Cha Nhật 21 Thường Nin Năm C

 

 

Bi Ðọc I: Is 66, 18-21

"Chng dẫn tất cả anh em cc ngươi từ mọi dn tộc đến".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðy Cha phn: "Ta đ biết cc việc lm v tư tưởng của chng; Ta đến quy tụ mọi dn tộc v mọi ngn ngữ: chng sẽ đến v nhn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thot đến cc dn ngoi biển, bn Phi chu v Lyđia, l những dn thiện xạ, đến Ý-đại-lợi v Hy-lạp, đến những hn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe ni về Ta, v chưa thấy vinh quang của Ta. Chng sẽ rao giảng cho cc dn biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em cc ngươi từ mọi dn tộc đến như của lễ dng cho Cha, họ cỡi ngựa, đi xe, đi vng, cỡi la, cỡi lạc đ, đến ni thnh của Ta l Girusalem, khc no con ci Israel mang của lễ trong chn tinh sạch vo nh Cha, Cha phn như thế. Trong những dn đ, Ta sẽ chọn cc tư tế, cc thầy Lvi: Cha phn như vậy". V chưng lời Cha rằng: Cũng như Ta tạo thnh trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế no, th dng di ngươi v danh tnh cc ngươi sẽ vững bền như vậy".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðp: Hy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Ton thể chư dn, hy khen ngợi Cha! Hết thảy cc nước, hy chc tụng Người. - Ðp.

2) V tnh thương Cha dnh cho chng ti thực l mnh liệt, v lng trung thnh của Cha tồn tại mun đời. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Dt 12, 5-7, 11-13

"Cha sửa dạy ai l kẻ Người yu mến".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, anh em đ qun lời yn ủi ti ni với anh em, như ni với những người con rằng: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Cha sửa dạy, v đừng nản ch khi Người quở trch con; v Cha sửa dạy ai l kẻ Người yu mến, v đnh đn kẻ m Người chọn lm con". Trong khi được sửa dạy, anh em hy bền ch. Thin Cha xử sự với anh em như con ci: v c người con no m cha khng sửa phạt. Ngy nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy l nỗi buồn khổ, hơn l nguồn vui, nhưng sau ny, n sẽ mang lại hoa quả bnh an cng chnh cho những ai được sửa dạy. V thế, anh em hy nng đỡ những bn tay bủn rủn v những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hy bạt cho thẳng, để người qu khỏi bị trẹo chn, nhưng được an lnh.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 13, 22-30

"Người ta sẽ từ đng ch ty đến dự tiệc trong nước Cha".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu rảo qua cc đ thị v lng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Girusalem. C kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ c một số t sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phn cng họ rằng: "Cc ngươi hy cố gắng vo qua cửa hẹp, v Ta bảo cc ngươi biết: nhiều người sẽ tm vo m khng vo được. Khi chủ nh đ vo v đng cửa lại, th lc đ cc ngươi đứng ngoi mới g cửa m rằng: 'Thưa ngi, xin mở cửa cho chng ti'. Chủ sẽ trả lời cc ngươi rằng: 'Ta khng biết cc ngươi từ đu tới'. Bấy giờ cc ngươi mới ni rằng: 'Chng ti đ ăn uống trước mặt ngi v ngi đ giảng dạy giữa cc cng trường chng ti'. Nhưng chủ sẽ trả lời cc ngươi rằng: 'Ta khng biết cc ngươi tự đu m tới, hỡi những kẻ lm điều gian c, hy lui ra khỏi mặt ta'. Khi cc ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacp v tất cả cc tin tri ở trong nước Thin Cha, cn cc ngươi bị loại ra ngoi, nơi đ cc ngươi sẽ khc lc nghiến răng. V người ta sẽ từ đng ch ty, từ bắc ch nam đến dự tiệc trong nước Thin Cha. Phải, c những người sau hết sẽ trở nn trước hết v những người trước hết sẽ nn sau hết".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch