Thứ Ba tuần 19 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ðnl 31, 1-8

"Giosu, anh hy dũng mạnh v can đảm: anh sẽ đem dn vo Ðất Nước".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

Ms đến ni với ton dn Israel tất cả những lời ny: "Ti hm nay đ một trăm hai mươi tuổi. Ti khng cn đi đứng được nữa, nhất l khi Cha đ phn cng ti rằng: "Ngươi sẽ khng qua sng Giođan ny". Cha l Thin Cha của ngươi sẽ qua trước ngươi, chnh Người sẽ tiu diệt cc dn tộc ấy trước mặt ngươi v ngươi sẽ thắng chng. Chnh Giosu sẽ qua trước ngươi như Cha đ phn. Cha sẽ đối xử với chng như đ đối xử với Shon v Og l vua người Amor v với đất nước cc vua ấy. Người đ tiu diệt chng. Vậy khi Cha nộp chng cho cc ngươi, cc ngươi sẽ đối xử với chng như ti đ truyền cho cc ngươi. Hy dũng mạnh v kin tr, đừng sợ, đừng kinh hi trước mặt chng. V chnh Cha l Thin Cha cc ngươi dẫn đường cho cc ngươi, Người sẽ khng bỏ rơi v la khỏi cc ngươi".

ng Ms gọi ng Giosu đến v ni với ng trước mặt ton dn Israel rằng: "Hy dũng mạnh v can đảm: v anh sẽ đem dn ny vo Ðất Nước Cha đ thề hứa sẽ ban cho cha ng chng; chnh anh sẽ bắt thăm phn chia phần đất ấy. Cha l Ðấng dẫn đng cho anh, chnh Người sẽ ở với anh. Người sẽ khng bỏ rơi v la khỏi anh. Anh đừng sợ v đừng kinh hi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Ðnl 32, 3-4a. 7. 8. 9 v 12

Ðp: Cha lấy dn Người lm phần ring mnh (c. 9a).

Xướng: 1) Ti sẽ ku cầu thnh danh Cha. Cc ngươi hy mang sự uy linh lại cho Cha chng ta. Cc cng trnh của Thin Cha đều hon hảo, v mọi đường lối của Người đều chnh trực. - Ðp.

2) Ngươi hy nhớ lại những ngy xa xưa, hy tưởng nghĩ lại mỗi thế hệ: Hy hỏi cha ngươi, v người sẽ loan bo cho ngươi; hy hỏi tổ phụ ngươi, v cc ngi sẽ chỉ dạy ngươi. - Ðp.

3) Khi Ðấng Tối Cao phn chia cc dn tộc, khi Người tch biệt con ci của Ađam, Người đ thiết lập ranh giới của cc nước, chiếu theo số con ci Israel. - Ðp.

4) Nhưng Cha lấy dn Người lm phần ring mnh, chọn Giacp lm dy đo cơ nghiệp của Người. Chỉ c một Cha l Ðấng dẫn đưa n, v chẳng c Cha no khc ở với n. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ed 2, 8 - 3, 4

"Người ban cho ti cuốn sch ấy lm lương thực: n trở nn ngọt ngo như mật trong miệng ti".

Trch sch Tin tri dkiel.

Cha phn như thế ny: "Phần ngươi, hỡi con người, hy nghe cc lời Ta sẽ phn cng ngươi; ngươi chớ phản nghịch như loi phản nghịch kia. Hy mở miệng m ăn những sự Ta sẽ ban cho ngươi". Ti nhn, th c một bn tay đưa về pha ti, trong tay c cuốn sch cuộn lại. Người mở cuốn sch ra trước mặt ti: sch viết cả mặt trong, mặt ngoi. Trong sch viết những lời than van, rn rỉ v ku trch.

Người phn cng ti rằng: "Hỡi con người, ngươi hy ăn sự ngươi tm được. Hy ăn cuốn sch ny v đi ni với con ci Israel". Ti mở miệng v Người cho ti ăn cuốn sch ấy v bảo ti rằng: "Hỡi con người, hy lấy cuốn sch Ta ban cho ngươi lm lương thực m ăn cho no". Ti ăn v n trở nn ngọt ngo như mật trong miệng ti. V Người phn cng ti rằng: "Hỡi con người, hy đi đến nh Israel v ni cho chng nghe những lời của Ta".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

Ðp: Cc lời sấm của Cha ngọt ngo trong cổ họng con l dường no (c. 103a).

Xướng: 1) Con vui v đường lối lời Ngi nghim huấn, dường bằng được mọi thứ giu sang. - Ðp.

2) V lời nghim huấn của Ngi l điều con ưa thch, cc thnh chỉ của Ngi l những bậc cố vấn của con. - Ðp.

3) Ðối với con, luật php do miệng Cha đng chuộng hơn vng bạc chu bu mun ngn. - Ðp.

4) Cc lời sấm của Ngi ngon ngọt thay cho cổ họng con, ngọt hơn cả mật ong đổ miệng con. - Ðp.

5) Lời Ngi nghim huấn l sản nghiệp của con mun đời: v những điều đ khiến cho lng con hoan hỉ. - Ðp.

6) Con h miệng để ht nguồn sinh kh, v con ham muốn những chỉ thị của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe: Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

"Cc con hy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ b mọn ny".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy cc mn đệ đến bn Cha Gisu m hỏi: "Chớ th ai l kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Cha Gisu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt n giữa cc ng m phn rằng: "Thật, Thầy bảo thật cc con: nếu cc con khng ho nn như trẻ nhỏ, cc con sẽ khng được vo Nước Trời. Vậy ai hạ mnh xuống như trẻ nhỏ ny, người ấy l kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

"V kẻ no đn nhận một trẻ nhỏ như thế ny v danh Thầy, tức l đn nhận Thầy. Cc con hy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ b mọn ny, v Thầy bảo cc con, thin thần của chng trn trời hằng chim ngưỡng thnh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trn trời.

"Cc con nghĩ sao? Nếu ai c một trăm con chin m lạc mất một con, th người đ lại khng bỏ chn mươi chn con trn ni, để đi tm con chin lạc sao? Nếu người đ tm được, Thầy bảo thật cc con, người đ sẽ vui mừng v con chin đ, hơn chn mươi chn con chin khng thất lạc. Cũng vậy, Cha cc con trn trời khng muốn để một trong những kẻ b mọn ny phải hư mất".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch