Cha Nhật 13 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: 2 V 4, 8-11. 14-16a

"Người đến trọ nh mnh, l một vị thnh của Thin Cha".

Trch sch Cc Vua quyển thứ hai.

Một ngy nọ, lis đi ngang qua miền Sunam. Ở đ c một b sang trọng mời ng ở lại dng bữa. V từ đấy, mỗi khi ng đi ngang qua đ, ng đều đến nh b dng bữa. B ni với chồng b rằng: "Ti biết rằng người thường trọ nh mnh l một vị thnh của Thin Cha. Vậy chng ta hy lm cho ng một căn phng trn lầu, v đặt trong căn phng đ một ci giường, một ci bn, một ci ghế, v một cy đn, để mỗi khi đến, ng ở đ".

Một ngy nọ lis đến, ng ln căn phng trn lầu v nghỉ tại đ. ng ni (với Giz, tiểu đồng của ng): "B muốn chng ta lm g cho b?" Giz ni rằng: "Thầy khỏi hỏi, b ấy khng c con, v chồng b đ gi". lis bảo gọi b ta. Nghe gọi, b liền đến đứng trước cửa, ng ni với b rằng: "Năm tới cũng vo thời kỳ ny, b sẽ bồng bế một b trai".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 88, 2-3. 16-17. 18-19

Ðp: Lạy Cha, con sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời (c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lng trung thnh Cha. V Ngi đ phn: "Tnh thương của Ta đứng vững mun đời"; trn ci trời cao, Ngi thiết lập lng trung tn. - Ðp.

2) Phc thay dn tộc biết hn hoan, lạy Cha, họ tiến thn trong nh sng nhan Ngi. Họ lun lun mừng rỡ v danh Cha, v tự ho v đức cng minh Ngi. - Ðp.

3) V Cha l vinh quang quyền năng của họ; nhờ n huệ Cha, uy quyền của chng ti được suy tn. Bởi chưng khin thuẫn chng ti l của Cha, v vua chng ti thuộc về Ðấng Thnh của Israel. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 6, 3-4. 8-11

"Chng ta chịu mai tng với Ngi nhờ php rửa, chng ta phải sống đời sống mới".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, tất cả chng ta đ chịu php rửa trong Ðức Kit, tức l đ chịu php rửa trong sự chết của Người. V chng ta đ cng chịu mai tng với Người, bởi v được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kit nhờ vinh hiển của Cha Cha m sống lại từ ci chết thế no, th cả chng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. M nếu chng ta đ chết với Ðức Kit, chng ta tin rằng: chng ta cũng sẽ cng sống với Người, v biết rằng Ðức Kit một khi từ ci chết sống lại, Người khng chết nữa, sự chết khng cn lm chủ được Người nữa. Người đ chết, tức l chết một lần dứt khot đối với tội lỗi, m khi Người sống, l sống cho Thin Cha. Cả anh em cũng thế, anh em hy tự kể như mnh đ chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thin Cha, trong Ðức Gisu Kit, Cha chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy l đường, l sự thật, v l sự sống; khng ai đến được với Cha m khng qua Thầy". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 10, 37-42

"Kẻ no khng mang lấy thập gi, th khng xứng đng với Thầy; kẻ no tiếp đn cc con, l tiếp đn Thầy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc tng đồ rằng: "Kẻ no yu mến cha mẹ hơn Thầy, th chẳng xứng đng với Thầy, v kẻ no yu mến con trai, con gi hơn Thầy, th khng xứng đng với Thầy. Kẻ no cố tm mạng sống mnh th sẽ mất, v kẻ no đnh mất mạng sống mnh v Thầy, th sẽ tm lại được n.

"Kẻ no đn tiếp cc con l đn tiếp Thầy; v kẻ no đn tiếp Thầy, l đn tiếp Ðấng đ sai Thầy. Kẻ no đn tiếp một tin tri với danh nghĩa l tin tri, th sẽ lnh phần thưởng của tin tri; v kẻ no đn tiếp người cng chnh với danh nghĩa người cng chnh, th sẽ lnh phần thưởng của người cng chnh. Kẻ no cho một trong những người b mọn ny uống chỉ một bt nước l m thi với danh nghĩa l mn đệ, th quả thật, Thầy ni với cc con, người ấy khng mất phần thưởng đu".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch