Thứ Hai tuần 12 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 12, 1-9

"Abram ra đi như Cha đ truyền dạy".

Trch sch Sng Thế.

Khi ấy, Cha phn cng Abram rằng: "Ngươi hy từ bỏ qu hương, họ hng v nh cửa cha ngươi m đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ cho ngươi thnh một dn lớn; Ta sẽ chc lnh cho ngươi, v Ta sẽ cho danh ngươi nn lớn lao, ngươi sẽ l một mối chc lnh. Ta sẽ chc lnh cho những ai chc lnh cho ngươi, v sẽ chc dữ cho ai chc dữ cho ngươi. Nơi ngươi mọi dn nước sẽ được chc phc".

Abram ra đi như Cha đ truyền dạy, v c ng Lt đi theo. Khi bỏ đất Haran, Abram được bảy mươi lăm tuổi. ng đem Sarai, vợ ng, v Lt l chu, cng với tất cả ti sản v gia nhn m họ c ở Haran. Họ ra đi đến đất Canaan. Khi họ tới nơi, Abram rảo qua cc xứ cho đến Sikem, thung lũng thời danh. Bấy giờ người Canaan đang ở xứ ny.

Cha đ hiện ra với Abram v phn rằng: "Ta sẽ ban đất ny cho dng di ngươi". ng đ dựng ở đ một bn thờ knh Thin Cha, Ðấng đ hiện ra với ng. Rồi từ nơi ấy, ng đi đến ni ở pha đng Bthel m cắm trại: pha ty của trại l Bthel v pha đng l Hai. ng cũng dựng ở đ một bn thờ knh Cha, v khấn cầu danh Cha. Abram cứ tiến dần mi về (Nageb ở) pha nam.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 32, 12-13. 18-19. 20 v 22

Ðp: Phc thay dn tộc m Cha chọn lm cơ nghiệp ring mnh (c. 12b).

Xướng: 1) Phc thay quốc gia m Cha l Cha tể, dn tộc m Cha chọn lm cơ nghiệp ring mnh. Tự trời cao Cha nhn xuống, Người xem thấy hết thảy con ci người ta. - Ðp.

2) Ka Cha để mắt coi những kẻ knh sợ Người, nhn xem những ai cậy trng n sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, v nui dưỡng họ trong cảnh cơ hn. - Ðp.

3) Linh hồn chng con mong đợi Cha, chnh Ngi l Ðấng ph trợ v che chở chng con. Lạy Cha, xin đổ lng từ bi xuống trn chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18

"Cha xua đuổi Israel khỏi mặt Cha v chỉ cn lại chi họ Giuđa".

Trch sch Cc Vua quyển thứ hai.

Trong những ngy ấy, Salmanassar, vua dn Assyria, xm chiếm khắp miền v bao vy Samaria trong ba năm. Năm thứ chn đời vua Hs, vua Assyria chiếm được Samaria, v đem dn Israel sang Assyria, định cư họ ở Hala v ở Habor, gần sng Gozan, v trong cc thnh thuộc nước Mđia.

Xảy ra như thế, v con ci Israel phạm đến Cha l Thin Cha họ, Ðấng đ đưa họ ra khỏi Ai-cập, khỏi quyền lực Pharaon, vua nước Ai-cập. Họ đ thờ cc thần ngoại bang; họ noi theo cc tập tục của dn ngoại m Cha đ xua đuổi trước bước tiến của con ci Israel, v họ đ theo cc nghi lễ m vua Israel đ quy định.

Cha đ dng cc tin tri, cc vị tin kiến m khuyến co Israel v Giuđa rằng: "Cc ngươi hy cải t quy chnh, hy tun giữ cc điều răn v nghi lễ, theo đng lề luật Ta đ dng cc tin tri ti tớ Ta m truyền cho cha ng cc ngươi, v chuyển lại cho cc ngươi". Nhưng họ khng muốn nghe. Họ cứ cứng đầu cứng cổ như cha ng họ, khng muốn vng phục Cha l Thin Cha. Họ chối bỏ cc huấn lệnh của Cha v lời giao ước Người đ ký kết với cha ng họ, v cả những mệnh lệnh r rng Người đ truyền, nn Cha nổi giận dn Israel, v xua đuổi họ khỏi mặt Cha. Chỉ cn lại chi họ Giuđa m thi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 59, 3. 4-5. 12-13

Ðp: Lạy Cha, xin Cha ra tay hữu ph trợ v nhậm lời chng con (c. 7b).

Xướng: 1) i Thin Cha, Ngi đ hất hủi chng con, Ngi đ lm cho hng ngũ chng con tan r, Ngi đ thịnh nộ, nhưng xin cho chng con được phục hồi! - Ðp.

2) Ngi đ rung động đất nước v xu x, xin hn lại chỗ đổ vỡ, v n đang xiu t. Cha để dn Ngi gặp những thử thch cam go, Ngi cho chng con uống thứ rượu say m chong vng. - Ðp.

3) i Thin Cha, h khng phải Ngi đ hất hủi chng con ư? i Thin Cha, Ngi đ khng xuất trận cng qun đội chng con. Xin Cha gip đỡ chng con chống lại qun th, v sự hỗ trợ của người trần l vộ hiệu quả. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy l đường, l sự thật v l sự sống, khng ai đến được với Cha m khng qua Thầy". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 7, 1-5

"Hy lấy ci đ khỏi mắt ngươi trước đ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con đừng đon xt để khỏi bị đon xt. Cc con đon xt thể no th cc con cũng bị đon xt như vậy. Cc con dng đấu no m đong, th cũng sẽ đong lại cho cc con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy ci rc trong mắt anh em, m khng thấy ci đ trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Ðể ti lấy ci rc ra khỏi mắt anh", v ny: ci đ đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hnh, hy lấy ci đ khỏi mắt ngươi trước đ, rồi ngươi sẽ thấy r để lấy ci rc ra khỏi mắt anh em ngươi".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch