Cha Nhật 12 Thường Nin Năm C

 

 

Bi Ðọc I: Dcr 12, 10-11

"Họ sẽ nhn thấy Ðấng họ đ đm thu qua".

Trch sch Tin tri Dacaria.

Ðy Cha phn: "Ta sẽ gieo rắc tinh thần n phc v cầu nguyện trn nh Ðavt v trn dn cư Girusalem. Họ sẽ ngước mắt nhn Ta, Ðấng họ đ đm thu qua: họ sẽ khc than người, như khc than con một, họ sẽ thương tiếc người như quen thương tiếc đứa con đầu lng đ chết.

Trong ngy đ, tại Girusalem sẽ c tiếng khc than to lớn, như khc than Ađadremmon trong cnh đồng Magđđ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðp: Lạy Cha l Thin Cha con, linh hồn con kht khao Cha (c. 2b).

Xướng: 1) i lạy Cha, Cha l Thin Cha của con, con thao thức chạy kiếm Ngi. Linh hồn con kht khao, thể xc con mong đợi Cha con, như đất ho kh, kht mong m khng gặp nước! - Ðp.

2) Con cũng mong được chim ngưỡng thin nhan ở thnh đi, để nhn thấy quyền năng v vinh quang của Cha. V n tnh của Ngi đng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngi. - Ðp.

3) Con sẽ chc tụng Ngi như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay ku cầu danh Cha. Hồn con được no thoả dường như bởi mỹ vị cao lương, v miệng con ca ngợi Cha với cặp mi hoan hỉ. - Ðp.

4) V Cha đ ra tay trợ ph con, để con được hoan hỉ np trong bng cnh của Ngi. Linh hồn con bm thn vo Cha, v tay hữu Cha nng đỡ người con. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Gl 3, 26-29

"Anh em đ chịu php rửa tội, nn anh em đ mặc lấy Ðức Kit".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Galata.

Anh em thn mến, tất cả anh em đều l con ci Thin Cha nhờ tin vo Ðức Gisu Kit. V chưng tất cả anh em đ chịu php rửa tội trong Ðức Kit, nn anh em đ mặc lấy Ðức Kit. Nay khng cn phn biệt người Do-thi v Hy-lạp, người n lệ v tự do, người nam v người nữ: v tất cả anh em l một trong Ðức Gisu Kit. Nhưng nếu anh em thuộc về Ðức Kit, th anh em l dng di Abraham, những kẻ thừa tự như lời đ hứa.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 9, 18-24

"Thầy l Ðấng Kit của Thin Cha. Con Người phải chịu nhiều đau khổ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Việc xảy ra l khi Cha Gisu cầu nguyện ring một nơi, v c cc mn đệ ở với Người, th Người hỏi cc ng rằng: "Những đm dn chng bảo Thầy l ai?" Cc ng thưa rằng: "Người th bảo l Gioan Tẩy Giả, kẻ khc lại cho l lia, cn người khc th cho l một trong cc tin tri thời xưa đ sống lại". Người lại hỏi cc ng rằng: "Phần cc con, cc con bảo Thầy l ai?" Simon Phr thưa rằng: "Thầy l Ðấng Kit của Thin Cha". V Người ngăn cấm cc ng khng được ni điều đ với ai m rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị cc kỳ lo, cc thượng tế, v cc luật sĩ từ bỏ v giết chết, nhưng ngy thứ ba sẽ sống lại".

Người lại phn cng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hy từ bỏ mnh, vc thập gi mnh hằng ngy m theo Ta. V kẻ no muốn cứu mạng sống mnh th sẽ mất n. Cn kẻ no mất mạng sống mnh v Ta, th sẽ cứu được mạng sống mnh".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch