Thứ Hai tuần 21 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 1, 1-5. 8b-10

"Anh em đ từ bỏ t thần trở về với Thin Cha, để trng đợi Con của Người, Ðấng m Người cho sống lại".

Khởi đầu thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Thxalnica.

Phaol, Silvan v Timthu knh gửi gio đon Thxalni-ca trong Thin Cha Cha v trong Cha Gisu Kit. Nguyện chc cho anh em được n sủng v bnh an.

Ti hằng tạ ơn Thin Cha cho mọi người anh em; trong khi ti cầu nguyện, ti hằng nhớ đến anh em khng ngừng, ti nhớ đến sự nghiệp của lng tin, cng việc của lng bc i, sự vững lng trng cậy của anh em vo Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, trước mặt Thin Cha l Cha chng ta.

Hỡi anh em l những kẻ được Thin Cha yu mến, ti từng biết anh em được Cha tuyển chọn, bởi v Tin Mừng của chng ti ở nơi anh em, khng phải chỉ với lời ni m thi, m l với quyền năng, với Thnh Thần, v với lng xc tn, như khi chng ti cn ở giữa anh em, anh em biết chng ti sống thế no v anh em.

Trong mọi nơi, lng tin của anh em vo Thin Cha đ qu r rồi, đến nỗi chng ti khng cn ni thm lm g nữa. V người ta thuật lại việc chng ti đ đến với anh em thế no, v anh em đ bỏ t thần trở về với Thin Cha lm sao để phụng thờ Thin Cha hằng sống v chn thật, để trng đợi Con của Người từ trời m đến, (Ðấng m Người đ lm cho từ ci chết sống lại) l Ðức Gisu, Ðấng đ giải thot chng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a v 9b

Ðp: Cha yu thương dn Người (c. 4a).

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới, hy vang ln lời khen ngợi trong cng hội cc tn đồ. Israel hy mừng vui v Ðấng tạo tc bản thn, con ci Sion hy hn hoan v vua của họ. - Ðp.

2) Họ hy ho nhạc để ngợi khen Người, hy ht mừng Người với cy đn cầm, với trống con: bởi v Cha yu thương dn Người, v ban cho kẻ khim nhường chiến thắng vẻ vang. - Ðp.

3) Cc tn đồ hy mừng rỡ trong vinh quang, hy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hy reo ln lời hoan h Thin Cha. Ð l vinh quang cho mọi tn đồ của Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Tx 1, 1-5. 11b-12

"Ðể danh Cha được vinh hiển trong anh em, v anh em được vinh hiển trong Người".

Khởi đầu thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Thxalnica.

Phaol, Silvan, v Timthu knh gửi lời thăm Gio đon Thxalnica trong Thin Cha l Cha chng ta, v trong Cha Gisu Kit. Nguyện xin n sủng v bnh an của Thin Cha l Cha chng ta, v của Cha Gisu Kit ở cng anh em. Anh em thn mến, ti phải lun lun cảm tạ ơn Thin Cha v anh em, đ l điều phải lẽ, bởi v anh em ngy cng thm lng tin v hết thảy anh em đều đầy lng thương yu nhau, đến nỗi chnh chng ti cũng được hnh diện trong cc gio đon của Cha, v anh em hằng kin nhẫn v giữ lng tin trong những cơn bắt bớ gian trun anh em phải chịu. Ð l dấu chỉ về sự phn xt cng minh của Thin Cha, để anh em xứng đng vo nước Thin Cha, bởi anh em phải chịu khốn kh v nước ấy.

Xin Thin Cha chng ta đoi thương lm cho anh em nn xứng đng ơn Cha ku gọi anh em, v xin Người dng quyền php m kiện ton những ý định ngay lnh do lng tốt của anh em v cng việc của lng tin anh em, để danh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, được vinh hiển trong anh em, v anh em được vinh hiển trong Người, do n sủng của Thin Cha chng ta, v của Cha Gisu Kit.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 4-5

Ðp: Hy tường thuật php lạ Cha giữa mun dn (c. 3).

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới. Hy ca mừng Cha đi, ton thể địa cầu! Hy ca mừng Cha, hy chc tụng danh Người. - Ðp.

2) Ngy ngy hy loan truyền ơn Người cứu độ. Hy tường thuật vinh quang Cha giữa mun dn, v php lạ Người ở nơi vạn quốc. - Ðp.

3) V Thin Cha, Người hng vĩ v rất đng ngợi khen. Người khả uý hơn mọi bậc cha tể. V mọi cha tể của chư dn l hư ảo, nhưng Thin Cha đ tc tạo trời xanh. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 2 Cr 5, 19

Alleluia, alleluia! - Thin Cha ở trong Ðức Kit đ giải ho thế gian với Người, v đ đặt lời giải ho trn mi miệng chng ti. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 23, 13-22

"Khốn cho cc ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui m".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn rằng: "Khốn cho cc ngươi, hỡi những luật sĩ v biệt phi giả hnh! V cc ngươi đng cửa nước trời khng cho người ta vo: v cc ngươi khng vo, m kẻ muốn vo, cc ngươi cũng chẳng để cho vo.

"Khốn cho cc ngươi, hỡi những luật sĩ v biệt phi giả hnh! V cc ngươi đọc kinh cho di để nuốt ti sản của cc b go, bởi thế, cc ngươi sẽ chịu phn xt nặng hơn.

"Khốn cho cc ngươi, hỡi những luật sĩ v biệt phi giả hnh! V cc ngươi rảo khắp biển khơi v lục địa, để tm cho được một người tng gio, nhưng khi đ cho người đ tng gio, cc ngươi lm cho n trở thnh con ci hoả ngục gấp hai lần cc ngươi.

"Khốn cho cc ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui m! V cc ngươi ni rằng: Ai lấy đền thờ m thề, th khng c gi trị g, nhưng ai lấy vng trong đền thờ m thề, th mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc v đui m, chớ th vng hay l đền thờ thnh ho vng, ci no trọng hơn? Cc ngươi cn bảo rằng: Ai lấy bn thờ m thề, th khng gi trị g, nhưng ai lấy của lễ để trn bn thờ m thề, th mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui m, chớ th của lễ hay l bn thờ thnh ho của lễ, ci no trọng hơn?

"Vậy ai lấy bn thờ m thề, th lấy cả bn thờ v mọi sự để trn bn thờ m thề. Kẻ no lấy đền thờ m thề, th lấy cả đền thờ v Ðấng ngự trong đền thờ m thề. V kẻ no lấy trời m thề, th lấy ngai to Thin Cha v Ðấng ngự trn ngai to ấy m thề".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch