Thứ Năm tuần 15 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Xh 3, 13-20

"Ta l Ðấng tự hữu. Ðấng tự hữu sai ti đến với anh em".

Trch sch Xuất Hnh.

(Khi nghe tiếng Thin Cha phn ra từ giữa bụi gai), Ms thưa với Người rằng: "Ny con sẽ đến với con ci Israel v bảo họ: Thin Cha của tổ phụ anh em đ sai ti đến với anh em. Nếu họ c hỏi con "Tn Người l g", con sẽ ni sao với họ?" Thin Cha ni với Ms: "Ta l Ðấng Tự Hữu". Cha ni: "Ngươi sẽ bảo con ci Israel thế ny: Ðấng Tự Hữu sai ti đến với anh em".

Thin Cha lại ni với Ms: "Ngươi sẽ bảo con ci Israel thế ny: Thin Cha của tổ phụ anh em, Thin Cha của Abraham, Thin Cha của Isaac, Thin Cha của Giacp sai ti đến với anh em. Ð l danh Ta cho đến mun đời, đ l danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Ngươi hy đi họp cc kỳ lo Israel lại v bảo họ rằng: Cha l Thin Cha tổ phụ anh em, l Thin Cha Abraham, Thin Cha Isaac v Thin Cha Giacp hiện ra với ti v phn rằng: Ta đ thăm viếng cc ngươi, Ta đ thấy tất cả những sự ngược đi đối với cc ngươi trong đất Ai-cập, nn Ta ni rằng: Ta sẽ dẫn đưa cc ngươi khỏi cảnh khốn kh ở Ai-cập, m đem vo đất Canaan, Hth, Amorrha, Phrz, Hv v Gibusa, l đất chảy đầy sữa v mật.

"Chng sẽ nghe lời ngươi. Vậy ngươi v cc kỳ lo Israel hy đi đến vua Ai-cập v tu cng vua rằng: Cha l Thin Cha người Do-thi đ gọi chng ti. Chng ti phải đi ba ngy đng ln nơi hoang địa, để tế lễ Cha l Thin Cha chng ti.

"Nhưng Ta biết rằng vua Ai-cập sẽ khng để cho cc ngươi ra đi đu, trừ khi ra tay hng mạnh. V thế Ta sẽ giơ tay ra đnh phạt Ai-cập bằng những php lạ m Ta sẽ lm giữa họ. Khi đ, vua mới để cho cc ngươi đi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 104, 1v 5. 8-9. 24-25. 26-27

Ðp: Tới mun đời Cha vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Hoặc đp: Alleluia.

Xướng: 1) Hy ca tụng Cha, hy hoan h danh Người; hy kể ra sự nghiệp Cha ở giữa chư dn. Hy nhớ lại những điều kỳ diệu Cha đ lm, những php lạ, v những điều miệng Người phn quyết. - Ðp.

2) Tới mun đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa m Người đ an bi tới mun thế hệ, lời minh ước Người đ ký cng Abraham, lời thề hứa Người đ thề với Isaac. - Ðp.

3) Cha đ khiến dn Người sinh sản rất đng, v lm cho họ uy dũng hơn cả qun th. Người đ đổi lng chng để chng ght dn Người, v đối xử gian ngoan với cc ti tớ của Người. - Ðp.

4) Bấy giờ Người đ sai Ms l ti tớ của Người v Aaron m Người đ chọn. Cc ng thực hiện những php lạ của Người giữa bọn chng, v những điều kỳ diệu trong lnh thổ họ Cam. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Is 26, 7-9. 12. 16-19

"Hỡi những kẻ nằm trong tro bụi, hy thức dậy v hy nhảy mừng".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðường lối người cng chnh th ngay thẳng, Cha ban cho bằng phẳng đường nẻo của người cng chnh. Lạy Cha, chng con cậy trng Cha trong đường xt xử của Cha. Thnh danh v sự knh nhớ Cha l sự ước mong của tm hồn. Ban đm hồn con kht khao Cha, v sớm mai khi thức dậy, lng tr con hướng về Cha. Từ khi Cha thực hiện việc xt xử ở trần gian, th người dương thế học biết sự cng chnh.

Lạy Cha, Cha ban cho chng con ơn bnh an, v mọi việc chng con lm, đều do Cha lm cho chng con.

Lạy Cha, trong cơn hoạn nạn, chng con đ tm kiếm Cha, v trong khi Cha sửa dạy, chng con ku van đến Cha. Lạy Cha, trước tn nhan Cha, chng con khc no như đn b mang thai sắp sinh, ku la đau đớn. Chng con cưu mang, chng con đau đớn như phải sinh con.

Chng con khng mang lại sự cứu độ cho trần gian, v khng cn người sinh ra trn trần gian. Người chết của Cha sẽ được sống, cc xc chết của con sẽ sống lại. Hỡi những kẻ nằm trong tro bụi, hy thức dậy v nhảy mừng, v sương Cha l sương nh sng, v tri đất sẽ lm ti sinh u tối.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 101, 13-14ab v 15. 16-18. 19-21

Ðp: Từ trời cao xanh Cha đ quan st địa cầu (c. 20b).

Xướng: 1) Phần Cha, lạy Cha, đời đời cn mi v danh Ngi tồn tại đời nọ tới đời kia. Xin Ngi đứng ln, thương xt Sion, nay l thời để Ngi quan tm ph trợ. Cc bầy ti ưa thch tường hoa mng đ, v ngậm ngi thương đống gạch tro hoang tn. - Ðp.

2) Lạy Cha, mun dn sẽ knh tn danh thnh Cha, v mọi vua trn địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngi; khi Cha sẽ ti lập Sion, Ngi xuất hiện trong vinh quang xn lạn; Ngi sẽ đoi nghe lời nguyện kẻ tng ngho, v khng ch lời họ ku van. - Ðp.

3) Những điều ny được ghi lại cho thế hệ mai sau, v dn tộc được tc tạo sẽ ca tụng Thin Cha. Từ thnh điện cao sang Cha đ đoi nhn, từ trời cao Cha đ ng xuống trần thế, để nghe tiếng than khc của t nhn, để giải thot kẻ bị ln n tử. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Cha cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Cha, v con suy gẫm cc điều lạ lng của Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 11, 28-30

"Ta hiền lnh v khim nhượng trong lng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn rằng: "Hy đến với Ta tất cả, hỡi những ai kh nhọc v gnh nặng, Ta sẽ nng đỡ bổ sức cho cc ngươi. Hy mang lấy ch của Ta v hy học cng Ta, v Ta hiền lnh v khim nhượng trong lng, v tm hồn cc ngươi sẽ gặp được bnh an. V ch của Ta th m i v gnh của Ta th nhẹ nhng".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch