Thứ Bảy tuần 20 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) R 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17

"Cha khng nỡ để cho b thiếu kẻ nối dng. Ð l thn phụ của Isai, cha của Ðavt".

Trch sch truyện B Ruth.

Bấy giờ ng limlech, chồng b Nmi c một người họ hng, l người quyền thế v giu c, tn l Booz. B Ruth, người Mab, thưa với mẹ chồng rằng: "Nếu mẹ cho php, con xin ra đồng mt la m cc thợ gặt bỏ st, nơi no m chủ ruộng nhn từ vui lng cho con mt". B mẹ trả lời rằng: "Hỡi con, con cứ đi". Nng liền đi mt la đng sau cc thợ gặt. Bất ngờ chủ ruộng ấy tn l Booz, người c họ với limlech.

ng Booz bảo b Ruth rằng: "Hỡi con, hy nghe đy, con đừng đi mt la ở ruộng khc, đừng rời khỏi nơi ny: nhưng hy đi theo cc tớ gi của ta, chng n gặt ở đu, con cứ đi theo đ; v ta bảo cc đầy tớ ta đừng ai lm phiền con. Cả khi con kht nước, cũng cứ đến cc v nước v uống nước m cc đầy tớ ta uống". B sấp mnh xuống đất, lạy ng ấy m ni rằng: "Bởi đu ti được ơn trước mặt ng, v ng đoi thương ti l người nữ ngoại bang?" ng trả lời rằng: "Ta đ nghe đồn mọi sự con đ lm đối với mẹ chồng, sau khi chồng con qua đời, con đ la bỏ cha mẹ qu hương v đến cng dn tộc m trước đy con khng hề biết".

Vậy ng Booz cưới b Ruth lm vợ. ng ăn ở với b, v Cha ban cho b c thai, b sinh được một con trai. Cc phụ nữ ni cng b Nmi rằng: "Chc tụng Cha l Ðấng khng nỡ để cho gia đnh b thiếu kẻ nối dng! V nguyện danh Cha được ca tụng khắp Israel! Cầu chc b c người an ủi tm hồn v phụng dưỡng tuổi gi; v người đ sẽ sinh ra do người con du yu mến b, v người con du đ đng quý hơn bảy người con trai". B Nmi ẵm con trẻ vo lng, v nui nấng n như người v. Cc phụ nữ lng giềng đến mừng b m rằng: "B Nmi đ được một chu trai". Họ đặt tn cho con trẻ l Obed: đ l thn phụ của Isai cha của Ðavt.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðp: Ð l ơn phc lộc dnh để cho người biết tn sợ Cha (c. 4).

Xướng: 1) Phc thay những bạn no tn sợ Thin Cha, bạn no ăn ở theo đường lối của Người! Cng quả tay bạn lm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phc v sẽ gặp may. - Ðp.

2) Hiền th bạn như cy nho đầy hoa tri, trong gia thất nội cung nh bạn, con ci bạn như những chồi non của khm liu, ở chung quanh bn ăn của bạn. - Ðp.

3) Ð l phc lộc dnh để cho người biết tn sợ Ðức Thin Cha. Nguyện xin Thin Cha từ Sion chc phc cho bạn, để bạn nhn thấy cảnh thịnh đạt của Girusalem, hết mọi ngy trong đời sống của bạn. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ed 43, 1-7a

"Uy nghi Cha tiến vo đền thờ".

Trch sch Tin tri dkiel.

Thin Thần dẫn ti đến cửa pha đng. V đy vinh quang Thin Cha Israel từ con đường pha đng tiến vo: tiếng của Người như tiếng nước lũ, v địa cầu sng rực uy nghi của Người. Thị kiến m ti đ thấy giống như thị kiến trước kia ti đ xem thấy khi Người đến huỷ diệt thnh phố, v như thị kiến ti đ xem thấy gần sng Cbar, nn ti sấp mặt xuống đất. Uy nghi Cha tiến vo đền thờ theo lối của hướng đng. Thần Tr đỡ ti ln, v dẫn ti vo hnh lang pha trong. Ðy nh vinh quang của Cha trn ngập đền thờ. Ti đ nghe c người ni với ti từ trong đền thờ v người đứng gần bn ti, bảo ti rằng: "Hỡi con người, đy l nơi đặt bệ ngai Ta, nơi Ta để chn, nơi Ta ngự giữa con ci Israel đến mun đời".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðp: Vinh quang Cha ngự trị trong đất nước chng ti (x. c. 10b).

Xướng: 1) Ti sẽ nghe Cha l Thin Cha của ti phn bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phn bảo về sự bnh an. Vng, ơn cứu độ Cha gần đến cho những ai tn sợ Cha, để vinh quang Cha ngự trị trong đất nước chng ti. - Ðp.

2) Lng nhn hậu v trung thnh gặp gỡ nhau, đức cng minh v sự bnh an hn nhau u yếm. Từ mặt đất, đức trung thnh sẽ nở ra, v đức cng minh tự trời nhn xuống. - Ðp.

3) Vng, Cha sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, v đất nước chng ti sẽ sinh bng tri. Ðức cng minh sẽ đi trước thin nhan Cha, v ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: x. Cv 16, 14b

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin hy mở lng chng con, để chng con nghe lời của Con Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 23, 1-12

"Họ ni m khng lm".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng dn chng v cc mn đệ rằng: "Cc Luật sĩ v cc người biệt phi ngồi trn to Ms: vậy những g họ ni với cc ngươi, cc ngươi hy lm v tun giữ, nhưng đừng noi theo hnh vi của họ: v họ ni m khng lm. Họ buộc những b nặng v chất ln vai người ta: cn chnh họ lại khng muốn giơ ngn tay lay thử. Mọi cng việc họ lm đều c ý cho người ta thấy: v thế họ nới rộng thẻ kinh, may di tua o. Họ muốn được chỗ nhất trong đm tiệc v ghế đầu trong hội đường, ưa được bi cho nơi đường phố v được người ta xưng h l "Thầy". Phần cc ngươi, cc ngươi đừng muốn được người ta gọi l "Thầy", v cc ngươi chỉ c một Thầy, cn tất cả cc ngươi đều l anh em với nhau. V cc ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất l "cha", v cc ngươi chỉ c một Cha, Người ngự trn trời. Cc ngươi cũng đừng bắt người ta gọi l "người chỉ đạo": v cc ngươi c một người chỉ đạo, đ l Ðức Kit. Trong cc ngươi ai quyền thế hơn sẽ l người phục vụ cc ngươi. Hễ ai tự nhắc mnh ln, sẽ bị hạ xuống, v ai tự hạ mnh xuống, sẽ được nng ln".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch