Thứ Năm tuần 9 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10

"Thin Cha đ khiến cc người đến nh ti để con gi ti kết hn với người trong thn tộc".

Trch sch Tbia.

Trong những ngy ấy, Tbia hỏi thin thần rằng: "Ngi muốn chng ta ở đu?" Thin thần trả lời rằng: "Ở đy c người tn l Raguel, người b con thuộc chi tộc của anh; v ng ny c người con gi tn l Sara". Thin Thần v Tbia đi vo nh Raguel, v được Raguel vui mừng đn tiếp.

Sau khi tr truyện, Raguel bảo giết chin dọn tiệc, rồi mời khch ngồi vo bn ăn. Tbia liền ni: "Hm nay đy chu khng ăn uống g cả, nếu bc khng chấp nhận lời chu thỉnh nguyện: xin bc hứa gả con của bc l Sara cho chu".

Vừa nghe cu đ, Raguel hoảng sợ, v biết việc đ xảy ra cho bảy người chồng trước, khi họ tới gần con gi của ng. ng lo sợ kẻo người ny cũng đồng số phận như vậy chăng. Trong lc ng lưỡng lự, khng biết phải trả lời lm sao với kẻ xin cưới con mnh, thin thần liền ni: "ng đừng sợ gả con gi ng cho người ny, v con gi ng xứng đng lm vợ người ny vốn hay knh sợ Thin Cha; do đ, khng ai khc cưới được nng". Bấy giờ Raguel thưa: "Ti khng cn hồ nghi, v Cha đ chấp nhận lời ti ku cầu v nước mắt ti chảy ra trước tn nhan Người. Ti cũng tin rằng v thế m Người khiến cc người đến nh ti, để con gi ti kết hn với người trong thn tộc mnh theo luật Ms, v giờ đy ti khng ngần ngại gả con gi ti cho chu". ng liền nắm tay con gi ng, đặt vo lng tay mặt của Tbia v ni rằng: "Thin Cha Abraham, Thin Cha Isaac, v Thin Cha Giacp ở cng hai con, chnh Người phối hợp hai con, xin Người ban trn đầy ơn phc lnh của Người xuống cho hai con. Hai bn lm giấy hn th. V sau đ họ ăn tiệc cưới cảm tạ Thin Cha.

Bấy giờ Tbia khuyn bảo nng trinh nữ rằng: "Hỡi Sara, hy chỗi dậy, chng ta hy cầu nguyện cng Thin Cha hm nay, mai v mốt; trong ba đm đầu, chng ta hy kết hợp với Thin Cha. Qua đm thứ ba rồi, chng ta mới giao hợp với nhau: v chng ta l con ci cc thnh, chng ta khng thể giao hợp với nhau như những người dn ngoại khng biết g đến Thin Cha". Cả hai cng chỗi dậy, cng cầu nguyện khng ngừng, để xin ơn được sống thanh sạch. Tbia nguyện rằng: "Lạy Cha l Thin Cha tổ phụ chng con, danh Cha đng chc tụng cho đến mun đời! Hỡi trời đất, biển cả, sng ngi v mọi tạo vật, hy chc tụng Cha. Cha đ lấy bn đất m dựng nn Ađam, v ban cho người một b nội trợ l Ev. V giờ đy, lạy Cha, Cha biết khng phải v dục tnh m con cưới em ny lm vợ, song chỉ v muốn c con ci nối dng, để danh Cha được chc tụng mun đời". Sara cũng nguyện rằng: "Lạy Cha, xin thương xt chng con, xin thương xt chng con, xin cho hai chng con được an khang trường thọ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðp: Phc thay những bạn no tn sợ Thin Cha (x. c. 1a).

Xướng: 1) Phc thay những bạn no tn sợ Thin Cha, bạn no ăn ở theo đường lối của Người: Cng quả tay bạn lm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phc v sẽ gặp may. - Ðp.

2) Hiền th bạn như cy nho đầy hoa tri, trong gia thất nội cung nh bạn; con ci bạn như những chồi non của khm liu, ở chung quanh bn ăn của bạn. Ð l phc lộc dnh để cho người biết tn sợ Ðức Thin Cha. - Ðp.

3) Nguyện xin Thin Cha từ Sion chc phc cho bạn, để bạn nhn thấy cảnh thịnh đạt của Girusalem, hết mọi ngy trong đời sống của bạn, v để bạn nhn thấy lũ chu đn con! - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 2 Tm 2, 8-15

"Lời của Thin Cha khng bị xiềng xch đu, Nếu chng ta cng chết với Người, th chng ta sẽ cng sống lại với Người".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gởi cho Tim-thu.

Con thn mến, con hy nhớ rằng Cha Gisu Kit bởi dng di Ðavt đ từ ci chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. V Tin Mừng đ m cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xch như một kẻ gian c, nhưng lời của Thin Cha đu c bị xiềng xch. V thế, cha cam chịu mọi sự v những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cng với vinh quang trn trời trong Ðức Gisu Kit.

Ðy cha ni thật: Nếu chng ta cng chết với Người, th chng ta cng sống lại với Người. Nếu chng ta kin tm chịu đựng, chng ta sẽ cng thống trị với Người. Nếu chng ta chối bỏ Người, th Người cũng sẽ chối bỏ chng ta. Nếu chng ta khng tin Người, Người vẫn trung thnh, v Người khng thể chối bỏ chnh mnh Người.

Con hy ghi nhớ những điều đ khi lm chứng trước mặt Cha. Con chớ tranh luận: v ci đ khng ch lợi g cả, chỉ lm hại người nghe m thi. Con hy cố gắng đến trước mặt Cha như một người đ chịu thử thch, như một cng nhn khng bị khiển trch, như người ngay thẳng rao giảng lời chn lý.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 v 14.

Ðp: Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha (c. 4b).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha, xin dạy bảo con về lối bước của Ngi. xin hướng dẫn con trong chn lý v dạy bảo con, v Cha l Thin Cha cứu độ con. - Ðp.

2) Cha nhn hậu v cng minh, v thế Ngi sẽ dạy cho tội nhn hay đường lối. Ngi hướng dẫn kẻ khim cung trong đức cng minh, dạy bảo người khim cung đường lối của Ngi. - Ðp.

3) Tất cả đường nẻo Cha l n sủng v trung thnh, dnh cho những ai giữ minh ước v điều răn Cha. Cha thn mật với những ai tn sợ Cha, v tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Con chin Ta th nghe tiếng Ta; Ta biết chng v chng theo Ta". - Alleluia.

 

Phc m: Mc 12, 28b-34

"Thin Cha của ngươi l Thin Cha duy nhất v ngươi hy knh mến Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, c người trong nhm Luật sĩ tiến đến Cha Gisu v hỏi Người rằng: "Trong cc giới răn, điều no trọng nhất?" Cha Gisu đp: "Giới răn trọng nhất chnh l: "Hỡi Israel, hy nghe đy: Thin Cha, Cha chng ta, l Cha duy nhất, v ngươi hy yu mến Cha, Thin Cha ngươi hết lng, hết linh hồn, hết tr khn v hết sức ngươi". Cn đy l giới răn thứ hai: "Ngươi hy yu mến tha nhn như chnh mnh ngươi". Khng c giới răn no trọng hơn hai giới răn đ". Luật sĩ thưa Người: "Thưa Thầy, đng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi ni Thin Cha l Cha duy nhất, v ngoi Người, chẳng c Cha no khc. Yu mến Cha hết lng, hết tr khn, hết sức mnh, v yu tha nhn như chnh mnh th hơn mọi lễ vật ton thiu v mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khn ngoan, Cha Gisu bảo: "ng khng cn xa Nước Thin Cha bao nhiu". V khng ai dm hỏi Người thm điều g nữa.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

 

Trang ch