Thứ Su tuần 11 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) 2 Cr 11, 18. 21b-30

"Khng kể những việc bn ngoi, lại cn những việc thc bch hằng ngy v mối lo lắng đến cc Gio hội".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, v c nhiều kẻ khoe khoang về xc thịt, th ti đy, ti cũng sẽ tự khoe khoang. Ti xin ni như đin dại rằng: ai tự phụ về điều g, th ti cũng tự phụ như vậy. Họ l những người Do-thi, th ti cũng vậy; họ l những người Israel, th ti cũng vậy; họ l dng di Abraham, th ti cũng vậy; họ l ti tớ Ðức Kit, ti xin ni như m sảng rằng: ti cn hơn họ nữa, ti đ chịu kh nhọc hơn, năng bị t hơn, chịu đn vọt qu mức, liều mnh chết nhiều lần, bị người Do-thi đnh đn năm lần, mỗi lần km một roi đầy bốn chục. Ba lần bị tra tấn, một lần bị nm đ, ba lần bị đắm tu, v một ngy một đm chơi vơi ngoi biển khơi. Hnh trnh thường xuyn, gặp nhiều nguy hiểm v sng ngi, nguy hiểm v trộm cướp, nguy hiểm v người đồng chủng, nguy hiểm v người dn ngoại, nguy hiểm trong thnh phố, nguy hiểm trn rừng, nguy hiểm ngoi biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả; chịu lao đao vất vả, hay phải thức khuya, đi kht, hay phải nhịn ăn, chịu lạnh rt, mnh trần. Khng kể những việc bn ngoi, lại cn những việc thc bch hằng ngy, v mối lo lắng đến cc gio hội. No ai yếu đuối m ti khng yếu đuối? No ai vấp phạm m ti chẳng xt xa? Nếu phải khoe khoang, th ti sẽ khoe khoang những yếu đuối của ti.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7

Ðp: Thin Cha cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi lo u (x. c. 18b).

Xướng: 1) Ti chc tụng Cha trong mọi lc, miệng ti hằng lin lỉ ngợi khen Người. Trong Cha linh hồn ti hnh diện, bạn ngho hy nghe v hy mừng vui. - Ðp.

2) Cc bạn hy cng ti ca ngợi Cha, cng nhau ta hy tn tạ danh Người. Ti cầu khẩn Cha, Cha đ nhậm lời, v Người đ cứu ti khỏi mọi điều lo sợ. - Ðp.

3) Hy nhn về Cha để cc bạn vui tươi, v cc bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe, v Người đ cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 2 V 11, 1-4. 9-18. 20

"Người ta xức dầu cho Gioas v reo ln: Vạn tuế đức vua".

Trch sch Cc Vua quyển thứ hai.

Trong những ngy ấy, khi b Athalia, mẹ vua Ocsia, thấy con mnh chết, nn đứng ln giết tất cả dng di nh vua. Nhưng Gi-saba, con gi của vua Giram v l chị của Ocsia, cứu được Gioas, con của Ocsia khỏi số cc con của vua bị st hại, v giấu n trong phng ngủ lm một với b v, để b Athalia khng thấy n v n khỏi bị giết. N ở trong đền thờ Cha với b Gisaba cch b mật được su năm, thời gian b Athalia cai trị đất nước.

Năm thứ bảy, ng Gioiađa sai người đi tm cc sĩ quan v qun lnh, ng đưa họ đi với ng vo đền thờ Cha. Người ký giao ước với họ, bảo họ thề trong đền thờ Cha v cho họ thấy con của nh vua.

Cc sĩ quan lm tất cả những điều tư tế Gioiađa truyền dạy: Mỗi người đem cc thuộc hạ theo mnh, những người lnh vo canh ngy Sabbat cũng như kẻ ra canh, đều đến cng tư tế Gioiađa. ng trao cho họ gio mc v kh giới của Ðavt để trong đền thờ Cha. Mỗi người cầm kh giới đứng từ bn tả đến bn hữu đền thờ v bn thờ, hộ vệ chung quanh đức vua. Tư tế Gioiađa dẫn hong tử ra, đặt triều thin ln đầu người v trao cho người quyển giao ước. Người ta phong người lm vua v xức dầu cho người. Họ vỗ tay reo ln: "Vạn tuế đức vua!"

Athalia nghe tiếng dn chng chạy đến, th đi với dn vo đền thờ Cha. B Athalia thấy vua đứng trn to như thi thường, c ca sĩ v đội kn đứng kề bn, v ton dn trong xứ hn hoan kn ht, b liền x o mnh, ku ln rằng: "Mưu phản! Mưu phản!" Nhưng Gioiađa truyền cho cc sĩ quan đang cầm đầu ton binh lnh rằng: "Cc ngươi hy đuổi b ấy ra khỏi đền thờ, v hễ ai theo b, th chm lun". Vị tư tế ni: "Ðừng giết b trong đền thờ Cha". Họ ra tay bắt v li b đi theo đường ngựa vo đến gần cung điện v giết b tại đ.

Gioiađa ký kết giao ước giữa Thin Cha với vua v dn, để họ trở nn dn Cha; v ký giao ước giữa vua v dn. Ton dn trong xứ đều a vo cha Baal, ph huỷ cc đền thờ, đập tan cc bức tượng, v giết lun thầy cả Mathan trước bn thờ. Tư tế Gioiađa đặt cc ton canh giữ đền thờ Cha. Ton dn trong xứ hn hoan, v thnh đ được bằng yn: v b Athalia bị giết trong đền vua.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 131, 11, 12.13-14. 17-18

Ðp: Cha đ kn chọn Sion lm nơi cư ngụ cho mnh (c. 13).

Xướng: 1) Cha đ thề hứa cng Ðavt một lời hứa quả quyết m Người sẽ chẳng rt lời. Rằng: "Ta sẽ đặt ln ngai bu của ngươi một người con chu thuộc dng giống của ngươi". - Ðp.

2) Nếu cc con ngươi tun giữ điều ước của Ta, v những luật lệ m Ta ban ra dạy chng, th cả con chu chng cũng được mun đời ngồi cai trị trn ngai bu của ngươi. - Ðp.

3) Bởi chưng Cha đ kn chọn Sion, đ thch lựa Sion lm nơi cư ngụ cho mnh. Người phn: "Ðy l nơi nghỉ ngơi của Ta tới mun đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đy, v Ta ưa thch". - Ðp.

4) Tại đ, Ta sẽ gầy dựng một uy quyền cho Ðavt, sẽ chuẩn bị ngọn đn sng cho người được Ta xức dầu. Ta sẽ bắt những kẻ th ght người tủi hổ, nhưng triều thin của Ta chiếu sng rực rỡ trn mnh người. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Ta l sự sng thế gian, ai theo Ta, sẽ được nh sng ban sự sống". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 6, 19-23

"Kho tng con ở đu, th lng con cũng ở đ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con đừng tch trữ cho mnh kho tng dưới đất: l nơi ten st mối mọt sẽ lm hư nt, v trộm cướp sẽ đo ngạch lấy mất, nhưng cc con hy tch trữ cho mnh kho tng trn trời: l nơi khng c ten st, mối mọt khng lm hư nt, trộm cướp khng đo ngạch lấy mất: V kho tng con ở đu, th lng con cũng ở đ. Con mắt l đn soi cho thn xc con. Nếu mắt con trong sng, th ton thn con được sng. Nhưng nếu mắt con xấu km, th ton thn con phải tối tăm. Vậy nếu sự sng trong con tối tăm, th chnh sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng no?"

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch