Cha Nhật 19 Thường Nin Năm C

 

 

Bi Ðọc I: Kn 18, 6-9

"Như Cha đ lm hại đối thủ thế no, Cha cũng đ lm cho chng ti được vẻ vang như vậy".

Trch sch Khn Ngoan.

Chnh đm ấy, cha ng chng ta đ biết trước, để biết chắc mnh đ tin tưởng vo lời thề no m được can đảm. Dn Cha đ mong đợi sự giải thot những người cng chnh v sự tiu diệt kẻ th. V như Cha đ lm hại đối thủ thế no, Cha cũng ku gọi để lm cho chng ti được vẻ vang như vậy.

V những con ci thnh thiện của cc tổ phụ tốt lnh đ ln lt tế lễ, v đồng tm thiết lập luật thnh thiện, ấn định rằng những người cng chnh sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy l họ đ xướng ln trước bi ca tụng của cc tổ phụ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 32, 1 v 12. 18-19. 20 v 22

Ðp: Phc thay dn tộc m Cha chọn lm cơ nghiệp ring mnh (c. 12b).

Xướng: 1) Người hiền đức, hy hn hoan trong Cha; ca ngợi l việc của những kẻ lng ngay. Phc thay quốc gia m Cha l cha tể, dn tộc m Cha chọn lm cơ nghiệp ring mnh. - Ðp.

2) Ka Cha để mắt coi những kẻ knh sợ Ngi, nhn xem những ai cậy trng n sủng của Ngi, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, v nui dưỡng họ trong cảnh cơ hn. - Ðp.

3) Linh hồn chng con mong đợi Cha, chnh Ngi l Ðấng ph trợ v che chở chng con. Lạy Cha, xin đổ lng từ bi xuống trn chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Dt 11, 1-2, 8-19

"ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Ðấng sng lập".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, đức tin l cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, l bằng chứng điều b ẩn. V nhờ đức tin m cc tiền nhn đ nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đp lại tiếng Cha gọi, để ra đi đến xứ ng sẽ được lnh lm gia nghiệp, v ng ra đi m khng biết mnh đi đu. Nhờ đức tin, ng đến cư ngụ trong đất Cha hứa, như trong đất khch qu người, sống trong lều trại, cũng như Isaac v Giacp, những kẻ đồng thừa tự cng một lời hứa. V chưng, ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Ðấng sng lập.

Nhờ đức tin m ngay cả b Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu b đ gi, bởi v b tin rằng Ðấng đ hứa sẽ trung tn giữ lời. V thế, do tự một người, mặc dầu người đ như chết rồi, m c một dng di đng đc v số như sao trn trời v như ct bi biển.

Chnh trong đức tin m tất cả những kẻ ấy đ chết trước khi nhận lnh điều đ hứa, nhưng được nhn thấy v đn cho từ đng xa, đồng thời th nhận rằng mnh l lữ khch trn mặt đất. Những ai ni những lời như thế, chứng tỏ rằng mnh đang đi tm qu hương. Gi như họ cn nhớ đến qu hương dưới đất m họ đ la bỏ, chắc họ c đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một qu hương hon hảo hơn, tức l qu trời. V thế, Thin Cha khng ngại để họ gọi mnh l Thin Cha của họ, v Người đ dọn sẵn cho họ một thnh tr.

Nhờ đức tin, khi bị thử lng, Abraham đ dng Isaac. ng hiến dng con một mnh, ng l người nhận lnh lời hứa, l người đ được phn bảo lời ny: "Chnh nơi Isaac m c một dng di mang tn ngươi". V ng nghĩ rằng Thin Cha c quyền lm cho kẻ chết sống lại, do đ, ng đ đn nhận con ng như một hnh ảnh.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc bi vắn ny: Dt 11, 1-2, 8-12

"ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Ðấng sng lập".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, đức tin l cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, l bằng chứng điều b ẩn. V nhờ đức tin m cc tiền nhn đ nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đp lại tiếng Cha gọi, để ra đi đến xứ ng sẽ được lnh lm gia nghiệp, v ng ra đi m khng biết mnh đi đu. Nhờ đức tin, ng đến cư ngụ trong đất Cha hứa, như trong đất khch qu người, sống trong lều trại, cũng như Isaac v Giacp, những kẻ đồng thừa tự cng một lời hứa. V chưng, ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Ðấng sng lập.

Nhờ đức tin m ngay cả b Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu b đ gi, bởi v b tin rằng Ðấng đ hứa sẽ trung tn giữ lời. V thế, do tự một người, mặc dầu người đ như chết rồi, m c một dng di đng đc v số như sao trn trời v như ct bi biển.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy l đường, l sự thật v l sự sống: khng ai đến được với Cha m khng qua Thầy". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 12, 32-48

"Cc con hy sẵn sng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Hỡi đon b nhỏ, cc con đừng sợ, v Cha cc con đ vui lng ban nước trời cho cc con. Cc con hy bn những của cc con c m bố th. Hy sắm cho cc con những ti khng hư nt, v kho tng khng hao mn trn trời, l nơi trộm cướp khng lai vng v mối mọt khng lm hư nt. V kho tng cc con ở đu, th lng cc con cũng ở đ.

"Cc con hy thắt lưng, hy cầm đn chy sng trong tay, v hy lm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về g cửa, th mở ngay cho chủ. Phc cho những đầy tớ no khi chủ về cn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật cc con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chng vo bn ăn, v đi lại hầu hạ chng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về m gặp thấy như vậy, th phc cho cc đầy tớ ấy. Cc con hy hiểu biết điều ny l nếu chủ nh biết giờ no kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, khng để n đo ngạch nh mnh. Cho nn cc con hy sẵn sng: v giờ no cc con khng ngờ, th Con Người sẽ đến".

Phr thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy ni dụ ngn đ chỉ về chng con hay về mọi người?" Cha phn: "Vậy con nghĩ ai l người quản lý trung tn khn ngoan m chủ đ đặt coi sc gia nhn mnh, để đến giờ phn pht phần la thc cho họ? Phc cho đầy tớ đ, khi chủ về, thấy n đang lm như vậy. Thầy bảo thật cc con, chủ sẽ đặt người đ trng coi tất cả gia sản mnh. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lng rằng: "Chủ ti về muộn", nn đnh đập tớ trai tớ gi, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vo ngy n khng ngờ, vo giờ n khng biết, chủ sẽ loại trừ n, v bắt n chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ no đ biết ý chủ mnh m khng chuẩn bị sẵn sng, v khng lm theo ý chủ, th sẽ bị đn nhiều. Cn đầy tớ no khng biết ý chủ mnh m lm những sự đng trừng phạt, th sẽ bị đn t hơn. V người ta đ ban cho ai nhiều, th sẽ đi lại kẻ ấy nhiều, v đ giao ph cho ai nhiều, th sẽ đi kẻ ấy nhiều hơn".

Ð l lời Cha.

 

Hoặc bi vắn ny: Lc 12, 35-40

"Cc con hy sẵn sng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con hy thắt lưng, hy cầm đn chy sng trong tay, v hy lm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về g cửa, th mở ngay cho chủ. Phc cho những đầy tớ no khi chủ về cn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật cc con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chng vo bn ăn, v đi lại hầu hạ chng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về m gặp thấy như vậy, th phc cho cc đầy tớ ấy. Cc con hy hiểu biết điều ny l nếu chủ nh biết giờ no kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, khng để n đo ngạch nh mnh. Cho nn cc con hy sẵn sng: v giờ no cc con khng ngờ, th Con Người sẽ đến".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch