Thứ Su tuần 17 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

"Cc ngươi phải kể những ngy của Cha l những ngy rất trọng thể v l ngy thnh".

Trch sch Lvi.

Cha phn cng Ms rằng: "Ðy l những ngy lễ của Cha m cc ngươi phải mừng lễ trong thời gian của n. Chiều ngy mười bốn thng Ging l Lễ Vượt Qua của Cha; v ngy mười lăm thng Ging, l lễ trọng khng men của Cha: Cc ngươi sẽ ăn bnh khng men trong bảy ngy. Ngy thứ nhất, cc ngươi phải kể l ngy rất trọng thể, v l ngy thnh, cc ngươi khng nn lm mọi việc xc trong ngy ấy". Trong bảy ngy, cc người phải thiu hy lễ dng ln Cha. Ngy thứ bảy l ngy trọng thể v l ngy thnh hơn, cc ngươi khng lm việc xc no trong ngy ấy".

Cha lại phn cng Ms rằng: "Ngươi hy ni cng con ci Israel v bảo họ rằng: Khi cc ngươi đ tiến vo đất Ta sẽ ban cho cc ngươi, v khi cc ngươi gặt la, th phải mang b la đầu ma đến cho tư tế, người sẽ giơ b la ln trước mặt Cha để hm sau ngy sabbat, người xin Cha chấp nhận cho cc ngươi, v thnh ho n. Vậy cc ngươi hy tnh từ hm sau ngy sabbat, l ngy cc ngươi đ dng b la đầu ma, cc ngươi tnh đủ bảy tuần, cho đến ngy hm sau cuối tuần thứ bảy, tức l năm mươi ngy, th cc ngươi phải dng của lễ mới cho Cha. Ngy mng mười thng Bảy, l ngy đền tội rất trọng thể, gọi l ngy thnh: trong ngy đ, cc ngươi phải hm dẹp tm hồn, v dng của lễ ton thiu cho Cha. Từ ngy mười lăm thng Bảy sẽ mừng lễ Nh Xếp knh Cha trong bảy ngy. Ngy thứ nhất sẽ gọi l ngy rất trọng thể v rất thnh, cc ngươi khng nn lm mọi việc xc trong ngy ấy. V trong bảy ngy, cc ngươi phải dng của lễ ton thiu cho Cha, ngy thứ tm cũng rất trọng thể v rất thnh, cc ngươi phải dng của lễ ton thiu cho Cha, v l ngy cộng đon tập họp, cc ngươi khng nn lm mọi việc xc trong ngy ấy.

"Ð l những ngy lễ của Cha m cc ngươi phải kể l những ngy rất trọng thể v rất thnh, trong những ngy ấy, cc ngươi phải dng ln Cha lễ vật, của lễ ton thiu v lễ qun theo nghi lễ của mỗi ngy".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 80, 3-4. 5-6ab. 10-11ab

Ðp: Hy reo mừng Thin Cha l Ðấng ph trợ chng ta (c. 2a).

Xướng: 1) Hy ho nhạc v đnh trống rm ran; dạo đn cầm m i cng với thất huyền. Hy rc t v ln mừng ngy trăng mới, trong buổi trăng rằm, ngy đại lễ của chng ta. - Ðp.

2) V đ l điều đ thiết lập cho Israel; đ l huấn lệnh của Thin Cha nh Giacp. Người đ đặt ra luật ny cho nh Giuse, khi họ cất gt ln đường la xa Ai-cập. - Ðp.

3) Ở nơi ngươi đừng c một cha tể no khc; ngươi cũng đừng thờ tự một cha tể ngoại lai: v Ta l Cha, l Thin Cha của ngươi, Ta đ đưa ngươi ra ngoi Ai-cập. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Gr 26, 1-9

"Ton thể dn chng tập họp trước Thin Cha".

Trch sch Tin tri Girmia.

Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới ln cai trị, th Cha phn rằng: "Ðy Cha phn: Ngươi hy đứng giữa tiền đng đền thờ Cha, v bảo mọi thnh phố nước Giuđa đến thờ lạy trong đền thờ Cha, hy ni cho họ biết tất cả những lời Ta truyền cho ngươi ni với họ: ngươi chớ bớt một lời; may ra ai nấy nghe m trở lại, v bỏ đng tội lỗi của mnh, mong Ta hối tiếc tai hoạ Ta định ging xuống họ, v sự gian c họ ưa thch. V ngươi hy bảo họ rằng: Ðy Cha phn: Nếu cc ngươi khng nghe Ta để bước đi trong lề luật Ta đ ban cho cc ngươi, để nghe lời cc tin tri ti tớ Ta m ban đm Ta chỗi dậy v điều động sai đến cc ngươi, v cc ngươi khng nghe, th Ta sẽ để đền thờ ny như Sil, sẽ khiến thnh ny bị hết thảy cc dn trn địa cầu nguyền rủa".

Cc tư tế, cc tin tri, ton dn đều nghe Girmia ni những lời ấy trong đền thờ Cha. Khi Girmia ni hết những lời Cha truyền cho ng ni với ton dn, th cc tư tế, cc tin tri, v ton dn bắt ng v ni rằng: "Ngươi phải chết! Tại sao ngươi nhn danh Thin Cha m ni tin tri rằng: 'Ðền thờ ny sẽ như Sil, thnh ny sẽ hoang vu khng ai cư ngụ'?" V ton dn tập họp phản đối Girmia trong đền thờ Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 68, 5. 8-10. 14

Ðp: Lạy Cha, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c).

Xướng: 1) Những kẻ th ght con v cớ, chng nhiều hơn số tc trn đầu con. Chng thực l mạnh thế hơn con, những con người phản hại con tri lẽ: điều m con khng lấy, con cũng phải đền ư? - Ðp.

2) Sở dĩ v Cha m con chịu nhục, v thẹn th lm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người anh em coi như khch lạ, bị những người cng con một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tm lo việc nh Cha khiến con mn mỏi; điều tủi nhục người ta nhục mạ Cha đổ trn mnh con. - Ðp.

3) Nhưng lạy Cha, con dng lời nguyện cầu ln Cha con. i Thin Cha, đy l lc biểu lộ tnh thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn ph trợ trung thnh của Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 24, 4c v 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin dạy bảo con về lối bước của Cha v xin hướng dẫn con trong chn lý của Ngi. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 13, 54-58

"No ng chẳng phải l con bc thợ mộc ư? Vậy bởi đu ng được những sự ấy?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu trở về qu qun Người, v giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhin v ni rằng: "Bởi đu ng ny được sự khn ngoan v quyền lm php lạ như vậy? No ng chẳng phải l con bc thợ mộc sao? No mẹ ng chẳng phải l b Maria, v Giacb, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải l anh em ng sao? V chị em ng, no chẳng phải những người ở nơi chng ta sao? Vậy bởi đu ng được những sự ấy?" V họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Cha Gisu phn cng họ rằng: "Khng tin tri no m khng được vinh dự, trừ nơi qu qun v nh mnh". Người khng lm nhiều php lạ ở đ, v họ chẳng c lng tin.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch