Thứ Bảy tuần 18 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ðnl 6, 4-13

"Hy yu mến Cha ngươi hết lng ngươi".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

Ms ni với dn chng rằng: "Hỡi Israel, hy nghe đy. Cha l Thin Cha chng ta, l Cha độc nhất. Hy yu mến Cha l Thin Cha ngươi hết lng, hết linh hồn v hết sức ngươi. Những lời ti truyền cho ngươi hm nay, phải ghi tạc vo lng. Hy kể lại những lời ấy cho con ci ngươi, hy suy ngắm những lời ấy khi ngồi ở nh cũng như khi đi ngoi đường, khi nằm ngủ cũng như khi chỗi dậy. Ngươi hy buộc những lời đ vo bn tay như dấu hiệu, ln trn như một vng khăn, hy viết ln cột v cửa nh ngươi.

"Khi Cha l Thin Cha ngươi dẫn ngươi đến xứ Người đ thề với cc tổ phụ ngươi l Abraham, Isaac v Giacp, v ban cho ngươi những thnh phố to lớn v phồn thịnh m ngươi khng xy cất, những ngi nh đầy mọi của cải m ngươi khng lm ra, những giếng nước m ngươi khng đo, vườn nho v vườn cy liu m ngươi khng trồng, ngươi sẽ được no n: ngươi hy nhớ, đừng qun Cha, Ðấng đ dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập v khỏi nh n lệ. Ngươi hy knh sợ Cha l Thin Cha ngươi, hy lm ti một mnh Người v lấy danh Người m thề".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 v 51ab

Ðp: Lạy Cha l dũng lực con, con yu mến Cha (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Cha l dũng lực con, con yu mến Cha, lạy Cha l Ð Tảng, chiến lũy, v cứu tinh. - Ðp.

2) Lạy Cha l Thin Cha, l sơn động chỗ con nương mnh, l khin thuẫn, l uy quyền cứu độ, l sức hộ ph con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Cha, v con sẽ được cứu thot khỏi tay qun th. - Ðp.

3) Cha hằng sống, chc tụng Ð Tảng của con, tn tụng Thin Cha l Ðấng cứu độ con. Ngi đ ban cho vương nhi Ngi đại thắng, đ tỏ lng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Kb 1, 12 - 2, 4

"Người cng chnh sống được nhờ trung tn".

Trch sch Tin tri Khabacc.

Chớ th ngn xưa Cha chẳng phải l Thin Cha, Cha của ti, l Ðấng Thnh của ti? Vậy l chng ti khng sao chết được. Lạy Cha, Cha đ đặt n ln để xt xử, lm cho n vững mạnh để trừng phạt. Mắt Cha tinh sạch, khng thể nhn sự dữ, khng thể xem sự gian c. Tại sao Cha lại nhn những kẻ gian c, v kẻ bất lương nuốt người cng chnh hơn n, sao Cha vẫn lm thinh?

Cha để loi người như c biển, như su bọ khng c vua quan. N lấy lưỡi cu m bắt hết, lấy chi m ko mọi sự, lấy lưới m thu lượm: bởi thế n hớn hở vui mừng. V vậy, n cng tế cho chi, n dng lễ vật cho lưới, v bởi đấy n được phần bo tốt v mn ăn ngon. Lẽ no n cứ thả lưới khng ngừng v lun lun tn nhẫn st hại cc dn?

Ti sẽ đứng ở vọng canh của ti, đứng yn nơi thnh lũy của ti, ti chờ xem Cha dạy ti thế no, v trả lời ra sao cho điều ti biện bạch? Cha đp lại ti rằng: "Hy chp điều ngươi thấy, hy khắc n vo tấm bảng để đọc được dễ dng. Bởi hnh lạ cn xa, n sẽ xuất hiện trong thời sau hết v sẽ chẳng hư khng. N kết duyn với ngươi, hy chờ đợi n, v n sẽ đến khng tr hon. Chắc chắn n sẽ đến, khng sai. Người khng c lng ngay th ng gục, nhưng người cng chnh sẽ sống nhờ trung tn".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 9, 8-9. 10-11. 12-13

Ðp: Lạy Cha, Cha khng bỏ rơi kẻ kiếm tm Cha (c. 11b).

Xướng: 1) Cha ngự trị tới mun đời, Người dựng vững ngai vng ng hầu cai trị. Người cng minh thống trị địa cầu, Người chnh trực xt xử chư dn. - Ðp.

2) Cha l chỗ dung thn cho người bị ức, chỗ dung thn dnh cho những lc gian trun, để những ai nhn biết uy danh, cậy trng vo Cha, v lạy Cha, Cha khng bỏ rơi kẻ kiếm tm Ngi. - Ðp.

3) Hy đn ca Cha, Người ngự ở Sion; hy loan truyền cng cuộc Cha khắp chư dn: v Ðấng đi nợ mu, Người nhớ họ, Người khng qun tiếng ku của những kẻ cơ bần. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vo Cha, linh hồn con trng cậy ở lời Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 17, 14-19

"Nếu cc con c lng tin, th chẳng c g cc con khng lm được".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, c một người đến gần, quỳ gối trước mặt Cha Gisu m ni rằng: "Lạy Ngi, xin thương xt con trai ti v n mắc chứng kinh phong v rất trầm trọng: n thường ng vo lửa v lắm lc n ng xuống nước. Ti đ đem n đến cng mn đệ Ngi, nhưng cc ng khng thể chữa n được". Cha Gisu đp: "i thế hệ cứng lng tin v hư hỏng! Ta phải ở với cc ngươi đến bao giờ? Ta cn phải chịu đựng cc ngươi đến bao giờ nữa? Hy đem n lại đy cho Ta". Cha Gisu qut mắng quỷ v quỷ liền ra khỏi đứa b. V n được lnh ngay trong lc ấy. Bấy giờ cc mn đệ đến hỏi ring Cha Gisu rằng: "Tại sao chng con khng thể trừ quỷ ấy được?" Cha Gisu bảo cc ng rằng: "V cc con yếu lng tin! Thầy bảo thật cc con: Nếu cc con c lng tin lớn bằng hạt cải, th cc con c khiến ni ny rằng: 'Hy rời khỏi đy m sang nơi kia', th n liền đi sang, v chẳng c g cc con khng lm được".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch