Thứ Năm tuần 19 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Gs 3, 7-10a. 11. 13-17

"Hm giao ước của Thin Cha sẽ dẫn cc ngươi qua sng Giođan".

Trch sch ng Giosu.

Trong những ngy ấy, Cha phn cng Giosu rằng: "Hm nay Ta sẽ bắt đầu tn ngươi ln trước mặt ton thể Israel, để chng biết rằng: Ta đ ở với Ms thế no, th cũng sẽ ở với ngươi như vậy. Phần ngươi, ngươi hy truyền lệnh ny cho cc thầy tư tế mang hm giao ước rằng: "Khi cc thầy đ đến sng Giođan, cc thầy hy đứng giữa lng sng".

Rồi Giosu ni với con ci Israel rằng: "Hy tiến lại đy m nghe lời Cha l Thin Cha cc ngươi". V Giosu ni: "Cứ dấu ny m cc ngươi nhận biết Thin Cha hằng sống ở giữa cc ngươi. Ð l hm giao ước của Thin Cha, chủ tể địa cầu, sẽ dẫn cc ngươi qua sng Giođan. Khi cc thầy tư tế mang hm giao ước của Thin Cha, chủ tể địa cầu, vừa đặt chn trong nước sng Giođan, th nước pha dưới tiếp tục chảy đi v kh cạn, cn nước pha trn th dừng lại thnh một khối".

Vậy, khi dn nhổ trại để qua sng Giođan, th cc thầy tư tế mang hm giao ước đi trước dn. Vừa khi những người mang hm giao ước đến sng Giođan v chn họ đụng nước, (suốt ma gặt, sng Giođan trn lan dọc theo hai bn bờ) th nước từ nguồn chảy xuống dừng lại một nơi, từ xa trng như dy ni ko di, từ thnh Ađam đến luỹ Sarthan; cn phần nước pha dưới chảy vo biển Araba tức l Biển Mặn, th chảy cạn hết. Dn vượt qua nhắm thẳng thnh Giric. Cc thầy tư tế mang hm giao ước của Thin Cha đứng yn trn đất kh, giữa sng Giođan, v dn đi qua lng sng kh cạn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 113A, 1-2. 3-4. 5-6

Ðp: Alleluia.

Xướng: 1) Hồi Israel ra khỏi Ai-cập, nh Giacp thot xa dn mọi, Giuđa đ trở nn cung thnh, Israel biến thnh vương quốc của Người. - Ðp.

2) Biển khơi xem thấy v chạy trốn, Giođan th bước lại đng sau. Ni non nhảy chồm ln như bầy d đực, cc ngọn đồi như đn chin con. - Ðp.

3) Biển ơi, can chi tới ngươi m chạy trốn, Giođan hỡi, can chi m bước lại đng sau? Ni non, can chi m chồm ln như bầy d đực, cc ngọn đồi như đn chin con? - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ed 12, 1-12

"Ngươi sẽ di cư giữa ban ngy trước mặt chng".

Trch sch Tin tri dkiel.

C lời Cha phn cng ti rằng: "Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dng giống phản loạn, chng c mắt để thấy m khng thấy, c tai để nghe m khng nghe, v đ l dng giống phản loạn. Phần ngươi, hỡi con người, hy sửa soạn hnh trang v hy dời đi, giữa ban ngy, trước mặt chng. Ngươi sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi khc, trước mặt chng, để hoạ may chng xem thấy, v chng l dng giống phản loạn. Ngươi sẽ ph trương hnh lý của ngươi như hnh lý của người di cư giữa ban ngy trước mặt chng, rồi ban chiều, ngươi sẽ ra đi trước mặt chng như người di cư. Trước mắt chng, ngươi hy khot tường m chui ra. Trước mắt chng, ngươi sẽ mang hnh trang trn vai v đi ra trong bng tối, Ngươi sẽ che mặt ngươi để đừng thấy xứ sở, v Ta đ lm cho ngươi thnh biểu hiệu cho nh Israel".

Vậy ti đ thi hnh như Cha đ truyền cho ti, ti ph trương hnh trang của ti như hnh trang của kẻ di cư, giữa ban ngy, v ban chiều, ti lấy tay khot một ci lỗ trong tường, vai mang hnh trang, v ra đi trước mặt chng trong đm tối.

V ban sng c lời Cha phn cng ti rằng: "Hỡi con người, no nh Israel, dng giống phản loạn, đ chẳng hỏi ngươi rằng: 'ng lm g vậy?' Hy bảo chng: 'Cha l Thin Cha phn rằng: Sấm ngn ny chỉ về thủ lnh ở Girusalem v cả nh Israel ở đ'. Hy ni: 'Ti l biểu hiệu cho cc ngươi. Ti đ lm thế no th việc sẽ xảy ra như vậy'. Chng sẽ phải di cư v đi lm ti. V ai l thủ lnh cc chng, người đ sẽ mang hnh trang trn vai ra đi trong bng tối, v chng sẽ khot tường m đem ng ra. Mặt ng bị che kn để mắt khỏi thấy xứ sở".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 77, 56-57. 58-59. 61-62

Ðp: Cc ngươi đừng qun lng những kỳ cng của Cha (c. 7c).

Xướng: 1) Họ đ thử thch v phản nghịch Thin Cha Tối Cao, v họ khng tun giữ cc huấn lệnh của Người. Họ li bước v bội tn cũng như tổ tin họ, họ lầm lạc như cnh cung trật đường giy. - Ðp.

2) Họ chọc giận Người v những nơi "thờ tự" trn cao, họ khiu khch lng ghen Người v bao thần tượng. Thin Cha nghe biết v bừng cơn thịnh nộ, Người đ từ bỏ Israel một cch đắng cay. - Ðp.

3) Người trao nạp sức mạnh mnh cho thin hạ bắt bớ, v vinh quang mnh trong tay kẻ nghịch th. Người bỏ mặc dn tộc Người cho cảnh gươm đao, v Người đ xung giận phần gia nghiệp của Người. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 110, 8ab

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, mọi giới răn Cha được lập ra cho tới mun ngn đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 18, 21 - 19, 1

"Thầy khng bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Phr đến thưa cng Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? C phải đến bảy lần khng?" Cha Gisu đp: "Thầy khng bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

"Về vấn đề ny, th Nước Trời cũng giống như ng vua kia muốn tnh sổ với cc đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngn nn bạc. Người ny khng c g trả, nn chủ ra lệnh bn y, vợ con v tất cả ti sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mnh dưới chn chủ v van lơn rằng: "Xin vui lng cho ti khất một kỳ hạn, v ti sẽ trả lại cho ngi tất cả". Người chủ động lng thương, trả tự do v tha nợ cho y.

"Khi ra về, tn đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tm lấy, bp cổ m ni rằng: "Hy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mnh dưới chn v van lơn rằng: "Xin vui lng cho ti khất một kỳ hạn, ti sẽ trả hết nợ cho anh". Y khng nghe, bắt người bạn tống giam vo ngục, cho đến khi trả nợ xong. Cc bạn y chứng kiến cảnh tượng đ, rất khổ tm, họ liền đi thuật với chủ tất cả cu truyện. Bấy giờ chủ đi y đến v bảo rằng: "Tn đầy tớ c độc kia, ta đ tha hết nợ cho ngươi, v ngươi đ van xin ta; cn ngươi, sao ngươi khng chịu thương bạn ngươi như ta đ thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hnh hnh hạ, cho đến khi trả hết nợ.

"Vậy, Cha Thầy trn trời cũng xử với cc con đng như thế, nếu mỗi người trong cc con khng hết lng tha thứ cho anh em mnh".

Khi Cha Gisu ni những lời đ xong, th Người bỏ xứ Galila m đến Giuđa, bn kia sng Giođan.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch