Cha Nhật 19 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: 1 V 19, 9a. 11-13a

"Ngươi hy ra đứng trn ni trước tn nhan Cha".

Trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, khi lia đ ln ni Horeb của Thin Cha, ng tr ẩn trong một ci hang... C lời Cha phn cng ng rằng: "Hy ra đứng trn ni trước tn nhan Cha". Bỗng Cha đi qua; c một cơn gi mạnh x ni non v nghiền nt đ trước mặt Cha; nhưng Cha khng ở trong gi bo. Sau trận gi bo th đất động; Cha cũng khng ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất th c lửa; nhưng Cha cũng khng ở trong lửa. Sau lửa th c tiếng gi hiu hiu. Vừa nghe thấy, lia liền lấy o chong che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðp: Lạy Cha, xin tỏ lng từ bi Cha cho chng con, v ban ơn cứu rỗi cho chng con (c. 8).

Xướng: 1) Ti sẽ nghe Cha l Thin Cha của ti phn bo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phn bảo về sự bnh an. Vng, ơn cứu độ Cha gần đến cho những ai tn sợ Cha, để vinh quang Cha ngự trị trong Ðất Nước chng ti. - Ðp.

2) Lng nhn hậu v trung thnh gặp gỡ nhau, đức cng minh v sự bnh an hn nhau u yếm. Từ mặt đất, đức trung thnh sẽ nở ra, v đức cng minh tự trời nhn xuống. - Ðp.

3) Vng, Cha sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, v Ðất Nước chng con sẽ sinh bng tri. Ðức cng minh sẽ đi trước thin nhan Cha, v ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 9, 1-5

"Ti đ ước ao được loại khỏi Ðức Kit v phần ch anh em của ti".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, ti xin ni thật trong Ðức Kit, ti khng ni dối: lương tm ti lm chứng cho ti trong Thnh Thần: l ti buồn phiền qu đỗi, lng ti hằng đau đớn lun. Chnh ti đ ao ước được loại khỏi Ðức Kit v phần ch anh em của ti, l những thn nhn của ti về phần xc. Họ đều l người Israel, họ được quyền lm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự v lời hứa: cc tổ phụ cũng l của họ, v bởi cc đấng ấy m Ðức Kit sinh ra phần xc, Người l Thin Cha trn hết mọi sự, đng chc tụng mun đời.Amen.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 1, 14 v 12b

Alleluia, alleluia! - Ngi lời đ lm người v đ ở giữa chng ta. Những ai tiếp rước Người, th Người ban cho họ quyền lm con Thin Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 14, 22-33

"Xin truyền cho con đi trn mặt nước m đến cng Thầy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi dn chng đ ăn no, lập tức Cha Gisu giục mn đệ trở xuống thuyền m qua bờ bn kia trước, trong lc Người giải tn dn chng. Giải tn họ xong, Người ln ni cầu nguyện một mnh. Ðến chiều, Người vẫn ở đ một mnh. Cn thuyền th đ ra giữa biển, bị sng đnh chập chờn v ngược gi.

Canh tư đm tối, Người đi trn mặt biển m đến với cc ng. Thấy Người đi trn mặt biển, cc ng hoảng hồn m ni rằng: "Ma ka!", v cc ng sợ hi ku la lớn tiếng. Lập tức, Cha Gisu ni với cc ng rằng: "Hy yn tm. Thầy đy, đừng sợ!" Phr thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả l Thầy, th xin truyền cho con đi trn mặt nước m đến cng Thầy". Cha phn: "Hy đến!" Phr xuống khỏi thuyền, bước đi trn mặt nước m đến cng Cha Gisu. Khi thấy gi mạnh, ng sợ hi v sắp chm xuống nn la ln rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Cha Gisu giơ tay nắm lấy ng m ni: "Người hn tin, tại sao m nghi ngờ?" Khi cả hai đ ln thuyền th gi liền yn lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người m rằng: "Thật, Thầy l Con Thin Cha".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch