kit cư ngụ dồi do trong anh em; anh em hy nhờ Ðức Kit m tạ ơn Thin Cha Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 5, 33-39

"Khi tn lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, những người biệt phi v luật sĩ ni với Cha Gisu rằng: "Tại sao mn đồ của Gioan năng ăn chay v cầu nguyện, cả mn đồ của những người biệt phi cũng vậy, cn mn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?" Người đp lại rằng: "Cc ng c thể bắt cc bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tn lang cn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngy m tn lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngy ấy".

Người cn ni với họ th dụ ny rằng: "Khng ai x miếng vải o mới m v vo o cũ; chẳng vậy, o mới đ bị x, m mảnh vải o mới lại khng ăn hợp với o cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vo bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ lm vỡ bầu da, rượu chảy ra v bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vo bầu da mới, th giữ được cả hai. V khng ai đang uống rượu cũ m lại thm rượu mới, v người ta ni: 'Rượu cũ th ngon hơn' ".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch