Thứ Năm tuần 13 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 22, 1-19

"Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chng ta".

Trch sch Sng Thế.

Trong những ngy ấy, Cha thử Abraham v ni với ng rằng: "Abraham, Abraham!" ng đp lại: "Dạ, con đy". Cha ni: "Ngươi hy đem Isaac, đứa con yu dấu của ngươi, v đi đến đất Moria, ở đ ngươi sẽ dng n lm của lễ ton thiu trn ni Ta sẽ chỉ cho ngươi". V vậy ban đm Abraham chỗi dậy, thắng lừa, dẫn theo hai đầy tớ v Isaac, con của ng; khi đ chặt củi dnh để đốt của lễ ton thiu, ng đi đến nơi Cha đ truyền dạy. Ðến ngy thứ ba, ngước mắt ln, ng thấy nơi cn xa xa; ng bảo cc đầy tớ rằng: "Cc ngươi v con lừa hy đợi tại đy. Ta v con trẻ đi đến nơi kia, sau khi cử hnh việc thờ phượng xong, chng ti sẽ trở lại đy với cc ngươi". ng lấy củi dnh để đốt của lễ ton thiu m đặt trn vai Isaac, con ng, cn ng th cầm lửa v gươm. Khi cha con cng đi trn đường, Isaac hỏi cha mnh rằng: "Thưa cha". ng Abraham trả lời: "Hỡi con, con muốn g?" Isaac ni: "Củi v lửa c đy rồi, cn của lễ ton thiu ở đu?" ng Abraham đp: "Hỡi con, Thin Cha sẽ dự liệu của lễ ton thiu". Vậy hai cha con tiếp tục cng đi.

Khi hai người đến nơi Cha đ chỉ, Abraham lm một bn thờ v chất củi ln, rồi tri Isaac lại, đặt ln đống củi trn bn thờ. Abraham giơ tay lấy dao để st tế con mnh. Bấy giờ thin thần Cha từ trời gọi ng rằng: "Abraham! Abraham!" ng thưa lại: "Dạ, con đy". Người ni: "Ðừng giết con trẻ v đừng động đến n, v giờ đy, Ta biết ngươi knh sợ Cha, đến nỗi khng từ chối dng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt ln, thấy sau lưng mnh c con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cy, Abraham liền bắt n v tế lễ thay cho con mnh. ng gọi tn nơi ny l "Cha trng thấy". Bởi vậy, mi cho đến ngy nay, người ta quen ni rằng "Trn ni Cha sẽ trng thấy".

Thin thần Cha gọi Abraham lần thứ hai v ni rằng: "Cha phn: Ta thề rằng: v ngươi đ lm điều đ, ngươi khng từ chối dng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nn Ta chc phc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con ci đng đc như sao trn trời, như ct bi biển; miu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thnh qun địch, v mọi dn tộc trn mặt đất sẽ được chc phc nơi miu duệ ngươi, v ngươi đ vng lời Ta".

ng Abraham trở về cng cc đầy tớ, v họ cng nhau đi về Bersab, v lập cư tại đ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðp: Ti sẽ tiến đi trước Thin nhan Cha, trong miền đất của nhn sinh (c. 9).

Xướng: 1) Ti mến yu Cha, v Cha đ nghe, đ nghe tiếng ti cầu khẩn; v Cha đ lắng tai nghe lời ti trong ngy ti ku cầu Cha. - Ðp.

2) Thừng cho tử thần đ quấn lấy ti, v mng lưới m phủ đ chụp trn người ti; ti đ rơi vo cảnh lo u khốn kh. V ti đ ku cầu danh Cha: "i lạy Cha, xin cứu vớt mạng sống con". - Ðp.

3) Cha nhn từ v cng minh, v Thin Cha của chng ti rất từ bi. Cha gn giữ những người chất phc, ti đau khổ v Người đ cứu thot ti. - Ðp.

3) Bởi Người đ cứu ti khỏi tử thần, cho mắt ti khỏi rơi lệ v chn ti khng quỵ ng. Ti sẽ tiến đi trước thin nhan Cha trong miền đất của nhn sinh. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Am 7, 10-17

"Ngươi hy đi ni tin tri cho dn Ta".

Trch sch Tin tri Amos.

Trong những ngy ấy, một vị tư tế ở Bthel, l Amasia, sai người đến với Girbam, vua Israel, m thưa rằng: "Amos đ nổi loạn chống đức vua, ngay trong nh Israel, xứ sở khng chịu nghe cc lời của y". V đy, Amos ni rằng: "Girbam sẽ chết v gươm, v dn Israel sẽ bị đy xa xứ sở".

V Amasia đ ni với Amos: "Hỡi nh tin tri, hy trốn sang đất Giuđa m kiếm ăn v ni tin tri. Ðừng ở Bthel m tiếp tục ni tin tri nữa. V đy l nơi thnh của vua, l đền thờ của vương quốc". Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: "Ti khng phải l tin tri, cũng khng phải con của tin tri: nhưng ti l một mục tử, chuyn trồng cy sung. Cha đ bắt ti khi ti đi theo đon vật, v Cha bảo ti: "Ngươi hy đi ni tin tri cho dn Israel của Ta". V ny, hy nghe lời Cha phn: "Người bảo: Chớ ni tin tri chống lại Israel, chớ chỉ trch dng họ kẻ theo dị thần". Chnh v thế m Cha phn như sau: "Vợ ngươi sẽ gian dm trong thnh phố. Con trai con gi ngươi sẽ gục ng dưới lưỡi gươm. Ruộng vườn ngươi sẽ bị phn tn. Chnh ngươi, ngươi sẽ chết trn đất nhơ nhớp, v dn Israel sẽ bị đy ải xa qu hương mnh".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Ðp: Phn quyết của Cha chn thật, cng minh hết thảy (c. 10b).

Xướng: 1) Luật php Cha ton thiện, bồi bổ tm linh; chỉ thị Cha cố định, ph ngu kẻ dốt. - Ðp.

2) Giới răn Cha chnh trực, lm hoan lạc tm can; mệnh lệnh Cha trong ngời, sng soi con mắt. - Ðp.

3) Lng tn sợ Cha thuần khiết, cn mi mun đời; phn quyết của Cha chn thật, cng minh hết thảy. - Ðp.

4) Những điều đ đng chuộng hơn vng, hơn cả vng rng; ngọt hơn mật v hơn cả mật chảy tự tng ong. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Ta l sự sng thế gian, ai theo Ta, sẽ được nh sng ban sự sống". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 9, 1-8

"Họ tn vinh Thin Cha đ ban cho loi người quyền năng như thế".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu xuống thuyền, vượt biển m về thnh của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trn giường. Thấy họ c lng tin, Cha Gisu ni với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "ng ny ni phạm thượng". Cha Gisu biết ý nghĩ của họ liền ni: "Tại sao cc ngươi suy tưởng những sự xấu trong lng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay ni "Hy chỗi dậy m đi", đng no dễ hơn? Nhưng (ni thế l) để cc ngươi biết rằng trn đời ny Con Người c quyền tha tội". Bấy giờ Người ni với người bất toại: "Con hy chỗi dậy, vc giường m về nh con". Người ấy chỗi dậy v đi về nh. Thấy vậy dn chng sợ hi v tn vinh Thin Cha đ ban cho loi người quyền năng như thế.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch