Thứ Năm tuần 20 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Tl 11, 29-39a

"Hễ người no ra khỏi cửa nh trước hết, ti sẽ dng n lm của lễ ton thiu".

Trch sch Thủ Lnh.

Trong những ngy ấy, Thần Tr của Cha ngự trn ng Gipht, ng liền đi quanh đất Galaad, Manass, (rồi) Maspha (của) Galaad, v từ đ tiến sang đnh con ci Ammon. ng thề hứa với Cha rằng: "Nếu Cha trao con ci Ammon vo tay con, th khi con từ đất con ci Ammon trở về bnh an, hễ người no ra khỏi nh con v đn tiếp con trước hết, con sẽ dng n cho Cha lm của lễ ton thiu".

ng Gipht liền trẩy sang đnh con ci Ammon, Cha đ trao chng trong tay ng. ng đ đnh ph hai mươi thnh trong một trận c liệt, từ Ar đến cửa thnh Mennith, v đến Abel Kramim. Con ci Ammon bị con ci Israel hạ nhục. Khi ng Gipht trở về nh ở Maspha, người con gi duy nhất ra với hội ht trống phch đn rước ng, v ng chẳng c người con no khc. Khi thấy đứa con gi, ng liền x o mnh ra m ku ln rằng: "Con ơi, con lm khổ cha, con cũng khổ nữa, v cha đ khấn hứa cng Cha, v cha khng thể lm g khc được". Người con gi đp: "Cha ơi, nếu cha đ khấn hứa cng Cha, th cha cứ lm cho con mọi điều cha đ thề hứa, v Cha ban cho cha được trả th v thắng kẻ th của cha". C lại ni với cha rằng: "Con chỉ xin cha điều ny: xin cha cho con hai thng, để con cng cc bạn con đi quanh ni đồi m than khc tuổi thanh xun của con". Người cha đp: "Con cứ đi". V ng đ cho c đi hai thng. Khi c ra đi lm một với bạn nghĩa thiết của c, th c than khc tuổi thanh xun của c trn ni đồi. Sau hai thng, c trở về nh cha c, v ng đ thi hnh như ng đ thề hứa.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Ðp: Lạy Cha, ny con xin đến, để thực thi ý Cha (c. 8a & 9a).

Xướng: 1) Phc thay người đặt niềm tin cậy vo Cha, khng theo kẻ thờ thần tượng, khng hướng về chuyện gian t. - Ðp.

2) Hy sinh v lễ vật th Cha chẳng ưng, nhưng Ngi đ mở tai con. Cha khng đi hỏi hy lễ ton thiu v lễ đền tội, bấy giờ con đ thưa: "Ny con xin đến". - Ðp.

3) Như trong Quyển Vng đ chp về con: lạy Cha, con sung sướng thực thi ý Cha, v php luật của Cha ghi tận đy lng con. - Ðp.

4) Con đ loan truyền đức cng minh Cha trong Ðại Hội, thực con đ chẳng ngậm mi, lạy Cha, Cha biết rồi. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ed 36, 23-28

"Ta sẽ ban cho cc ngươi quả tim mới, v đặt giữa cc ngươi một thần tr mới".

Trch sch Tin tri dkiel.

Ðy Cha phn: Ta sẽ thnh ho danh cao cả Ta đ bị xc phạm giữa cc dn tộc, nơi m cc ngươi đ xc phạm danh thnh Ta, để cc dn tộc biết Ta l Cha, Thin Cha cc đạo binh phn, khi Ta tự thnh ho nơi cc ngươi trước mặt họ. Ta sẽ ko cc ngươi ra khỏi cc dn tộc, sẽ quy tụ cc ngươi từ cc nước, v dẫn dắt cc ngươi trn đất cc ngươi. Ta sẽ dng nước trong sạch m rảy trn cc ngươi, v cc ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy cc ngươi sạch mọi vết nhơ cc bụt thần. Ta sẽ ban cho cc ngươi quả tim mới, đặt giữa cc ngươi một thần tr mới, cất khỏi xc cc ngươi quả tim bằng đ v ban cho cc ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần tr Ta giữa cc ngươi, lm cho cc ngươi thực thi cc huấn lệnh Ta, lm cho cc ngươi tun giữ v thực hnh cc lề luật Ta. Cc ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đ ban cho tổ phụ cc ngươi; cc ngươi sẽ l dn Ta, cn Ta, Ta sẽ l Thin Cha cc ngươi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19

Ðp: Ta sẽ dng nước trong sạch m rảy trn cc ngươi, v cc ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ (Ed 36, 25).

Xướng: 1) i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch, v canh tn tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thin nhan Cha, chớ thu hồi Thnh Thần Cha ra khỏi con. - Ðp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ; với tinh thần quảng đại, Cha đỡ nng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhn đường nẻo Cha, v người tội lỗi sẽ trở về với Ngi. - Ðp.

3) Bởi v Cha chẳng ưa g sinh lễ, nếu con dng lễ ton thiu, Cha sẽ khng ưng. Của lễ con dng, lạy Cha, l tm hồn tan nt; lạy Cha, xin đừng ch tấm lng tan nt, khim cung. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 147, 12a v 15a

Alleluia, alleluia! - Girusalem, hy ngợi khen Cha, Ðấng đ sai Lời Người xuống ci trần ai. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 22, 1-14

"Cc ngươi gặp bất cứ ai, th mời vo dự tiệc cưới".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu lại phn cng cc đầu mục tư tế v kỳ lo trong dn những dụ ngn ny rằng: "Nước Trời giống như vua kia lm tiệc cưới cho hong tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đ được mời dự tiệc cưới, nhưng họ khng chịu đến. Vua lại sai cc đầy tớ khc m rằng: "Hy ni cng những người đ được mời rằng: Ny ta đ dọn tiệc sẵn rồi, đ hạ b v sc vật bo tốt rồi, mọi sự đ sẵn sng: xin mời cc ng đến dự tiệc cưới". Nhưng những người ấy đ khng đếm xỉa g v bỏ đi: người th đi thăm trại, người th đi bun bn, những người khc th bắt đầy tớ vua m nhục mạ v giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lnh đi tru diệt bọn st nhn đ, v thiu huỷ thnh phố của chng. Bấy giờ vua ni với cc đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đ dọn sẵn sng, nhưng những kẻ đ được mời khng đng dự. Vậy cc ngươi hy ra cc ngả đường, gặp bất cứ ai, th mời vo dự tiệc cưới". Cc đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại v phng cưới chật nch khch dự tiệc.

Ðoạn vua đi vo quan st những người dự tiệc, v thấy ở đ một người khng mặc y phục lễ cưới. Vua liền ni với người ấy rằng: "Ny bạn, sao bạn vo đy m lại khng mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho cc đầy tớ rằng: "Tri tay chn n lại, nm n vo nơi tối tăm, ở đ sẽ phải khc lc v nghiến răng!" V những kẻ được gọi th nhiều, cn những kẻ được chọn th t".

 

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch