Cha Nhật 18 Thường Nin Năm B

 

 

Bi Ðọc I: Xh 16, 2-4. 12-15

"Ta sẽ cho bnh từ trời rơi xuống như mưa".

Trch sch Xuất Hnh.

Trong những ngy ấy, ton thể cộng đon con ci Israel ku trch Ms v Aaron, họ ni với hai ng rằng: "Th chng ti chết trong đất Ai-cập do tay Cha, khi chng ti ngồi kề bn nồi thịt v ăn no n. Tại sao cc ng dẫn chng ti ln sa mạc ny, để cả lũ phải chết đi như vầy?"

Cha liền phn cng Ms rằng: "Ðy Ta sẽ cho bnh từ trời rơi xuống như mưa: dn chng phải đi lượm bnh ăn mỗi ngy, để Ta thử coi dn c tun giữ lề luật của Ta hay khng. Ta đ nghe tiếng ku trch của con ci Israel: ngươi hy ni với họ rằng: 'Chiều nay cc ngươi sẽ ăn thịt, v sng mai sẽ ăn bnh no n, như thế cc ngươi sẽ biết rằng Ta l Thin Cha cc ngươi'".

Chiều hm ấy, c chim ct bay tới che rợp cc trại, v sng hm sau c sương sa xuống quanh trại. Tới lc sương tan trn mặt đất, th thấy c vật g nho nhỏ trn trn như hột sương đng đặc trn mặt đất. Con ci Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", c nghĩa l: "Ci g vậy?" v họ khng biết l thứ g. Ms liền ni với họ: "Ð l bnh do Cha ban cho anh em ăn".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 77, 3 v 4bc. 23-24. 25 v 54

Ðp: Cha đ ban cho họ được bnh bởi trời (c. 24b).

Xướng: 1) Ðiều m chng ti đ nghe, đ biết m tổ tin đ thuật lại cho chng ti hay, chng ti sẽ kể lại cho thế hệ tương lai: đ l những lời khen ngợi v quyền năng của Cha. - Ðp.

2) Nhưng Người đ ra lệnh cho ngn my trn ci cao xanh, v Người đ mở rộng cc cửa trời. Người đ lm mưa man-na xuống để họ ăn, v Người đ ban cho họ được bnh bởi trời. - Ðp.

3) Con người được ăn bnh của những bậc hng anh; Người ban cho họ lương thực ăn tới no n. Người đưa họ vo nơi thnh địa của Người, tới miền ni non m tay hữu Người tậu sắm. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Ep 4, 17. 20-24

"Hy mặc lấy người mới đ được tc thnh theo thnh ý Cha".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu phx.

Anh em thn mến, ti ni với anh em điều ny, v chứng thực trong Cha l anh em chớ ăn ở như Dn Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả tr của tm tư mnh. Phần anh em, anh em khng hề học biết Ðức Kit như thế đu, nhưng nếu anh em đ nghe biết Người v đ được thụ gio trong Người, như sự chn thật trong Ðức Gisu dạy, l anh em hy khử trừ lối sống xưa kia, hy lột bỏ con người cũ, đ bị hư theo những đam m lầm lạc. Anh em hy trở nn mới trong lng tr anh em, hy mặc lấy người mới đ được tc thnh theo thnh ý Cha trong sự cng chnh v thnh thiện xứng với sự thật.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin mở lng chng con, để chng con nghe lời Con Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 6, 24-35

"Ai đến với Ta sẽ khng hề đi, ai tin vo Ta sẽ khng hề kht bao giờ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, lc đm đng thấy khng c Cha Gisu ở đ, v mn đệ cũng khng, họ liền xuống cc thuyền v đến Caphar-naum tm Cha Gisu. Khi gặp Người ở bờ biển bn kia, họ ni với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đy bao giờ?" Cha Gi-su đp: "Thật, Ta bảo thật cc ngươi, cc ngươi tm Ta, khng phải v cc ngươi đ thấy những dấu lạ, nhưng v cc ngươi đ được ăn bnh no n. Cc ngươi hy ra cng lm việc khng phải v của ăn hay hư nt, nhưng v của ăn tồn tại cho đến cuộc sống mun đời, l của ăn Con Người sẽ ban cho cc ngươi. Người l Ðấng m Thin Cha Cha đ ghi dấu".

Họ liền thưa lại rằng: "Chng ti phải lm g để gọi l lm việc của Thin Cha?" Cha Gisu đp: "Ðy l cng việc của Thin Cha l cc ngươi hy tin vo Ðấng Ngi sai đến".

Họ thưa Cha Gisu: "Ngi sẽ lm dấu lạ g để chng ti thấy m tin Ngi? Ngi lm được việc g? Cha ng chng ti đ ăn manna trong sa mạc, như đ chp rằng: "Người đ ban cho họ ăn bnh bởi trời". Cha Gisu đp: "Thật, Ta bảo thật cc ngươi, khng phải Ms đ ban cho cc ngươi bnh bởi trời, m chnh Cha Ta mới ban cho cc ngươi bnh bởi trời đch thực. V bnh của Thin Cha phải l vật tự trời xuống, v ban sự sống cho thế gian".

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngi, xin cho chng ti bnh đ lun mi". Cha Gisu ni: "Chnh Ta l bnh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ khng hề đi; ai tin vo Ta, sẽ khng hề kht bao giờ".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch