Thứ Tư tuần 11 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) 2 Cr 9, 6-11

"Thin Cha yu thương kẻ cho cch vui lng".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, ai gieo t, th gặt t. Ai gieo nhiều th gặt nhiều. Mỗi người hy cho theo như lng đ định, khng phải cch buồn rầu, hoặc miễn cưỡng: Thin Cha yu thương kẻ cho cch vui lng. Thin Cha c quyền cho anh em được dư trn mọi n phc: để anh em vừa lun lun sung tc mọi mặt, vừa cn được dư dật để lm cc thứ việc phc đức, như đ chp rằng: "Người đ rộng tay bố th cho kẻ ngho kh, đức cng chnh của Người sẽ tồn tại mun đời". Ðấng đ cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, v bnh để nui mnh, th cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, v sẽ lm pht triển hoa quả sự cng chnh của anh em. Như thế, anh em được giu c mọi bề, để thi hnh mọi việc bc i; qua tay chng ti, phc đức đ sẽ lm pht sinh lời cảm tạ Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 111, 1-2. 3-4. 9

Ðp: Phc đức thay người tn sợ Cha (c. 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Phc đức thay người tn sợ Cha, người hết lng ham mộ luật php của Ngi. Con chu ngươi sẽ hng cường trong Ðất Nước: thin hạ sẽ chc phc cho dng di hiền nhn. - Ðp.

2) Trong nh người c ti sản ph quý, v lng quảng đại người cn mi mun đời. Trong u tối người xuất hiện như nh sng soi kẻ lng ngay, người nhn hậu, từ bi v cng chnh. - Ðp.

3) Người ban pht v bố th cho những kẻ ngho, lng quảng đại của người mun đời cn mi, sừng người được ngẩng ln trong vinh quang. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 2 V 2, 1. 6-14

"C một xe bằng lửa, v lia ln trời".

Trch sch Cc Vua quyển thứ hai.

Khi Thin Cha muốn đem lia ln trời trong cơn gi lốc, lia v lis đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai đến thnh Giric, lia ni với lis rằng: "Con cứ ngồi đy, Cha sai thầy đến sng Giođan". lis đp: "Nhn danh Cha hằng sống v lấy mạng sống của Thầy, con xin thề rằng: Con sẽ khng rời thầy". Thế rồi cả hai cng đi xuống Bthel. C năm mươi người đồ đệ của tin tri cũng đi theo hai vị, v đứng xa xa, cn hai vị th đứng trn bờ sng Giođan. lia lấy o chong cuốn lại, đập xuống nước. Nước liền rẽ lm hai, v hai vị cứ lối ro m qua sng.

Khi đ qua rồi, lia ni với lis rằng: "Con muốn g th cứ xin, để thầy lm cho, trước khi thầy được cất đi khỏi con". lis đp: "Con muốn được gấp đi thần tr của thầy". lia ni: "Con xin điều kh qu, nhưng nếu con thấy được thầy trong lc thầy được cất đi khỏi con, th con sẽ được như ý; nhưng nếu con khng xem thấy, th khng được". Hai ng tiếp tục đi v ni chuyện, th ny đy c một xe bằng lửa v ngựa cũng bằng lửa phn rẽ hai người; v trong cơn gi lốc, lia ln trời. lis thấy vậy ku ln: "Cha ơi, cha ơi, cha l xe v l người đnh xe Israel". V lis khng thấy thầy mnh nữa, người liền lấy o mnh v x ra lm đi, v lượm chiếc o chong lia đ thả xuống, rồi lui về, v đứng lại ở bờ sng Giođan, lấy o chong lia đ thả xuống, đập xuống nước m nước lại khng rẽ ra. Người ku ln: "Thin Cha của lia by giờ ở đu?" Người lại đập xuống nước, v nước rẽ lm đi, v lis đi qua.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 30, 20. 21. 24

Ðp: Lng chư vị hy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị l người cậy trng ở Cha (c. 25).

Xướng: 1) Lạy Cha, vĩ đại thay lng nhn hậu Cha, lng nhn hậu Ngi dnh để cho những kẻ knh sợ Ngi, lng nhn hậu Ngi ban cho những ai tm nương tựa Ngi, ngay trước mặt con ci người ta. - Ðp.

2) Cha che chở họ dưới bng long nhan Ngi, cho khỏi người ta m mưu lm hại. Cha giấu họ trong lều trại của Ngi, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận. - Ðp.

3) Chư vị thnh nhn của Cha, hy mến yu Ngi, Ngi gn giữ những kẻ trung thnh. Nhưng Ngi trả miếng thực l đầy đủ cho những ai xử sự kiu căng. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hm nay cc bạn nghe tiếng Cha, v đừng cứng lng. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 6, 1-6. 16-18

"Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi b ẩn, sẽ trả cng cho ngươi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con hy cẩn thận, đừng ph trương cng đức trước mặt người ta để thin hạ trng thấy, bằng khng, cc con mất cng phc nơi Cha cc con l Ðấng ở trn trời. Vậy khi cc con bố th, th đừng thổi loa bo trước, như bọn giả hnh lm ở nơi hội đường v phố x, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo cc con, họ đ được thưởng cng rồi. Cn con c bố th, th lm sao đừng để tay tri biết việc tay phải lm, để việc con bố th được giữ kn, v Cha con, Ðấng thấu suốt mọi b ẩn, sẽ trả cng cho con.

"Rồi khi cc con cầu nguyện, th cũng chớ lm như những kẻ giả hnh: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường v cc ngả đng, để thin hạ trng thấy. Quả thật, Ta bảo cc con: họ đ được thưởng cng rồi. Cn con khi cầu nguyện, th hy vo phng đng cửa lại m cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi b ẩn, v Cha con, Ðấng thấu suốt mọi b ẩn, sẽ trả cng cho con.

"Khi cc con ăn chay, th đừng lm như bọn giả hnh thiểu no: họ lm cho mặt mũi ủ dột, để c vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo cc con, họ đ được thưởng cng rồi. Cn con khi ăn chay, hy xức dầu thơm trn đầu v rửa mặt, để thin hạ khng biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi b ẩn, v Cha con thấu suốt mọi b ẩn, sẽ trả cng cho con".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch