Cha Nhật 21 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Is 22, 19-23

"Ta sẽ để cha kho nh Ðavt trn vai n".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðy Cha phn cng Sobna, quan cai đền thờ rằng: "Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, v Ta sẽ cch chức ngươi; trong ngy đ, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta l liaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy o chong của ngươi m mặc cho n, lấy đai lưng của ngươi m thắt cho n, sẽ trao quyền ngươi vo tay n, n sẽ nn như cha cc người cư ngụ ở Girusalem v nh Giuđa. Ta sẽ để cha kho nh Ðavt trn vai n: n sẽ mở cửa v khng ai đng lại được; n đng cửa lại v khng ai mở ra được. Ta sẽ đng n vo nơi kin cố như đng đinh, v n sẽ trở nn ngai vinh quang nh cha n".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6 v 8bc

Ðp: Lạy Cha, lng nhn hậu Cha tồn tại mun đời, xin đừng bỏ rơi cng cuộc tay Cha (8).

Xướng: 1) Lạy Cha, con sẽ ca tụng Cha hết lng, v Cha đ nghe lời miệng con xin; trước mặt cc thin thần, con đn ca mừng Cha; con sấp mnh thờ lạy bn thnh điện Ngi. - Ðp.

2) V con sẽ ca tụng uy danh Cha, v lng nhn hậu v trung thnh của Cha. Khi con ku cầu, Cha đ nhậm lời con, Cha đ ban cho tm hồn con nhiều sức mạnh. - Ðp.

3) Quả thực Cha cao cả v thường nhn kẻ khim cung, cn người kiu ngạo th Ngi ng tự đng xa. Lạy Cha, lng nhn hậu Cha tồn tại mun đời; xin đừng bỏ rơi cng cuộc tay Cha. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 11, 33-36

"Mọi sự đều do Người, nhờ Người v trong Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

i thẳm su thay sự giu c, thượng tr v thng biết của Thin Cha: sự phn quyết của Người lm sao hiểu được, v đường lối của Người lm sao d được! V chưng, no ai biết được ý Cha? Hoặc ai đ lm cố vấn cho Người? Hay ai đ cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? V mọi sự đều do Người, nhờ Người v trong Người: nguyện Người được vinh quang đến mun đời. Amen.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy l đường, l sự thật v l sự sống: khng ai đến được với Cha m khng qua Thầy". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 16, 13-20

"Con l Ð, Thầy sẽ ban cho con cha kho nước trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu đến địa hạt thnh Xsara Philipph, v hỏi cc mn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người l ai?" Cc ng thưa: "Người th bảo l Gioan Tẩy Giả, kẻ th bảo l lia, kẻ khc lại bảo l Girmia hay một tin tri no đ". Cha Gisu ni với cc ng: "Phần cc con, cc con bảo Thầy l ai?" Simon Phr thưa rằng: "Thầy l Ðức Kit, Con Thin Cha hằng sống". Cha Gisu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ng Giona, con c phc, v chẳng phải xc thịt hay mu huyết mạc khải cho con, nhưng l Cha Thầy, Ðấng ngự trn trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con l Ð, trn đ ny Thầy sẽ xy Hội Thnh của Thầy, v cửa địa ngục sẽ khng thắng được. Thầy sẽ trao cho con cha kho nước trời: sự g con cầm buộc dưới đất, trn trời cũng cầm buộc; v sự g con cởi mở dưới đất, trn trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho cc mn đệ đừng ni với ai rằng Người l Ðức Kit.

Kể từ đ, Cha Gisu bắt đầu tỏ cho cc mn đệ thấy: Người sẽ phải đi Girusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi cc kỳ lo, luật sĩ v thượng tế, phải bị giết, v ngy thứ ba th sống lại. Phr ko Người lại m can gin Người rằng: "Lạy Thầy, xin Cha gip Thầy khỏi điều đ. Thầy chẳng phải như vậy đu". Nhưng Người quay lại bảo Phr rằng: "Hỡi Satan, hy lui ra đng sau Thầy, con lm cho Thầy vấp phạm, v con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thin Cha, m chỉ hiểu biết những sự thuộc về loi người".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch