Cha Nhật 19 Thường Nin Năm B

 

 

Bi Ðọc I: 1 V 19, 4-8

"Nhờ sức của nui ấy, ng mới đi tới ni của Thin Cha".

Trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, lia đi một ngy đng vo trong hoang địa. Khi đến nơi kia, v ngồi dưới gốc cy tng, ng xin được chết m rằng: "Lạy Cha, đ đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: v con chẳng hơn g cc tổ phụ con". Rồi ng nằm ngủ dưới bng cy tng. V đy Thin Thần Cha đnh thức ng v bảo rằng: "Hy chỗi dậy m ăn". ng nhn thấy gần đầu ng c chiếc bnh li v một bnh nước: ng ăn uống, rồi ngủ lại. Thin Thần Cha trở lại đnh thức ng lần thứ hai v bảo: "Hy chỗi dậy m ăn: v đường ngươi phải đi cn xa". ng liền chỗi dậy ăn uống, v nhờ sức của nui ấy, ng đi bốn mươi ngy bốn mươi đm mới tới Horeb, ni của Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðp: Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Ti chc tụng Cha trong mọi lc, miệng ti hằng lin lỉ ngợi khen Người. Trong Cha linh hồn ti hnh diện, bạn ngho hy nghe v hy mừng vui. - Ðp.

2) Cc bạn hy cng ti ca ngợi Cha, cng nhau ta hy tn tạ danh Người. Ti cầu khẩn Cha, Cha đ nhậm lời, v Người đ cứu ti khỏi điều lo sợ. - Ðp.

3) Hy nhn về Cha để cc bạn vui tươi, v cc bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe, v Người đ cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Ðp.

4) Thin Thần Cha hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Cha, v bnh chữa họ. Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao; phc đức ai tm nương tựa ở nơi Người. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Ep 4, 30 - 5, 2

"Anh em hy sống trong tnh thương, như Ðức Kit đ sống".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu phx.

Anh em thn mến, anh em chớ lm phiền h Thnh Thần của Thin Cha, v trong Người, anh em được ghi ấn tn để chờ đợi ngy cứu chuộc đến. Anh em hy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nng nảy, dức lc, chửi rủa, cng mọi thứ độc c. Anh em hy ăn ở hiền hậu với nhau, hy thương xt v tha thứ cho nhau, như Thin Cha đ tha thứ cho anh em trong Ðức Kit. Vậy anh em hy bắt chước Thin Cha, như con ci rất yu dấu của Người: hy sống trong tnh thương, như Ðức Kit đ yu thương chng ta v ph Mnh lm của dng v lễ tế thơm tho ngọt ngo dng ln Thin Cha v chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy gọi cc con l bạn hữu, v tất cả những g Thầy đ nghe biết nơi Cha Thầy, th Thầy đ cho cc con biết". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 6, 41-52

"Ta l bnh hằng sống bởi trời m xuống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thi ku trch Cha Gisu, v Người đ phn rằng: "Ta l bnh hằng sống bởi trời m xuống". Họ ni: "Chớ th ng ny chẳng phải l Gisu, con ng Giuse sao? Chng ta đều biết r cha mẹ của ng. Vậy lm sao ng lại ni: 'Ta bởi trời m xuống'".

Cha Gisu trả lời cng họ rằng: "Cc ngươi chớ th thầm với nhau. Khng ai đến được với Ta nếu Cha, l Ðấng sai Ta, khng li ko kẻ ấy, v Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngy sau hết. Trong sch cc tin tri c chp rằng: 'Mọi người sẽ được Thin Cha dạy bảo'. Ai nghe lời gio ho của Cha, th đến với Ta. Khng một ai đ xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thin Cha m ra, Ðấng ấy đ thấy Cha. Thật, Ta bảo thật cc ngươi: Ai tin vo Ta th c sự sống đời đời.

"Ta l bnh ban sự sống. Cha ng cc ngươi đ ăn manna trong sa mạc v đ chết. Ðy l bnh bởi trời xuống, để ai ăn bnh ny th khỏi chết. Ta l bnh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bnh ny, sẽ sống đời đời. V bnh Ta sẽ ban, chnh l thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch