Thứ Tư tuần 12 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 15, 1-12. 17-18

"Abram tin vo Thin Cha v v đ, ng được cng chnh".

Trch sch Sng Thế.

Trong những ngy ấy, c lời Cha phn cng Abram trong thị kiến rằng: "Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta l Ðấng ph trợ v l phần thưởng rất bội hậu cho ngươi". Abram thưa rằng: "Lạy Cha l Thin Cha, Ngi sẽ ban cho con điều g? Con sẽ qua đi m khng c con; chỉ c Elizer ny, người Ðamas, con của người gip việc gia đnh con". Abram ni tiếp rằng: "Cha khng cho con sinh con; đy con của người gip việc sẽ l kẻ nối nghiệp con". Tức th c lời Cha phn cng ng rằng: "Chẳng phải người ny sẽ l kẻ nối nghiệp ngươi, nhưng l chnh người con ngươi sinh ra, sẽ l kẻ nối nghiệp ngươi". Thin Cha dẫn Abram ra ngoi v ni với ng: "Ngươi hy ngước mắt ln trời, v nếu c thể được, hy đếm cc ngi sao". Rồi Cha ni tiếp: "Miu duệ của ngươi sẽ đng đảo như thế". Abram tin vo Thin Cha v v đ, ng được cng chnh.

V Cha lại ni: "Ta l Cha, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thnh Ur của dn Calđ, để ban cho ngươi xứ ny lm gia nghiệp". Abram thưa rằng: "Lạy Cha l Thin Cha, lm sao con c thể biết con sẽ được xứ đ lm gia nghiệp?" Cha đp: "Ngươi hy bắt một con b ci ba tuổi, một con d ci ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gy mi v một con bồ cu non". Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra lm đi, đặt phn nửa ny đối diện với phn nửa kia: nhưng ng khng chặt đi cc con chim. Cc mnh cầm lao xuống trn những con vật vừa bị giết, song ng Abram đuổi chng đi.

Lc mặt trời lặn, Abram ngủ m; một cơn sợ hi khủng khiếp v u tối bao trm lấy ng. Khi mặt trời đ lặn rồi, bng tối m mịt phủ xuống, c một chiếc l bốc khi v một khối lửa băng qua giữa những phần con vật chia đi. Trong ngy đ, Cha đ thiết lập giao ước với Abram m ni rằng: "Ta ban xứ ny cho miu duệ ngươi, từ sng Ai-cập cho đến sng Euphrt".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Ðp: Tới mun đời Cha vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy ca tụng Cha, hy hoan h danh Ngi, hy kể ra sự nghiệp Cha ở giữa chư dn. Hy xướng ca, đn ht mừng Người, hy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Cha. - Ðp.

2) Hy tự ho v danh thnh của Người, tm hồn những ai tm Cha, hy mừng vui. Hy coi trọng Cha v quyền năng của Cha, hy tm kiếm thin nhan Cha lun lun. - Ðp.

3) Hỡi miu duệ Abraham l ti tớ của Người, hỡi con chu Giacp, những kẻ được Người kn chọn. Chnh cha l Thin Cha chng ta, quyền cai trị của Người bao trm khắp cả địa cầu. - Ðp.

4) Tới mun đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa m Người đ an bi tới mun thế hệ, lời minh ước Người đ ký cng Abraham, lời thề hứa Người đ thề với Isaac. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 2 V 22, 8-13; 23, 1-3

"Vua đọc cho mọi người nghe lời sch giao ước đ tm thấy trong Nh Cha, ký kết giao ước trước mặt Cha".

Trch sch Cc Vua quyển thứ hai.

Trong những ngy ấy, thượng tế Helcia ni với thư ký Saphan rằng: "Ti tm thấy sch luật trong Nh Cha". Helcia trao sch cho Saphan đọc. Rồi thư ký Saphan đến cng vua, v thuật lại cho vua rằng: Ti tớ vua đ thu lượm số bạc dng cng trong nh Cha, v trao cho đốc cng nơi Ðền thờ Cha, để pht lương cho thợ. Thư ký Saphan cũng thuật cho vua rằng: "Tư tế Helcia đ trao cho ti cuốn sch". Thư ký Saphan đ đọc sch đ trước mặt vua. Khi nghe lời sch luật Cha, vua liền x o mnh, rồi truyền cho tư tế Helcia v Ahica con Saphan, Acbor con Mica, v thư ký Saphan cng Asaia người hầu cận vua rằng: "Cc ngươi hy đi hỏi ý Cha cho trẫm, cho ton dn v cho nh Giuđa, về cc lời sch vừa tm thấy. Cơn thịnh nộ của Cha đối với chng ta nặng nề lắm, v cha ng chng ta khng tun giữ cc lời trong sch ny". Họ thuật lại cho vua cc lời của Cha.

Bấy giờ vua sai đi triệu tập cc trưởng lo Giuđa v Girusalem đến cng vua. Vua ln Ðền thờ Cha với những người thuộc chi tộc Giuđa, ton thể dn cư Girusalem, cc tư tế, cc tin tri v ton dn lớn b, ng đọc cho mọi người nghe lời sch giao ước đ tm thấy trong Nh Cha. Vua đứng trn bệ, ký kết giao ước trước mặt Cha, để ai nấy đi theo Cha, cng hết lng hết sức tun giữ cc huấn lệnh, cc lề luật v nghi lễ của Cha. Họ lm sống lại cc lời giao ước đ ghi chp trong sch ny: cả dn đều chấp nhận bản giao ước.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ðp: Lạy Cha, xin dạy bảo con đường lối thnh chỉ Ngi (c. 33a).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin dạy bảo con đường lối thnh chỉ Ngi, để con tun giữ cho bằng triệt để. - Ðp.

2) Xin dạy con để con vng theo luật php Ngi, v để con hết lng tun giữ luật đ. - Ðp.

3) Xin hướng dẫn con vo đường lối chỉ chị Ngi, v chnh trong đường lối ny con sung sướng. - Ðp.

4) Xin nghing lng con theo lời Ngi nghim huấn, v chớ để con sa ng vo chỗ lợi danh. - Ðp.

5) Xin cho con ngoảnh mặt, khỏi thấy cảnh ph vn; xin cho con được sống noi theo đường lối Cha. - Ðp.

6) Ny đy, con khao kht huấn lệnh của Ngi, theo lượng cng minh Ngi, xin cho con được sống. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 7, 15-20

"Hy xem quả th cc con sẽ biết chng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Hy coi chừng cc tin tri giả. Họ mặc lốt chin đến cng cc con, nhưng bn trong, họ l si dữ hay cắn x. Hy xem quả th cc con sẽ biết được chng. No ai hi được tri nho nơi bụi gai, hoặc tri vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cy tốt th sinh tri tốt, cn cy xấu th sinh tri xấu. Cy tốt khng thể sinh tri xấu, v cy xấu khng thể sinh tri tốt. Cc cy khng sinh tri tốt sẽ bị chặt đi v nm vo lửa. Vậy coi tri th cc con sẽ nhận biết được chng".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch