Thứ Su tuần 20 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) R 1, 1. 3-6. 14b-16. 22

"B Nmi cng nng du người Moab l b Ruth, từ nơi di cư trở về thnh Blem".

Khởi đầu sch truyện B Ruth.

Khi cc quan n cầm quyền, th dưới thời một quan n kia, trong xứ xảy ra nạn đi km. C một người thnh Blem, thuộc chi tộc Giuđa, đem vợ v hai con sang cư ngụ trong miền Mab.

V Elimlech, chồng b Nmi, qua đời, để b lại với hai con. Hai con b cưới hai thiếu nữ Mab lm vợ: một tn l Orpha, cn người kia tn l Ruth. Họ chung sống ở đ được mười năm, th cả hai người chồng l Mahalon v Klion cũng qua đời, cn lại mnh b Nmi khng chồng con. Bấy giờ b Nmi cng với hai nng du định bỏ đất Mab trở về qu hương, v nghe ni Cha thương dn Người, v ban cho họ lương thực.

B Orpha hn mẹ chồng v ở lại đ. Cn b Ruth th đi theo mẹ chồng. B Nmi bảo b Ruth rằng: "Ka, chị du con đ ở lại với dn mnh v cc thần minh của họ, con hy ở lại với chị con". B Ruth thưa lại rằng: "Xin mẹ đừng bắt con bỏ mẹ m ở lại, v mẹ đi đu th con cũng đi theo đ. Dn tộc của mẹ l dn tộc của con, v Thin Cha của mẹ l Thin Cha của con".

Vậy b Nmi cng nng du người Mab l b Ruth, từ nơi di cư trở về thnh Blem, vo đầu ma gặt la.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bc-10

Ðp: Linh hồn ti ơi, hy ngợi khen Cha (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Phc thay người được Thin Cha nh Giacp ph trợ, người đặt hy vọng vo Cha l Thin Cha của mnh: Người l Ðấng đ tạo thnh trời đất, biển khơi v mun vật chng đang chứa đựng. - Ðp.

2) Người l Ðấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, v ban cho những người đi được cơm ăn. Thin Cha cứu gỡ những người t tội. - Ðp.

3) Thin Cha mở mắt những kẻ đui m. Thin Cha giải thot những kẻ bị khm lưng khuất phục, Thin Cha yu quý cc bậc hiền nhn, Thin Cha che chở những khch kiều cư. - Ðp.

4) Thin Cha nng đỡ những người mồ ci quả phụ, v lm rối loạn đường lối đứa c nhn. Thin Cha sẽ lm vua tới mun đời. Sion hỡi, Thin Cha của ngươi sẽ lm vua tự đời ny sang đời khc. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ed 37, 1-14

"Hỡi cc bộ xương kh, hy nghe lời Cha. Ta sẽ dẫn cc ngươi ra khỏi mồ, v dẫn dắt cc ngươi vo nh Israel".

Trch sch Tin tri dkiel.

Trong những ngy ấy, tay Cha đặt trn ti, v dẫn ti đi trong thần tr của Cha: Người để ti giữa cnh đồng đầy hi cốt; Người đem ti đi vng quanh những hi cốt ấy, c rất nhiều bộ xương kh nằm la liệt trn cnh đồng. V Cha phn cng ti rằng: "Hỡi con người, ngươi nghĩ cc xương ny sẽ c thể được sống chăng?" Ti thưa: "Lạy Cha l Thin Cha, Cha đ biết". Người liền phn cng ti: "Ngươi hy ni tin tri về cc bộ xương ny, v bảo chng rằng: 'Hỡi cc bộ xương kh, hy nghe lời Cha. Cha l Thin Cha phn cng cc bộ xương như thế ny: Ðy Ta sẽ khiến hồn nhập vo cc ngươi v cc ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gn trn cc ngươi, sẽ khiến thịt mọc ra trn cc ngươi, v cho da bọc cc ngươi: Ta sẽ ban hồn cho cc ngươi, cc ngươi sẽ được sống v biết rằng Ta l Cha' ". Ti đ ni tin tri như Cha đ truyền cho ti.

Ðang lc ti ni tin tri, th c tiếng ồn o, v ti thấy chuyển động: cc bộ xương họp lại với nhau, xương ăn khớp với nhau. Ti quan st, v ny đy, gn v thịt mọc trn cc bộ xương: c da bọc lại, nhưng chưa c hồn. V Cha phn cng ti rằng: "Ngươi hy ni tin tri về hồn, hỡi con người, hy ni tin tri v bảo hồn rằng: 'Cha l Thin Cha phn như thế ny: Hỡi hồn, hy từ bốn phương tiến đến', v thổi hơi trn những kẻ bị giết ny, để chng sống lại". Ti đ ni tin tri như Cha đ truyền cho ti. Hồn liền nhập vo chng v chng được sống. Chng đứng thẳng ln lm thnh một đạo qun cực kỳ đng đảo.

V Cha phn cng ti rằng: "Hỡi con người, cc bộ xương ny l ton thể nh Israel. Chng ni rằng: 'Xương chng ti đ kh đt, chng ti mất hết hy vọng, chng ti đ bị tiu diệt'. Bởi đ, ngươi hy ni tin tri cho chng rằng: 'Cha l Thin Cha phn như thế ny: Hỡi dn Ta, ny Ta sẽ mở cc cửa mồ cc ngươi, Ta sẽ ko cc ngươi ra khỏi mồ, v dẫn dắt cc ngươi vo đất Israel. Hỡi dn Ta, cc ngươi sẽ biết Ta l Cha, lc Ta mở cửa mồ cc ngươi, v ko cc ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho cc ngươi thần tr của Ta, v cc ngươi sẽ được sống; Ta sẽ cho cc ngươi an cư trn đất cc ngươi, cc ngươi biết rằng: Ta l Cha, chnh Ta đ phn v sẽ thi hnh' ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðp: Hy chc tụng Cha, v đức từ bi Người cn mun thuở (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy xướng ln, hỡi những người được Cha thục mạng cho, những người Cha đ thục mạng khỏi tay qun th: những người Cha đ họp lại từ mun đất nước; từ đng sang ty v từ bắc ch nam. - Ðp.

2) Xưa họ lạc lng trong chốn c liu hoang địa, khng biết đường đi tới thnh tr c thể định cư. Lc bấy giờ họ đi kht, v sinh lực trong người họ hao mn. - Ðp.

3) Họ ku cầu cng Cha trong lc khốn cng, Người đ cứu họ thot cảnh gian trun. Người dẫn họ đi trn con đường thẳng, để họ tới được thnh tr c thể định cư. - Ðp.

4) Những người đ hy cảm ơn Cha v lng nhn hậu, v những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta. Bởi Người đ cho người đi kht được no đủ, người cơ hn được trn trề thiện hảo. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Mt 11, 25

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha l Cha trời đất, Con xưng tụng Cha, v Cha đ mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ b mọn. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 22, 34-40

"Ngươi hy yu mến Cha l Thin Cha ngươi, v yu thương kẻ khc như chnh mnh ngươi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, những người biệt phi nghe tiếng Cha Gisu đ lm cho những người Sađốc cm miệng, th họp nhau lại. Ðoạn một người thng luật trong nhm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn no trọng nhất?" Cha Gisu phn cng người ấy rằng: "Ngươi hy yu mến Cha l Thin Cha ngươi hết lng, hết linh hồn v hết tr khn ngươi. Ð l giới răn thứ nhất v trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, l: Ngươi hy yu thương kẻ khc như chnh mnh ngươi. Ton thể lề luật v sch cc tin tri đều tm lại trong hai giới răn đ".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch