Thứ Năm tuần 22 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 9-14

"Người đ cứu chng ta thot khỏi quyền lực u tối, v đem chng ta vo nước Con yu dấu của Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clx.

Anh em thn mến, từ ngy chng ti nghe biết về anh em, chng ti khng ngừng cầu nguyện cho anh em, xin cho anh em được đầy sự hiểu biết thnh ý Cha, với tất cả sự khn ngoan v sự thng hiểu thing ling, để anh em ăn ở xứng đng đẹp lng Thin Cha trong mọi sự, v sinh hoa kết quả trong mọi việc lnh, cng pht triển trong sự nhận biết Thin Cha. Ðược củng cố bằng một sức mạnh dồi do, chiếu theo quyền năng cả sng của Người, anh em nhẫn nại v vui mừng khoan dung trong mọi sự. Anh em cảm tạ Cha Cha, Ðấng đ lm cho anh em xứng đng lnh phần gia nghiệp cc thnh trong nh sng. Người đ cứu chng ta thot khỏi quyền lực u tối, đem chng ta về nước Con yu dấu của Người, trong Ngi chng ta được ơn cứu rỗi nhờ mu Ngi, v được ơn tha tội.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 97, 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Ðp: Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

Xướng: 1) Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dn Người tỏ r đức cng minh. Người nhớ lại lng nhn hậu v trung thnh để sủng i nh Israel. - Ðp.

2) Khắp nơi bờ ci địa cầu đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta. Ton thể địa cầu hy reo mừng Cha, hy hoan hỉ, mừng vui v đn ca. - Ðp.

3) Hy ca mừng Cha với cy đn cầm, với cy đn cầm với điệu nhạc du dương, cng với tiếng kn rm ran, tiếng t v rc, hy hoan h trước thin nhan Cha l Vua. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 3, 18-23

"Tất cả l của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kit, v Ðức Kit thuộc về Thin Cha".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, đừng c ai lừa dối mnh. Nếu c ai trong anh em cho mnh l người khn ngoan ở đời ny, th kẻ ấy hy nn đin dại để được khn ngoan: v sự khn ngoan của thế gian ny l sự đin dại đối với Thin Cha, v c lời chp rằng: "Chnh Người bắt chợt những người khn ngoan ngay trong xảo kế của họ". Lại c lời khc rằng: "Cha biết tư tưởng của những người khn ngoan l ho huyền". Vậy đừng c ai cn tự ph trương nơi loi người. V tất cả l của anh em, d l Phaol hay Apoll, hoặc Kpha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả l của anh em; nhưng anh em thuộc về Ðức Kit, v Ðức Kit thuộc về Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðp: Cha l chủ tri đất v mọi vật lm sung mn n (c. 1a).

Xướng: 1) Cha l chủ tri đất v mọi vật lm sung mn n, chủ địa cầu v mun loi cư tr ở trong. V chnh Ngi xy dựng n trn biển cả, v Ngi giữ vững n trn chỗ nước nguồn. - Ðp.

2) Ai kh tro ln cao sơn của Cha, ai được đứng trong nơi thnh của Ngi? Người tay v tội v lng thanh khiết, người khng để lng xu hướng bả ph hoa. - Ðp.

3) Người đ sẽ được Cha chc phc cho, v được Thin cha l Ðấng cứu độ ban n thưởng. Ð l dng di người tm kiếm Cha, người tm long nhan Thin Cha nh Giacob. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 2 Tx 2, 14

Alleluia, alleluia! - Thin Cha đ dng Tin Mừng m ku gọi chng ta, để chng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Gisu Kit, Cha chng ta. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 5, 1-11

"Cc ng đ từ bỏ mọi sự m đi theo Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, dn chng chen nhau lại gần Cha Gisu để nghe lời Thin Cha, lc đ Người đứng ở bờ hồ Ghnsart. Người trng thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đnh c đ ra khỏi thuyền v họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đ của ng Simon, v Người xin ng đưa ra khỏi bờ một cht. Rồi Người ngồi trn thuyền, giảng dạy dn chng.

Vừa giảng xong, Người bảo ng Simon rằng: "Hy đẩy thuyền ra chỗ nước su v thả lưới bắt c". ng Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chng con đ cực nhọc suốt đm m khng được g hết; nhưng v lời Thầy, con sẽ thả lưới". Cc ng đ thả lưới v bắt được rất nhiều c; lưới cc ng hầu như bị rch. Bấy giờ cc ng lm hiệu cho cc bạn đồng nghiệp ở thuyền bn cạnh đến gip đỡ cc ng. Những người ny tới, họ đổ c đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chm.

Thấy thế, ng Simon sụp lạy dưới chn Cha Gisu v thưa Người rằng: "Lạy Cha, xin Cha hy trnh xa con, v con l người tội lỗi". ng kinh ngạc v tất cả mọi người ở đ với ng cũng kinh ngạc trước mẻ c m cc ng vừa mới bắt được; cả ng Giacb v Gioan, con ng Gibđ, bạn đồng nghiệp với ng Simon cũng thế. Nhưng Cha Gisu phn bảo ng Simon rằng: "Ðừng sợ hi: từ đy con sẽ l kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ cc ng đưa thuyền vo bờ, v đ từ bỏ mọi sự m đi theo Người.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch