Cha Nhật 17 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: 1 V 3, 5. 7-12

"Xin ban cho ti tớ Cha tm hồn khn ngoan".

Trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, tại Gabaon, ban đm, Cha hiện ra cng Salomon trong giấc mộng v phn rằng: "Ngươi muốn g th hy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa: "Lạy Cha l Thin Cha, Cha khiến ti tớ Cha cai trị kế vị Ðavt thn phụ con. Nhưng con chỉ l một trẻ nhỏ, khng biết đường đi nước bước. Ti tớ Cha đang sống giữa dn Cha chọn, một dn đng đảo khng thể đếm v ước lượng được. Vậy xin Cha ban cho ti tớ Cha tm hồn khn ngoan để đon xt dn Cha, v phn biệt lnh dữ, v ai c thể xt xử dn ny, một dn của Cha đng đảo thế ny?"

Ðiều Salomon ku xin như trn đ đẹp lng Cha, nn Cha phn cng Salomon rằng: "V ngươi đ xin điều đ, m khng xin sống lu, được giu c, của cải, mạng sống qun th, lại xin cho được khn ngoan để biết xt đon, th đy Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, v ban cho ngươi tm hồn khn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi khng c ai giống ngươi, v sau ngươi khng c ai bằng ngươi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 118, 57 v 72. 76-77. 127-128. 129-130

Ðp: Lạy Cha, con yu chuộng luật php của Cha biết bao! (c. 97a)

Xướng: 1) Lạy Cha, con xưng thực kỷ phần của con l tun giữ những lời ban dạy của Ngi. Ðối với con, luật php do miệng Cha đng chuộng hơn vng bạc chu bu mun ngn. - Ðp.

2) Xin Cha tỏ lng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đ hứa cng ti tớ Cha. Nguyện Cha xt thương cho con được sống, v luật php Ngi l sự sung sướng của con. - Ðp.

3) Bởi thế nn con yu quý chỉ thị Ngi hơn vng, v hơn cả vng rng tinh khiết. Bởi thế nn con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngi; hết thảy đường lối gian t con đều ght bỏ. - Ðp.

4) Kỳ diệu thay những lời Ngi nghim huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tun theo. Sự mạc khải lời Ngi soi sng v dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 8, 28-30

"Người đ tiền định cho chng ta trở nn giống hnh ảnh Con Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, chng ta biết rằng những kẻ yu mến Thin Cha th Người gip họ được sự lnh, họ l những người theo dự định của Cha, được ku gọi nn thnh. V chưng, những kẻ Cha đ biết trước, th Người đ tiền định cho họ nn giống hnh ảnh Con Người, để Ngi trở nn trưởng tử giữa đon anh em đng đc. Những ai Người đ tiền định, th Người cũng ku gọi; những ai Người đ ku gọi, th Người cũng lm cho nn cng chnh; m những ai Người đ lm cho nn cng chnh?, th Người cũng cho họ được vinh quang.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: 1 Pr 1, 25

Alleluia, alleluia! - Lời Cha tồn tại mun đời, đ l lời Tin Mừng đ rao giảng cho anh em. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}

"Anh bn tất cả những g anh c m mua thửa ruộng đ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng dn chng rằng: "Nước trời giống như kho tng chn giấu trong ruộng, người kia tm được, vội chn vi xuống, vui mừng trở về bn tất cả những g anh c m mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người bun nọ đi tm ngọc quý. Tm được một vin ngọc quý, anh về bn mọi của cải m mua vin ngọc ấy.

{"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ c. Lưới đầy, người ta ko ln bi, rồi ngồi đ m lựa chọn: c tốt th bỏ vo giỏ, cn c xấu th nm ra ngoi. Trong ngy tận thế cũng vậy: cc thin thần sẽ đến m tch biệt kẻ dữ ra khỏi người lnh, rồi nm những kẻ dữ vo l lửa, ở đ sẽ phải khc lc v nghiến răng. Cc ngươi c hiểu những điều đ khng?" Họ thưa rằng: "C".

Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thng gio am tường về Nước trời cũng giống như chủ nh kia, hay lợi dụng những ci mới, cũ trong kho mnh".}

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch