Thứ Năm tuần 18 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ds 20, 1-13

"Xin Cha mở kho tng chu bu của Cha l mạch nước hằng sống".

Trch sch Dn Số.

Trong những ngy ấy, vo thng Ging, con ci Israel v ton thể cộng đồng đến rừng Sim. Dn chng định cư ở Cađ. Tại đy b Maria đ qua đời v được chn cất.

V khi dn chng thiếu nước, họ toa rập nhau chống đối Ms v Aaron. Họ cng kch Ms rằng: "Phải chi chng ti chết đi như anh em chng ti đ chết trước mặt Cha. Tại sao cc ng dẫn cộng đon của Cha vo rừng vắng ny, để chng ti lẫn sc vật chng ti phải chết? Tại sao bắt chng ti bỏ Ai-cập m dẫn ln chỗ rất xấu xa ny, chẳng cy cấy được, chẳng sinh quả vả, nho lựu, hơn nữa khng c nước m uống".

Ms v Aaron lnh mặt khỏi dn chng v vo nh xếp giao ước. Hai ng sấp mnh xuống đất, ku van cng Cha rằng: "Lạy Cha l Thin Cha, xin nghe tiếng dn ny ku van, v xin mở cho họ kho tng chu bu của Cha l mạch nước hằng sống, để họ uống no đầy m hết ku trch".

Sự vinh quang của Cha hiện ra trn họ. V Cha phn cng Ms rằng: "Hy cầm lấy gậy v tập họp dn chng lại, ngươi v Aaron khiến hn đ, trước mắt họ, v đ liền chảy nước. Khi ngươi lm cho nước từ hn đ ny chảy ra, th ton dn v sc vật sẽ được uống".

Ms cầm lấy cy gậy để trước mặt Thin Cha như Cha đ truyền dạy ng. Khi tập họp cộng đồng đến trước hn đ, ng bảo họ rằng: "Hỡi bọn người phản loạn v cứng lng, hy nghe đy. Chng ti c thể lm cho nước từ hn đ ny chảy ra cho cc ngươi được khng?" Ms giơ tay cầm gậy đnh vo hn đ hai lần: nước chảy ra trn trề. Dn chng v sc vật được uống.

Bấy giờ Cha phn cng Ms v Aaron rằng: "V cc ngươi khng tin Ta m tuyn xưng thnh danh Ta trước mặt con ci Israel, th cc ngươi khng được đem dn ny vo Ðất Ta sẽ ban cho chng n".

Ðy l nước mu thuẫn nơi con ci Israel trch Cha, v Người dng nước để tỏ ra thnh danh Người.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðp: Ước chi hm nay cc bạn nghe tiếng Người: cc ngươi đừng cứng lng (c. 8a).

Xướng: 1) Hy tới, chng ta hy reo mừng Cha, hy hoan h Ð Tảng cứu độ của ta! Hy ra trước thin nhan với lời ca ngợi, chng ta hy xướng ca để hoan h Người. - Ðp.

2) Hy tiến ln, cc cung bi v sụp lạy, hy quỳ gối trước nhan Cha, Ðấng tạo thnh ta. V chnh Người l Thin Cha của ta, v ta l dn Người chăn dẫn, l đon chin thuộc ở tay Người. - Ðp.

3) Ước chi hm nay cc bạn nghe tiếng Người: "Ðừng cứng lng như ở Mriba, như hm ở Massa, trong khu rừng vắng, nơi m cha ng cc ngươi đ thử thch Ta, họ đ thử thch Ta mặc dầu đ thấy cng cuộc của Ta". - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Gr 31, 31-34

"Ta sẽ ký kết giao ước mới v Ta sẽ khng cn nhớ tội lỗi nữa".

Trch sch Tin tri Girmia.

Cha phn: "Ðy tới ngy Ta ký kết giao ước mới với nh Israel v nh Giuđa, giao ước ny khng giống như giao ước Ta ký kết với tổ phụ chng trong ngy Ta cầm tay chng dắt ra khỏi đất Ai-cập, giao ước ấy chnh chng đ phản bội, mặc dầu Ta thống trị chng". Cha phn: "Ðy l giao ước Ta sẽ ký kết với nh Israel sau những ngy đ. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đy lng chng, v sẽ ghi trong tm hồn chng; Ta sẽ l Cha của chng, v chng sẽ l dn của Ta". Cha phn: "Người ny sẽ khng cn phải dạy người nọ, anh sẽ khng cn phải dạy em rằng: 'Ngươi hy nhn biết Cha', v mọi người từ nhỏ ch lớn đều nhn biết Ta, v Ta sẽ tha tội c của chng, v sẽ khng cn nhớ đến tội lỗi của chng".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19

Ðp: i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: 1) i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch, v canh tn tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thin nhan Cha, chớ thu hồi Thnh Thần Cha ra khỏi con. - Ðp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Cha đỡ nng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhn đường nẻo Cha, v người tội lỗi sẽ trở về với Ngi. - Ðp.

3) Bởi v Cha chẳng ưa g sinh lễ; nếu con dng lễ ton thiu, Cha sẽ khng ưng. Của lễ con dng, lạy Cha, l tm hồn tan nt; lạy Cha, xin đừng ch tấm lng tan nt, khim cung. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Cha trung thnh trong mọi lời Cha phn, v thnh thiện trong mọi việc Cha lm. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 16, 13-23

"Con l Ð, Thầy sẽ ban cho con cha kho nước trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu đến địa hạt thnh Csara Philipph, v hỏi cc mn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người l ai?" Cc ng thưa: "Người th bảo l Gioan Tẩy Giả, kẻ th bảo l lia, kẻ khc lại bảo l Girmia hay một tin tri no đ". Cha Gisu ni với cc ng: "Phần cc con, cc con bảo Thầy l ai?" Simon Phr thưa rằng: "Thầy l Ðức Kit, Con Thin Cha hằng sống". Cha Gisu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ng Giona, con c phc, v chẳng phải xc thịt hay mu huyết mạc khải cho con, nhưng l Cha Thầy, Ðấng ngự trn trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con l Ð, trn đ ny Thầy sẽ xy Hội Thnh của Thầy, v cửa địa ngục sẽ khng thắng được. Thầy sẽ trao cho con cha kho Nước trời. Sự g con cầm buộc dưới đất, trn trời cũng cầm buộc; v sự g con cởi mở dưới đất, trn trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho cc mn đệ đừng ni với ai rằng Người l Ðức Kit.

Kể từ đ, Cha Gisu bắt đầu tỏ cho cc mn đệ thấy: Người sẽ phải đi Girusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi cc kỳ lo, luật sĩ v thượng tế, phải bị giết, v ngy thứ ba th sống lại. Phr ko Người lại m can gin Người rằng: "Lạy Thầy, xin Cha gip Thầy khỏi điều đ. Thầy chẳng phải như vậy đu". Nhưng Người quay lại bảo Phr rằng: "Hỡi Satan, hy lui ra đng sau Thầy: con lm cho Thầy vấp phạm, v con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thin Cha, m chỉ hiểu biết những sự thuộc về loi người".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch