Thứ Ba tuần 12 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 13, 2. 5-18

"Bc khng muốn c sự bất bnh giữa bc v chu: v chng ta l anh em với nhau".

Trch sch Sng Thế.

Bấy giờ Abram rất giu, c nhiều vng bạc. ng Lt, người đi với Abram, cũng c nhiều đn chin, b v lều trại. Miền đ khng đủ chỗ cho cả hai cng ở, v họ c nhiều ti sản, nn khng thể ở chung với nhau. Bởi thế cc người chăn chin của Abram v của Lt hay xảy ra ci lẫy nhau. Khi ấy dn Canaan v dn Phrz ở miền ny.

Vậy Abram ni cng Lt rằng: "Bc khng muốn c sự bất bnh giữa bc v chu, giữa cc người chăn chin của chng ta, v chng ta l anh em với nhau. Trước mặt chu c cả một miền rộng ri, xin chu hy la khỏi bc: nếu chu đi bn tả, th bc sẽ đi bn hữu; nếu chu chọn pha tay phải, th bc sẽ đi về pha tay tri". Vậy Lt ngước mắt ln trng thấy cả miền đồng bằng sng Giođan, c nước dồi do. (Trước khi Cha huỷ diệt thnh Sđma v Gmra, cả miền ấy v pha Segor như vườn địa đng của Cha v như đất Ai-cập). Lt chọn miền đồng bằng sng Giođan v đi về pha đng. Thế l hai bc chu la xa nhau. Abram ở lại đất Canaan, cn Lt ở cc đ thị gần sng Giođan, v cư ngụ tại Sđma. Dn thnh Sđma rất xấu xa, v qu tội lỗi trước mặt Cha.

Sau khi Lt đi rồi, Cha phn cng Abram rằng: "Hy ngước mặt ln v từ nơi ngươi đang ở, hy nhn tứ pha: đng ty nam bắc. Tất cả đất m ngươi trng thấy, Ta sẽ ban vĩnh viễn cho ngươi v dng di ngươi. Ta sẽ lm cho con chu ngươi đng như bụi đất. Nếu ai c thể đếm được bụi đất th mới c thể đếm được con chu ngươi. Hy chỗi dậy v đi khắp miền ny, v chưng Ta sẽ ban miền ny cho ngươi". Bởi vậy Abram di chuyển lều trại đến ở thung lũng Mambr, thuộc miền Hebron, v dựng bn thờ knh Cha ở đ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5

Ðp: Lạy Cha, ai sẽ được ở trong đền tạm Cha? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh lim v thực thi cng chnh, v trong lng suy nghĩ điều ngay, v lưỡi khng bịa lời vu khống. - Ðp.

2) Người khng lm c hại đồng liu, cũng khng lm nhục cho ai ln cận. Người coi rẻ đứa bất nhn, nhưng knh yu những ai tn sợ Cha. - Ðp.

3) Người khng xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng khng ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đ, th mun đời chẳng c lung lay. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

"Ta sẽ che chở v cứu thnh ny v danh Ta cng v Ðavt".

Trch sch Cc Vua quyển thứ hai.

Trong cc ngy ấy, Sennakrib, vua dn Assyria, đ phi cc sứ giả đến với vua dkia v dặn rằng: "Cc ngươi hy ni với dkia, vua Giuđa như thế ny: "Chớ để Thin Cha, m vua tin cậy, m hoặc vua nghĩ rằng: Thnh Girusalem sẽ khng bị lọt vo tay vua dn Assyria. V chưng chnh đức vua đ nghe biết những g cc vua Assyria đ lm khắp mọi nơi, đ tn ph cc nơi đ thế no. C lẽ no một mnh vua sẽ thot khỏi?". Vua dkia đ nhận v đọc thư do cc sứ giả trao cho, vua ln đền thờ Cha, trải bức thư đ ra trước mặt Cha, v cầu nguyện cng Cha rằng: "Lạy Cha l Thin Cha Israel, Ðấng ngự trn cc Vệ Binh thần, chỉ một mnh Cha l Thin Cha cc vua trn mặt đất, Cha đ dựng nn trời đất, xin lắng tai nghe; lạy Cha, xin mở mắt nhn xem. Cha hy nghe cc lời vua Sennakrib đ gửi đến, để lăng mạ Cha hằng sống của chng con. Lạy Cha, quả thật cc vua dn Assyria đ huỷ diệt cc dn v đất đai chng, đ vất cc tượng thần của chng vo lửa: v cc tượng thần đ khng phải l Cha, song l sản phẩm bằng gỗ đ do tay người phm lm ra, nn bị họ huỷ diệt. Vậy giờ đy, lạy Cha l Thin Cha chng con, xin cứu chng con khỏi tay vua Sennakrib, để mọi vương quốc hon cầu biết rằng: chỉ c mnh Cha l Thin Cha".

Vậy Isaia con trai Amos sai người đến tu vua dkia rằng: "Ðy l những điều Cha l Thin Cha Israel phn: Ta đ nghe cc điều ngươi cầu xin Ta về Sennakrib, vua dn Assyria. Ðy l lời Thin Cha phn về vua ấy: Trinh nữ Sion khinh ch v cười ngạo ngươi; thiếu nữ Girusalem chế diễu sau lưng ngươi. Từ Girusalem sẽ cn lại một số người, v từ ni Sion sẽ c một số người được cứu thot: Ð l điều m lng nhiệt thnh của Cha cc đạo binh sẽ thực hiện. Bởi thế, Cha phn những điều ny về vua dn Assyria: Vua sẽ khng vo được thnh ny, sẽ chẳng bắn được một mũi tn no vo thnh, chẳng dng thuẫn m vy hm thnh, chẳng đắp lũy quanh thnh: vua tới lối no th sẽ về lối ấy, v sẽ khng vo được thnh ny, đ l lời sấm của Cha. Ta sẽ che chở v cứu thnh ny, v danh Ta cng v Ðavt ti tớ Ta".

Chnh đm ấy, thin thần Cha đến giết một trăm tm mươi lăm ngn người trong trại qun Assyria. Sennakrib, vua dn Assyria, trở về v ở lại thnh Niniv.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 47, 2-3a. 3b-4. 10-11

Ðp: Thin Cha kin thủ thnh của Người tới mun đời (c. 9d).

Xướng: 1) Cha vĩ đại v rất đng ngợi khen, trong thnh tr của Thin Cha chng ta. Ni thnh của Ngi l ngọn đồi duyn dng, l niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu. - Ðp.

2) Ni Sion l cng kiệt Phương Bắc, l thnh tr của Ðức Ðại Ðế. Thin Cha ngự trong thnh quch của Người, tự chứng tỏ Người l an ton chiến luỹ. - Ðp.

3) i Thin Cha, chng con tưởng nhớ lại lng thương của Cha, ngay trong nơi đền thnh của Ngi. i Thin Cha, cũng như thnh danh Ngi, lời khen ngợi Ngi sẽ vang cng ci đất. Tay hữu Ngi đầy đức cng minh. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Cha cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Cha, v con suy gẫm cc điều lạ lng của Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 7, 6. 12-14

"Tất cả những g cc con muốn người ta lm cho cc con, th hy lm cho người ta".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Ðừng lấy của thnh m cho ch, v đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chng giy đạp dưới chn, rồi quay lại cắn x cc con.

"Vậy tất cả những g cc con muốn người ta lm cho cc con, th chnh cc con hy lm cho người ta như thế! Ðấy l điều m lề luật v cc tin tri dạy.

"Cc con hy vo qua cửa hẹp, v cửa rộng v đường thnh thang l lối đưa đến hư mất, v c nhiều kẻ đi lối ấy; cửa v đường đưa tới sự sống th chật hẹp, v t kẻ tm thấy".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch