Cha Nhật 15 Thường Nin Năm B

 

 

Bi Ðọc I: Am 7, 12-15

"Hy đi ni tin tri cho dn Ta".

Trch sch Tin tri Amos.

Trong những ngy ấy, Amasia (vị tư tế ở Bthel) ni cng Amos rằng: "Hỡi tin tri, người hy trốn sang đất Giuđa, sinh sống v ni tin tri ở đ. Chớ tiếp tục ni tin tri ở Bthel, v đ l thnh điện của vua v l đền thờ của vương quốc". Amos trả lời cng Amasia rằng: "Ti khng phải l tin tri, cũng khng phải l con của tin tri, nhưng l đứa chăn b (v chuyn) đi hi tri sung. Khi ti đang đi theo đn chin, th Cha dẫn ti đi v ni cng ti rằng: "Ngươi hy đi ni tin tri cho dn Israel của Ta".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14

Ðp: Lạy Cha, xin tỏ lng từ bi Cha cho chng con, v ban ơn cứu rỗi cho chng con (c. 8).

Xướng: 1) Ti sẽ nghe Cha l Thin Cha của ti phn bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phn bảo về sự bnh an. Vng, ơn cứu độ Cha gần đến cho những ai tn sợ Cha, để vinh quang Cha ngự trị trong đất nước chng ti. - Ðp.

2) Lng nhn hậu v trung thnh gặp gỡ nhau, đức cng minh v sự bnh an hn nhau u yếm. Tự mặt đất, đức trung thnh sẽ nở ra, v đức cng minh tự trời nhn xuống. - Ðp.

3) Vng, Cha sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, v đất nước chng ti sẽ sinh bng tri, đức cng minh sẽ đi trước thin nhan Cha, v ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Ep 1, 3-10 {hoặc 3-14}

"Ngi đ chọn chng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu phx.

Chc tụng Thin Cha l Cha Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, Ðấng đ chc lnh cho chng ta bằng mọi phc lnh thing ling trn trời, trong Ðức Kit. Như Ngi đ chọn chng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chng ta được nn thnh thiện v tinh tuyền trước mặt Ngi trong tnh yu thương.

Chiếu theo thnh ý Ngi, Ngi đ tiền định cho ta được phc lm con nhờ Ðức Gisu Kit, để chng ta ca tụng vinh quang n sủng của Ngi m Ngi đ ban cho chng ta được ơn cứu chuộc nhờ mu Người, được ơn tha tội theo sự phong ph của n sủng Ngi. n sủng ny, Ngi đ đổ trn đầy trn chng ta với tất cả sự khn ngoan thượng tr, khiến chng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngi, theo ý Ngi đ định về Người, để kiện ton trong thời gian vin mn, l thu hồi vạn vật trn trời dưới đất trong Ðức Kit.

{Cũng trong Người m chng ti được ku gọi lm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngi l Ðấng tc thnh mọi sự theo thnh ý Ngi, để chng ti trở thnh lời ca vinh quang của Ngi, chng ti l những kẻ trng cậy vo Ðức Kit. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đ nghe lời chn thật l Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đ tin v được ghi dấu Thnh Thần, như đ hứa. Người l bảo chứng phần gia nghiệp của chng ta, để chng ta được ơn cứu chuộc, v được ca ngợi vinh quang Ngi.}

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 1, 14 v 12b

Alleluia, alleluia! - Ngi Lời đ lm người v đ ở giữa chng ta. Những ai tiếp rước Người, th Người ban cho họ quyền lm con Thin Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 6, 7-13

"Người bắt đầu sai cc ng đi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu gọi mười hai tng đồ v sai từng hai người đi, Người ban cho cc ng c quyền trn cc thần uế. V Người truyền cc ng đi đường, đừng mang g, ngoi cy gậy, khng mang bị mang bnh, khng mang tiền trong ti, nhưng chn đi dp, v đừng mặc hai o. Người lại bảo: "Ðến đu, cc con vo nh no, th ở lại đ cho đến khi ra đi. Ai khng đn tiếp cc con, cũng khng nghe lời cc con, th hy ra khỏi đ, phủi bụi chn để lm chứng tố co họ". Cc ng ra đi rao giảng sự thống hối. Cc ng trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lnh nhiều bệnh nhn.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch