Thứ Bảy tuần 10 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) 2Cor 5, 14-21

"Ðấng khng hề biết tội lỗi, Thin Cha đ lm thnh tội v chng ta".

Bi trch thơ thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gởi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, lng mến Ðức Kit thi thc chng ti nghĩ rằng: nếu một người đ chết cho mọi người, tức l mọi người đ chết; v Ðức Kit đ chết cho mọi người, để những ai đang sống khng cn sống cho mnh.

Bởi thế, từ nay chng ti khng cn biết ai theo huyết nhục nữa, cho dầu c một thời chng ti đ biết Ðức Kit theo phương diện huyết nhục, th by giờ chng ti khng biết Người như vậy nữa.

Ai ở trong Ðức Kit l một thọ sinh mới: những g cũ đ biến đi: ny mọi sự đ được đổi mới.

V mọi sự đều do Thin Cha l Ðấng giải ha chng ta với Người nhờ Ðức Kit, v đ trao chức vụ giải ha cho chng ti.

Chnh Thin Cha ở trong Ðức Kit đ giải ha thế gian với Người, khng cn qui trch tội lỗi cho họ nữa v đ đặt lời giải ha trn mi miệng chng ti.

Vậy chng ti l sứ giả thay mặt Ðức Kit, như l Thin Cha dng chng ti m khuyn bảo vậy.

Nhn danh Ðức Kit, chng ti van ni anh em hy lm ha với Thin Cha.

Ðấng khng hề biết tội lỗi, Thin Cha đ lm thnh tội v chng ta, để trong Ðức Kit, chng ta được trở thnh sự cng chnh của Thin Cha.

Ð l Lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12

Ðp: Cha l Ðấng thương xt v nhn i. (8a)

Xướng 1) Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, ton thể con người ti, hy chc tụng thnh danh Cha, ton thể con người ti, hy chc tụng thnh danh Người. Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v chớ kh bao giờ qun mọi n huệ của Người. - Ðp.

2) Người đ tha thứ mọi điều sai lỗi, v chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thn, Người đội ln đầu ngươi mo từ bi, v n sủng. - Ðp.

3) Người khng chấp tranh triệt để, cũng khng đời đời giữ thế căm hờn. Người khng xử với chng ti như chng ti đắc tội, v khng trả đũa theo điều oan tri chng ti. - Ðp.

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trn tri đất, Lng nhn hậu Người cn siu việt hơn thế trn kẻ knh sợ Người. Cũng như từ đng sang ty xa vời vợi, Người đ nm tội lỗi xa khỏi chng ti. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 V 19, 19-21

"lis chỗi dậy đi theo lia".

Trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, lia xuống ni tm đến cng lis, con ng Saphat, đang cy với mười hai đi b; chnh lis l người dẫn đi b thứ mười hai. lia tiến đến gần ng v nm o chong mnh trn ng. lis bỏ đi b đ, chạy lại lia v thưa rằng: "Xin cho ti về hn cha mẹ ti đ, rồi ti sẽ theo Ngi". lia ni với ng: "Cứ về rồi trở lại, v ta đ lm g ngươi đu?" lis rời lia, bắt đi b lm thịt, lấy cy lm củi, nấu thịt b v đem cho dn chng ăn. Ðoạn lis chỗi dậy đi theo lm đồ đệ lia.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 15, 1-2a v 5. 7-8. 9-10

Ðp: Lạy Cha, Cha l phần gia nghiệp của con (c. 5a).

Xướng: 1) Xin bảo ton con, lạy Cha, v con tm nương tựa Cha. Con thưa cng Cha: Ngi l Cha tể con; Cha l phần gia nghiệp v phần chn của con, chnh Ngi nắm giữ vận mạng của con. - Ðp.

2) Con chc tụng Cha v đ ban cho con lời khuyn bảo, đ l điều lng con tự nhủ, cả những lc đm khuya. Con lun lun đặt Cha ở trước mặt con, v Cha ngự bn hữu con, con sẽ khng nao nng. - Ðp.

3) Bởi thế lng con vui mừng v linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xc thịt của con cũng nằm nghỉ an ton, v Cha chẳng bỏ rơi linh hồn con trong m phủ, cũng khng để thnh nhn của Ngi thấy điều hư nt. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðức Vua, Ðấng nhn danh Cha m đến; bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 5, 33-37

"Thầy bảo cc con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con lại cn nghe dạy người xưa rằng: "Ðừng bội thề, nhưng hy giữ lời ngươi đ thề với Cha". Phần Thầy, Thầy bảo cc con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời m thề, v l ngai của Thin Cha; đừng lấy đất m thề, v l bệ đặt chn của Người; đừng lấy Girusalem m thề, v l thnh của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu m thề, v con khng thể lm cho một sợi tc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời cc con phải: c th ni c, khng th ni khng; ni thm thắt l do sự dữ m ra".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch